E.ON SVERIGE

Kontinuerlig temperaturmätning förbättrar E.ON:s arbetsklimat

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Sedan våren 2019 använder sig E.ON Nordic av Winningtemp för att få en tydligare bild av hur de anställda upplever sitt arbetsklimat och trivsel på arbetsplatsen. Trots att E.ON har över 2000 medarbetare deltar över 87 procent av medarbetarna i de kontinuerliga temperaturmätningarna. – Att svarsfrekvensen är så hög är ett kvitto på att personalen upplever att verktyget gör skillnad och leder till förbättringar, säger Hanna Havelius, Head of Talent and Development på E.ON Sverige.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Fram till våren 2019 använde sig E.ON Sverige av årliga medarbetarenkäter för att undersöka hur personalen upplevde arbetsförhållandena och ledarskapet. Men metoden var omständlig och resultatet från enkäten var ofta inaktuellt när det presenterades för ledningen. Detta gjorde att eventuella åtgärder sattes in för sent och företaget letade därför efter ett alternativ för att skapa en tätare dialog mellan chefer och medarbetare. Valet föll på Winningtemp som hade pilottestats av en del av företaget under det föregående året med goda resultat. Efter nästan ett år kan det konstateras att verktyget har levt upp till förväntningarna.

– En kollega till mig gjorde en bra jämförelse. Med de årliga medarbetarundersökningarna fick vi ett fast resultat att förhålla oss till, mätt vid enbart ett tillfälle. Medan vi med Winningtemp löpande mäter temperaturen i verksamheten. Istället för att enbart mäta ”vädret” pratar vi snarare om ”klimatet”, då vi följer trender och förändringar i temperaturen över tid och analyserar orsakerna bakom. Det ger oss mycket bättre förutsättningar att arbeta aktivt med att åtgärda eventuella problem och utveckla det som är bra, säger Hanna Havelius och fortsätter.

– Eftersom Winningtemp är ett transparent verktyg får alla, även medarbetare, tillgång till temperaturen för sin grupp i realtid. Detta underlättar för såväl chef som medarbetare att snabbt adressera såväl positiv som negativ utveckling inom gruppen. Så Winningtemp har verkligen bidragit till att utveckla den löpande dialogen mellan chefer och medarbetare.

Underlättar medarbetarsamtal

Varje vecka får personalen svara på fyra frågor, antingen i webbläsaren eller i Winningtemp-appen. E.ON har valt att använda sig av Winningtemps standardiserade grundfrågor eftersom de är baserade på forskning och underlättar jämförelsen med andra företag inom samma bransch. Om någon av medarbetarna har ett negativt svar på en fråga ser verktygets AI-funktion till att en liknande fråga ställs veckan därpå. På så sätt får cheferna en tydlig bild av vad som inte fungerar och kan ha det som utgångspunkt i dialogen med sin avdelning.

– Under de senaste åren har vi arbetat aktivt med att utveckla vår feedback-kultur och Winningtemp ger en väldigt konkret bild av hur medarbetarna upplever olika delar av sitt arbete. För oss har introduktionen av verktyget varit ett mycket välkommet steg i att arbeta mer konstruktivt med frågor som rör arbetsklimatet och jag rekommenderar det verkligen till andra företag, avsluta Hanna Havelius.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater