Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap

by
Hannah Wigren
October 21, 2021
3 MIN READ
Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap

Självledarskap har blivit ett vanligt verktyg på de mest populära arbetsplatserna för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Om medarbetarna kan leda sig själva, krävs mindre styrande av chefen, och mer ansvar läggs på individen. Känslan av kontroll leder då till högre välmående, engagemang och produktivitet.

När vi jobbar på distans blir det alltså viktigare att medarbetarna känner ett starkt engagemang och vill ta mer ansvar. Det lindrar också pressen på cheferna, som kan lägga mer tid och energi på sitt ledarskap snarare än att fördela beslut och uppgifter. 

En naturlig följd av den här utvecklingen är att självledarskap har vuxit i popularitet.

Vad är självledarskap?

Inom organisationsforskningen lanserades idéerna kring självledarskap av Charles C Manz redan i början på 1980-talet. Han definierade begreppet som “comprehensive self-influence perspective that concerns leading oneself toward performance of naturally motivating tasks as well as managing oneself to do work that must be done but is not naturally motivating”.

Så som du också hör på namnet innebär självledarskap att man har en förmåga att leda sig själv. Att man genom mentala strategier och invanda beteenden kan skapa ett starkt välmående och visa på hög produktivitet, trots svårigheter och externa väghinder.

Att visa på högt självledarskap innebär också att man till exempel vågar yttra sig på möten, och tar upp sina idéer eller säger ifrån, trots en risk att alla inte håller med. 

Varför är självledarskap viktigt?

Forskningen är tydlig när det kommer till välmående medarbetare. Studien Employee Experience Index visar att verksamheter som genererar en stark medarbetarupplevelse har fyra gånger så hög lönsamhet som övriga företag i undersökningen. Dessutom bidrar den starka medarbetarupplevelsen också till en lägre personalomsättning och dubbelt så hög omsättning per anställd.

Så vi vet att en medarbetare som mår bra på jobbet bidrar till högre omsättning och lägre risk för att byta arbetsplats.

Självledarskap är ett av de bästa verktygen för att bygga välmående, utan att behöva extern hjälp. Det gäller framför allt idag, när vi jobbar så mycket på distans.

Här är några av fördelarna med medarbetare som visar starkt självledarskap:

  • När man kan lösa problem utan en ledares inblandning, kan du som ledare lägga tid på annat som för företaget framåt. Dessutom kan medarbetaren få mer gjort, vilket bidrar till ett mer framgångsrikt workflow.
  • Vi vet att man känner en större inre motivation över sitt arbete om man själv får vara med och påverka vad som ska göras. Självledarskap lägger som sagt mer ansvar hos medarbetaren, vilket bidrar till en känsla av autonomi, vilket i sin tur driver engagemang.
  • Att få kontroll och leda sig själv leder också till lägre sjukfrånvaro.

Det finns alltså en tydlig koppling mellan självledarskap, välmående och omsättning. I en tid där det är svårare att leda varandra är självledarskap en smart investering.

BÖRJA ARBETA MED SJÄLVLEDARSKAP IDAG!  Självledarskap - konkreta tips för organisationer, ledare och medarbetare Ladda ner guiden

Hur kan medarbetare öka sitt engagemang och självledarskap?

En stor del av självledarskap är förmågan att reflektera. Att se tillbaka på sina beslut och tankesätt, och lära sig från dem. Det bästa sättet att börja aktivt reflektera är att definiera utmaningar och sen ställa rätt frågor till sig själv. 

Här är några tips på vad du som medarbetare kan göra för att utveckla ditt självledarskap:

  • Identifiera dina styrkor och ta dig an uppgifter som tangerar dem och som bidrar till gruppens gemensamma mål. 
  • Lämna din komfortzon och våga utmana dig själv kontinuerligt.
  • Be om feedback och lär dig vad du kan göra annorlunda för att utvecklas i din roll framöver. 
  • Ta ansvar för din situation. Acceptera den som den är och ta ansvar för det du kan påverka.  
  • Du är en del av helheten. Bestäm dig för vilken energi du vill sprida till dina kollegor. 

Ledare hjälper genom att ställa rätt frågor

Det du kan göra som ledare för att öka självledarskapet i organisationen är att prata med dina medarbetare och ta reda på vilka utmaningar som de upplever i sitt arbete. Istället för att ge alla svar, och servera vad du tycker är rätt beslut, ställ istället frågor som gör att man får lista ut svaret själv. Det kommer att tvinga in medarbetaren i reflektion, och därifrån kommer man märka att svaren finns inom en bara man letar.

Det bästa verktyget för att öka självledarskapet hos dina medarbetare

Med hjälp av Leif Denti, forskare vid Göteborgs Universitet har vi tidigare tagit fram 9 frågekategorier som forskningen visar driver högre engagemang och välmående. Och nu, efter en hög efterfrågan, har vi valt att utöka vårt frågebatteri i Winningtemp-plattformen med 5 ytterligare kategorier. En av de nya kategorierna är just självledarskap.

Så om du är nyfiken på vilka sorts frågor som bidrar till högre självledarskap hos dina medarbetare, och därmed högre välmående och omsättning, kan du läsa mer om Winningtemp-plattformen här.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!
Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!

Vill du leva ett liv fyllt av glädje och mening? Då behöver du lära känna din hjärna. Men hur gör du för att bli kompis med hjärnkontoret? Att titta inåt kan vara tufft, och det kan kännas läskigt att analysera sitt inre. I den här artikeln hjälper vi dig att reflektera kring dina tankar och känslor. Tillsammans med hjärnforskaren Lena Skogholm kommer du få lära dig om hur du lär känna din hjärna och maxar lyckomätaren.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
October 13, 2021
Därför ska du sluta med din årliga medarbetarundersökning
Därför ska du sluta med din årliga medarbetarundersökning

Att ta action på resultatet från en medarbetarundersökning är en utmaning för många ledare. För att skapa en välmående arbetsplats behöver du rätt förutsättningar för att kunna agera effektivt och proaktivt på medarbetarnas upplevelser. Här är fem anledningar till att sluta med den årliga medarbetarundersökningen. DEN KAN INTE PÅVERKA MEDARBETARNAS VÄLMÅENDE Genom att göra en årlig medarbetarundersökning får du ett resultat som ger dig indikationer på hur dina medarbetare mår. Men en medarbetarundersökning gäller här och nu och det är svårt att avgöra om medarbetaren bara haft en dålig dag eller om hen har mått sämre över en längre tid. Det kan vara svårt att avgöra om det “brinner” eller om det är ett mångårigt missnöje som ligger och pyr. Finns det till exempel en mobbningsituation som ni inte har upptäckt behöver organisationen agera snabbt! Men med resultatet från medarbetarundersökningen blir det omöjligt att prioritera insatser. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap om de enskilda fallen.Väntar du dessutom ett helt år med att mäta igen riskerar du inte bara att viktiga medarbetare blir sjukskrivna eller slutar. Att inte agera minskar förtroendet för ledningen och påverkar arbetsgivarvarumärket på ett negativt sätt.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?

Genom att skapa en positiv medarbetarupplevelse lyckas framgångsrika organisationer både behålla medarbetare och göra dem till goda ambassadörer. En medarbetarupplevelse börjar redan vid första kontakten med arbetsgivaren och pågår fram tills att medarbetaren avslutar sin anställning. Här är fem viktiga steg du som arbetsgivare behöver fokusera på för att lyckas. MENINGSFULLHET Ordet meningsfullhet dyker upp allt oftare när människor tillfrågas vad som är det viktigaste på en arbetsplats. Att det finns en känsla av meningsfullhet behöver inte betyda att arbetsgivaren måste vara en ideell organisation. Det kan handla om goda värderingar som stämmer överens med medarbetarnas, att teamkänslan är stark eller att man upplever att man är på rätt plats i karriären. Att få förtroende att arbeta självständigt och vara med och påverka värderas också högt och skapar en bra medarbetarupplevelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater