Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

by
Hannah Wigren
January 4, 2022
3 MIN READ
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du  kan lära dig  av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Att anpassa vårt leverne utifrån pandemin har blivit det nya normala. Mycket har hänt under den här tiden, inte minst när det gäller våra medarbetares engagemang och välmående. Redan innan pandemin var det en utmaning att maximera medarbetarengagemanget, men nu är det möjligen ännu svårare. Många lider av psykisk ohälsa till följd av pandemin och vi försöker alla anpassa oss efter en ny verklighet med hybridarbete som norm.

Nu är frågan vad du kan lära dig av de senaste två åren? Hur kan du anpassa dig till en framtid med hybridarbete, och bygga en kultur baserad på välmående och engagemang?

I den här artikeln går vi igenom den viktigaste statistiken du behöver veta från pandemi-åren, de bästa sätten att ta hand om den psykiska ohälsan, och hur du kan öka engagemanget hos dina medarbetare.

Vad är medarbetarengagemang?

Det finns flera olika definitioner av medarbetarengagemang, men den vanligaste beskrivningen är att det är medarbetarens känslomässiga band till arbetsplatsen och arbetsgivaren. När dina medarbetare känner ett starkt engagemang kommer de göra sitt bästa för att uppfylla företagets mål.

För att förstå vikten av att investera i företagets medarbetarengagemang, så kommer här lite siffror som kan vara intressanta att veta om.

Kort sagt; en investering i organisationens medarbetarengagemang är en investering i personal, kulturen och den ekonomiska framgången i er verksamhet.

Trots detta är engagemanget lågt bland många företag. Faktum är att bara 15% av världens medarbetare anser sig vara engagerade i sitt arbete. Här finns alltså en enorm utvecklingspotential för alla organisationer som vill växa under kommande år.

Medarbetarengagemanget har ökat under pandemin

Trots att pandemin har varit otroligt tuff för många av oss, har en positiv trend varit att medarbetarengagemanget stigit hos de allra flesta företag. Enligt en undersökning från Quantum Workplace bland 8500 organisationer, har 73% upplevt en ökning i medarbetarengagemang 2020, jämfört med 2019.

Troligen är anledningen den ökade arbetslösheten, vilket ledde till att fler omvärderade vad arbetsgivaren och jobbet betydde för en när man såg människor i ens närhet bli arbetslösa. 

Trots att engagemanget har stigit något under pandemin, är det fortfarande ett problem bland världens organisationer som kräver åtgärder. Som tidigare nämnt är 85% av världens medarbetare oengagerade i sitt arbete.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare

Många medarbetares psykiska hälsa har påverkats negativt under coronapandemin. Det nya distansarbetet har i många fall lett till en social isolering som bidrar till ohälsan. Många organisationer gör sitt för att tillåta hybridarbete, så att alla får jobba utifrån sina egna förutsättningar, men det kan krävas mer för att vända trenden. Ökad psykisk ohälsa leder till medarbetare som är mindre produktiva och riskerar att sprida sin ineffektivitet till sina kollegor. Därför är det viktigt att ledare ser till varje individs behov och gör sitt bästa för att stötta när man märker att någon mår dåligt.

Siffrorna visar att 57% av medarbetarna känner mer ångest nu än innan pandemin. Om du som ledare inte tar dessa siffror på allvar, är risken att du tappar dina bästa talanger, och lönsamheten tar smällen.

Lär dig hur medarbetarengagemang har förändrats!  Medarbetarengagemang - skiftet och fokus framöver Ladda ner guiden


3 saker du kan göra för att öka engagemanget hos dina medarbetare

Så hur kan du som ledare hjälpa till att stärka engagemanget och minska den psykiska ohälsan? Som tur är finns det mycket du kan göra. För att hjälpa dig i arbetet, listar vi här 3 konkreta saker som du som ledare kan göra för att bidra till en engagerad och välmående kultur i din organisation.

  1. Prata med dina medarbetare

40% av medarbetare har inte fått frågan om hur de mår under pandemin. Att bara känna sig sedd och hörd kan göra underverk för ens mentala hälsa. Du som ledare har ett ansvar att visa att du bryr dig, och att du ser dina medarbetare. Då får du dessutom veta hur du kan hjälpa dem, och du behöver inte längre gissa.

Enligt Harvard Business Review är det en god idé att som chef eller teamledare visa sig sårbar och öppen i samtal kring mental hälsa med medarbetare. Om det känns bekvämt att dela med sig av hur du själv tacklat en viss utmaning är detta ett bra sätt att bygga lojalitet. 

Undersökningar är ett bra komplement för att förstå våra medarbetare. Men vi vill alltid ha kvar möjligheten till direkta dialoger mellan ledare och medarbetare, det är den bästa typen av kommunikation, säger Per Carlsson, HR-chef på NetOnNet. 

Se alltid till att du visar att du lyssnar genom att agera utifrån den informationen du får. Ett samtal som inte leder till en positiv förändring kommer inte heller att ge ett önskat resultat.

  1. Samla in data i realtid

Med tillgång till realtidsdata kan HR och ledare agera snabbt. Med rätt insatser kan ett problem upptäckas innan det hunnit växa sig stort. Engagemangsmätningar leder dessutom till en känsla av samhörighet mellan ledning och anställda.

​​58% av medarbetare önskar att deras arbetsgivare undersöker engagemanget mer frekvent.

Vi ser att det här är ett sätt att få fram värdefull information som leder till mindre slitningar i teamen, ett högre engagemang och en bättre teamkänsla, menar Åsa Pantzar, Nordic HR Director på Elektroskandia, om kraften i regelbundna undersökningar.

Särskilt nu, när organisationer ska ställa om till en hybridlösning, är det viktigt att fånga upp vad medarbetarna tycker och känner. Inte minst för att forma en välmående kultur på arbetsplatsen, vars syfte är att medarbetare ska må bra och känna sig engagerade i sitt arbete.

  1. Visa uppskattning för dina medarbetare

Enligt en global studie är bristen på uppskattning den vanligaste anledningen till att medarbetare väljer att sluta. Därför är ledarens förmåga att uppmärksamma medarbetarnas goda förmågor och lyckade insatser helt avgörande för att skapa en arbetsplats där människor vill stanna kvar länge. Studien visade också att företag som låter uppskattning bli en del av kulturen har lägre personalomsättning och uppnår bättre affärsresultat. 

Alla ledare är inte naturligt duktiga på att ge positiv feedback. Det är något som många ledare behöver träna på. Om behovet finns, tveka inte att investera i ledarskapsutbildningar med fokus på feedbackträning. 

Genom att bygga en företagskultur baserat på välmående och förståelse, kommer du inte bara bidra till en finare arbetsplats - du kommer även att göra ditt företag mer lönsamt, dina bästa medarbetare kommer att vilja stanna, och du kommer att kunna locka till dig fler talanger som får ditt bolag att växa en lång tid framöver. Och nu är det viktigare än någonsin.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul
Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul

Vi har byggt en helt ny del i vår plattform som är dedikerad till att stödja självledarskapet och ge medarbetare chansen att börja utveckla sig själva och sina team. Genom denna satsning ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att engagera sig i sitt välmående och ta rätt beslut för att bli mer produktiva och må bättre i sitt arbete.

Product Crew
Product Crew
November 2, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater