Medarbetarengagemang

‍Alla företag vill ha motiverade, produktiva medarbetare och ett högt medarbetarengagemang. Men dagens unga arbetsgeneration, plus ett förändrat arbetssätt efter pandemin, har gjort att medarbetarnas värderingar har skiftat. För att bibehålla och stärka engagemanget på arbetsplatsen krävs det att företagen lyssnar på vad arbetstagarna vill ha och anpassar sig efter det.‍
Ladda ner rapporten

Majoriteten av dagens medarbetare är oengagerade i sin arbetsplats, och det har en stor negativ påverkan både på arbetsglädjen och produktiviteten hos de anställda.

En global studie från Gallup visade att endast 15 procent av alla medarbetare  är engagerade i sin arbetsplats. Minst engagerade är vi i västra Europa. Värst är det i Storbritannien, där medarbetarengagemanget är så lågt som 8 procent.

Alltså finns det en hel del att göra när det kommer till engagemanget på arbetsplatserna, men låt oss först titta på vad vi menar när vi pratar om medarbetarengagemang.

Vad är medarbetarengagemang?

När vi pratar om medarbetarengagemang så finns det lite olika definitioner, men ofta landar beskrivningen i det känslomässiga bandet en medarbetare har till arbetsplatsen och arbetsgivaren.

Ett starkt känslomässigt band gör medarbetaren både lyckligare och mer produktiv i sitt arbete, vilket ökar chansen att medarbetaren vill stanna kvar längre på arbetsplatsen.

Kort sagt, när medarbetaren bryr sig om sitt jobb kommer de göra sitt bästa för att bidra till att uppnå företagets mål.

Varför är medarbetarengagemang viktigt?


Studier visar att ett högt medarbetarengagemang bidrar till företagets framgång på flera sätt:

  • Ökad lönsamhet
  • Ökad produktivitet
  • Lägre frånvaro
  • Bättre kundservice

Det är även viktigt att vara medveten om riskerna av att ha ett lågt medarbetarengagemang. En studie visade för några år sen att lågt medarbetarengagemang kostar amerikanska företag hisnande 500 miljarder dollar varje år, på grund av bl.a lägre produktivitet och dålig kundservice. 

Dessutom har undersökningar visat att medarbetare som känner ett lågt engagemang är 60 procent mer benägna att göra fel, vilket kan påverka andra medarbetares säkerhet, fysiskt eller integritetsmässigt.

Hur kan man öka engagemanget hos sina medarbetare?

För att förstå hur dina medarbetare mår, är det en smart idé att använda medarbetarundersökningar för att förstå dem på djupet. Och sen finns det som tur är åtgärder du kan välja för att öka medarbetarengagemanget. Efter pandemin har vi sett många framgångsexempel, till exempel:

  • För att undvika isolation vid distansarbete har HR-företaget Springsworks försökt fortsätta med “kaffemaskinssamtalen”, genom chattkanaler där man kan prata om tv-serier eller dela roliga foton.

  • Prata mycket med dina medarbetare, och se till att de har det de behöver för att må bra och arbeta produktivt. Det gör du enklast med medarbetarundersökningar där du ställer relevanta frågor.

  • Ta fler avstämningar, där ledarna kan prata med sina medarbetare för att se vad de behöver för att må bra och vara produktiva.

Elite Hotels vet vikten av högt engagemang

Elite Hotels visste att ett högt engagemang innebär hög kundnöjdhet, och för att säkerställa att deras medarbetare känner sig engagerade, valde de att använda Winningtemp. Bianca Britten-Austin är talant Manager på Elite Hotels och såg direkt Winningtemp som ett av de viktigaste verktygen för bidra till engagemanget på arbetsplatsen.

"I servicebranschen finns det en stark korrelation mellan medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Vi frågar konstant hur våra kunder upplever våra hotell, så det är helt logiskt att även fråga våra medarbetare hur de mår på jobbet, berättar Bianca. Vi har nu uppdaterad data som är konkret, uppdateras i realtid och som kommer direkt från medarbetarna själva. Medarbetarengagemang är en av våra nyckelfaktorer till god lönsamhet, så är det bara."

Läs mer om medarbetarengagemanget hos Elite hotel >

Ta reda på hur Winningtemp kan hjälpa er

Ett område som medarbetarnas välmående kan kännas diffust och det kan vara krångligt att mäta en eventuell förbättring av välmåendet. Men det är exakt det som Winningtemp hjälper till med. Winningtemp är en plattform som hjälper dig att “ta temperaturen” på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang och göra mätbara prestationsförbättringar.Winningtemp automatiserar hela processen och tar hjälp av AI för att skicka ut undersökningar och passande följdfrågor. Resultaten sammanställs sedan till insikter inom 14 forskningsbaserade områden som till exempel personlig utveckling, autonomi, frihet och ledarskap. Och det kanske bästa av allt är att du får forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.