Hur ska organisationer ställa om till ökat strategiskt fokus i pandemins spår? 3 steg som hjälper er på vägen

by
Anders Holmquist
June 14, 2021
3 MIN READ
Hur ska organisationer ställa om till ökat strategiskt fokus i pandemins spår? 3 steg som hjälper er på vägen

Pandemin har varit en omvälvande tid som inneburit ett flertal omställningar för organisationer. Konsekvenserna riskerar att bli stora om inte verksamheter samlar in data om sin organisations mående och anpassar den för det nya normaltillstånd som väntar efter pandemin. Många ledningar vittnar om att det huvudsakliga fokuset legat på operativa och taktiska frågor medan de strategiska frågorna har fått stå tillbaka. Detta samtidigt som det har inneburit utmaningar att i många fall leda och utveckla sin personal på distans. Enligt SCB arbetade drygt 40 procent hemifrån under åretsförsta kvartal, vilket ställt höga krav på digital kompetens och självledarskap.

Många ledningsgrupper utrycker samtidigt att organisationen inte haft utrymme för reflektion. Dilemmat för många verksamheter är att de måste börja jobba mer strategiskt, i en miljö som på kort tid har förändrats och kommer att fortsätta ändra sig.

Med denna utgångspunkt presenterar vi en enkel trestegsmodell som kan inspirera ledningsgrupper till att reflektera och mobilisera inför övergången till ett nytt normaltillstånd:

Blicka tillbaka till 2019

Vilka viktiga världshändelser, trender och målsättningar kan vi se tillbaka på från 2019? Inte minst inom områden som globalisering, digitalisering och hållbarhet. Hållbarhet började komma överst på de politiska agendorna (mycket tack vare Greta Thunberg och debatter om flygskam) och allt fler företag skapade en tydligare hållbarhetsprofil. Vi ser vidare exempel på att automatiseringen inom produktion tar ny fart i pandemins spår, vilket innebär att företag kan flytta sin produktion närmre sina hemtrakter.

Att blicka tillbaka och minnas vad som hände i världen och i organisationen innan pandemin uppstod är centralt för att förstå vilka förändringar som skett och kommer att ske när pandemins styrka successivt minskar i samhället.

Utforma framtidsscenarion

Det är svårt att förutspå framtiden, inte minst under en pågående pandemi. En bra metod, när osäkerhetsfaktorerna är många, är att jobba med scenarion för att skapa en gemensam plattform över vad som kan inträffa. Ett enkelt sätt är att skapa tre olika scenarion:

1.     Det blir i stort sett som förut

2.     Det blir värre under de kommande åren

3.     Det blir en blandning av dessa båda scenarion

Jobba er utifrån och in från omvärldsfaktorer, till er bransch och sedan ned till er egen verksamhet. Inom sjukvården arbetas det exempelvis aktivt med att ta fram olika scenarier inför sommaren, som en beredskap kring hur pandemin utvecklas.

Reflektera och skapa en gemensam syn på målsättningar

Vi kommer att i någon form leva med pandemin och dess effekter ett tag framöver. Ledningsgrupper behöver hitta nya verktyg för reflektion och utveckling då nuläget snabbt kan förändras.

Avsätt tid löpande för att reflektera över frågeställningar som nedan:

  • Hur har vi påverkats av distanseringen och hur ska vi arbeta på distans och med digitalisering framöver?  
  • Vad behöver vi åtgärda, utveckla eller hålla fast vid?
  • Hur utvecklar vi våra förmågor i ledarskapet inför övergången till det nya normala?  
  • Hur kan vi stärka oss som grupp och organisation samt vår arbetsmiljö utifrån de erfarenheter vi har fått och den utveckling vi ser?  

Ovan är exempel på inledande frågor för att hjälpa organisationer att skifta fokus från reaktivitet till proaktivitet. Sedan är det av största vikt att hitta formerna för strukturerad reflektion, där varje punkt kan bidra till det strategiska utvecklingsarbetet efter pandemin. Vi ser nu exempel från ledningsgrupper som planlägger att utöka antalet träffar – där hälften blir digitala och hälften IRL – samt att formaten på dessa möten ändras.                                

Det är dags för organisationer att börja reflektera om den framtida arbetsplatsen, för att behålla och utveckla sina bästa förmågor, och mobilisera inför hösten, för att ha en möjlighet att skapa en välmående organisation som fortsätter växa och anpassa sig.

Detta är ett gästblogginlägg av Anders Holmquist, grundare av do-be consulting. do-be consulting stödjer ledningsgrupper och verksamheter att identifiera förändringsbehov och genomföra beslut och förändring.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?

Genom att skapa en positiv medarbetarupplevelse lyckas framgångsrika organisationer både behålla medarbetare och göra dem till goda ambassadörer. En medarbetarupplevelse börjar redan vid första kontakten med arbetsgivaren och pågår fram tills att medarbetaren avslutar sin anställning. Här är fem viktiga steg du som arbetsgivare behöver fokusera på för att lyckas. MENINGSFULLHET Ordet meningsfullhet dyker upp allt oftare när människor tillfrågas vad som är det viktigaste på en arbetsplats. Att det finns en känsla av meningsfullhet behöver inte betyda att arbetsgivaren måste vara en ideell organisation. Det kan handla om goda värderingar som stämmer överens med medarbetarnas, att teamkänslan är stark eller att man upplever att man är på rätt plats i karriären. Att få förtroende att arbeta självständigt och vara med och påverka värderas också högt och skapar en bra medarbetarupplevelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
Distansarbete: Så skapar du ett engagerat team
Distansarbete: Så skapar du ett engagerat team

Distansarbete är en del av många företags vardag. Jobb hemifrån kan innebära fördelar såsom ökad produktivitet, men också utmaningar. Hur skapar du ett välpresterande team då medarbetare måste tackla problem såsom ensamhet och isolation, som i värsta fall tär på deras motivation och engagemang? I den här guiden får du verktygen du behöver för effektivt distansarbete. Läs mer här nedan! DISTANSARBETE KRÄVER EN EGEN STRATEGI Studier visar att distansarbetare är produktivare än sina kontorsarbetande kollegor. Men enligt företaget Buffers årliga distansarbetsundersökning

Camilla Hällström
Camilla Hällström
April 28, 2020
Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar
Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, feedbacksamtal – kärt barn har många namn. Syftet är dock detsamma oavsett benämning, att öka medarbetares motivation, prestation och välmående. De flesta håller nog med om att årliga utvecklingssamtal inte är den optimala metoden för att uppnå den effekten. Är det dags att skrota det årliga utvecklingssamtalet, och istället fokusera på regelbundna avstämningar?Här får du 5 argument till varför du ska se över utvecklingssamtal och övergå till regelbundna samtalsformer. 1. AGIL HR – PRECIS TVÄRTOM Är du bekant med begreppet Agil HR? Det är inte så konstigt eftersom det är ett buzzword som varit på folks läppar sedan 2012. Agil HR är en metod som förespråkar att alla processer och projekt drivs på ett flexibelt och lättrörligt sätt. Anledningen till att synsättet har växt sig starkt handlar om att organisationer måste anpassa sig en komplex värld där kraven konstant förändras. Man kan därmed konstatera att det klassiska utvecklingssamtalet starkt går emot den agila metoden:

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater