Målstyrning: 4 enkla steg som hjälper dig sätta mål för verksamheten

by
Camilla Hällström
November 2, 2020
3 MIN READ
Målstyrning: 4 enkla steg som hjälper dig sätta mål för verksamheten

Upplever du det som svårt att sätta mål för verksamheten?Speciellt i dagens snabbt föränderliga arbetsliv måste företag kunna förlita sig på målstyrningsprocesser som fungerar i alla lägen. Annars halkar man lätt efter och hela organisationen lider.Så, hur sätter du bättre mål? Här är fyra steg som hjälper dig lyckas.

Hur effektiv målstyrning kan förändra verksamheten

De flesta organisationer använder sig av mål. MIT rapporterar att 95% av medarbetare sätter mål för sig själva eller sina team.Mål hjälper organisationer att koordinera, summera komplexa processer, prioritera, fördela resurser och evaluera framsteg.Därför behöver organisationer från småföretag och startups till storföretag fungerande målstyrningsprocesser på varje plan.Men målstyrning handlar inte bara om processer, utan även om prestation.På individnivå hjälper målstyrning medarbetare att nå sin potential. Såsom “Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews påvisar gör mål att hjärnan fungerar effektivare genom att den zoomar in på det aktuella målet.Dessutom är meningsfullhet en av de viktigaste faktorerna för att skapa engagerade och motiverade medarbetare. Forskning visar att medarbetare som känner att deras arbetsroller är viktiga för att uppnå företagets mål presterar bättre.Som du ser är målstyrning en av de centralaste processerna i din organisation. Men målstyrningen måste vara rätt upplagd för att fungera.Så här skapar du de bästa målen:

1. Skapa målstyrning som fungerar på alla plan

Vad är ett av de största misstagen organisationer gör när det kommer till målstyrning?Jo, att inte integrera målstyrningen på all plan i organisationen.Organisationen sätter individuella mål och mål för olika enheter. Men man missar att skapa vertikala mål mellan enheter och medarbetare.Enligt Gartner jobbar 82% av medarbetare nära med varandra och 73% har en del att göra med andra medarbetare. Samtidigt involverar endast 3% av organisationer medarbetare i målstyrning och 20% involverar andra team.Målstyrningen måste ändå fungera mellan team och medarbetare för att vara av betydelse.Men olika medarbetares mål ska inte bara kopplas med varandra. De ska även hänga ihop med företagets övergripande mål.McKinsey rapporterar att 91% av företag som har effektiva Performance Management-processer säger att medarbetarnas mål är kopplade till företagets prioriteringar.På Winningtemp har vi tagit fram ett digitalt verktyg som hjälper dig göra just det. Med OKR-målsättningsmetoden, som vårt verktyg stöder, blir det lättare att sätta upp mål på företagets alla plan. Medarbetare kan skapa sina egna mål och de kan även kopplas till befintliga OKRs eller huvudmålet.

2. Skapa effektiv målstyrning

Effektiv målstyrning kräver en process som hela företaget använder sig av och förstår. Du kan välja att använda OKR- eller SMART-mål för din målstyrning, beroende på dina behov. De här målsättningsmetoderna är:

OKR-målstyrning

OKR-målstyrning, som används av flera av de största bolagen i världen såsom LinkedIn och Alphabet, går ut på att man definierar hur man når målet med specifika steg. Man sätter ett huvudmål och 3-5 mätbara nyckelresultat som visar stegen man tar för att nå målet.OKR gör det lättare att skapa mål under några dagar istället för att processen tar flera månader. OKR hjälper företag att fokusera, rikta in sig på samma sak, hjälpa medarbetare att åta sig uppgifter, följa upp på framsteg och växa.Den här målsättningsmetoden stöder mål med stora ambitioner, men nyckelresultaten ska alltid vara mätbara och tidsbundna. Forskning visar att dylika (specifika och utmanande) mål leder till en prestationsökning på 90%.Däremot ska OKR inte bindas till bonusar eller andra incentiv. Risken är att medarbetare då väljer bekväma mål som de vet att de kommer att uppnå.Faktum är att man inte ska uppnå 100% av sina OKR-mål (en bra tumregel är 70%). Varför? Jo, för att målen inte då är tillräckligt ambitiösa.Samtidigt ska målen inte vara så svåruppnåeliga att de inte är troligt att ni når dem. Forskning visar att mål ska vara utmanande - men inte orealistiska.

SMART-målstyrning

SMART-mål hjälper dig att definiera både kort- och långsiktiga mål och följa upp på dem. “SMART” står för mål som är: specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.Med verktyg som Winningtemp kan du skapa mål, lägga till mätvärden och tidslinjer, samt uppdatera målen. Du kan dessutom till exempel lägga till anonym feedback.

3. Automatisera din målstyrningsprocess

Så, nu vet du hur du sätter upp mål. Men hur skapar du mål inom organisationen och följer upp på dem på ett så automatiserat sätt som möjligt?Allt fler Performance Management-funktioner kan idag mätas med data. Så får man exaktare information, vilket gör det lättare att fatta precisa beslut.MIT Sloan Management Review identifierar till exempel IBM som ett företag som är föregångare i att använda data för att utveckla organisationen. I det långa loppet kan Performance Management-verktyg ha stor inverkan på företag - IBM beräknar bl.a. att företaget sparat omkring $300 miljoner på att förbättra sin medarbetarretention med digitala verktyg.På samma sätt kan data användas för att förbättra målstyrning. Det här sker till exempel med Winningtemp, ett digitaliserat verktyg som hjälper dig använda data för att lägga upp mål med hela ditt team.

Med hjälp av plattformen kan du smidigt sätta upp mål med ansvariga personer, deadlines och annan information om målet. Ledare kan i realtid följa upp på mål och genom att följa upp på vilka mål som får resultat och vilka som inte får det, blir ni som organisation bättre på att sätta rätt mål.

4. Koppla mål till avstämningar

Med rätt målstyrning uppnår ni systematiskt era mål. Men att sätta mål för verksamheten slutar inte där. Använd all data och information du får in för att lägga upp avstämningar med medarbetare.Med ett verktyg som Winningtemp kan medarbetare själva utvärdera sina resultat. Data som denna hjälper er hålla meningsfulla samtal och medarbetare utvecklas även i att styra sina mål. Du kan identifiera topptalanger och se vilka medarbetare som behöver mer stöd för att utvecklas.Även avstämningar kan läggas upp med Winningtemp, som gör det lätt att sätta upp kontinuerliga avstämningar och dokumentera dessa. Det här hjälper dig hålla kommunikationen uppe mellan chef och medarbetare - något som inte bara ger bättre resultat, men även nöjdare medarbetare. Såsom en Winningtemp-kund säger:“Winningtemp kan på ett innovativt sätt underlätta olika former av dialog mellan chef och medarbetare. Det hjälper oss att belysa sådant vi behöver jobba vidare med.”Vill du sätta mål för verksamheten som fungerar? Läs mer om hur Winningtemps målstyrningsfunktioner hjälper dig skapa målstyrning som resulterar i förhöjd prestation.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!
Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 15, 2022
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.