GETACCEPT

Hur GetAccept bygger ett snabbväxande företag med datadrivet ledarskap

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

GetAccept, ett SaaS-bolag som grundades år 2015, bygger en Sales Enablement-plattform där all B2B försäljning sker på ett personligt sätt. För GetAccept är medarbetarna en nyckelroll för bolagets tillväxtresa - och Winningtemp blir där ett stöd i det strategiska HR-arbetet. - Generellt är vi ett bolag som är väldigt datadrivet i allt vi gör, både inom exempelvis sälj och marknad. Det behöver vi även vara inom People & Culture, säger Hanna Malmsten, VP People & Culture på GetAccept.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Från magkänsla till datadrivna beslut

GetAccept är ett snabbväxande företag och på bara några år har de gått från 30 till 120 medarbetare.

– Vi växer snabbt och vi har en väldigt bra vibe i bolaget, säger Hanna. Utmaningen är att växa så snabbt som möjligt, med medarbetare som mår så bra som möjligt och behålla vårt höga medarbetarengagemang. Vårt mål är att vara the Home for Stars.

Målsättningarna är höga och företaget siktar på att nå 9,0 inom alla Winningtemps nio kategorier i sina temperaturmätningar på sikt. Redan nu har resultaten varit fina och bolaget har gått från en övergripande temperatur på 8,3 till 8,6. Ledarskap står idag på 9,1 och inom andra specifika områden har man nått eller är nära att nå målet.

Hur har man uppnått dessa fantastiska siffror? Jo, istället för att gissa sig fram använder bolaget data, tydligt ledarskap och medarbetarnas feedback. Som en datadriven organisation ser GetAccept det som ovärderligt att ha tillgång till data kring hur organisationen mår.

Våra chefer säger att Winningtemp hjälper dem att gå från magkänsla till konkret data för vad de upplever i teamen, men ibland inte kan sätta fingret på, förklarar Hanna.

Det är även därför som GetAccepts interna initiativ inom team People & Culture kommer utifrån datan de får via Winningtemp. På så sätt löser man verkliga problem som medarbetarna flaggar för.

Till exempel har de valt ut fokusområdena ledarskap och arbetssituation. Ämnena har därefter varit bra diskussionsunderlag i deras månatliga ledarforum.

-Det är så lätt att man vill höja alla områden samtidigt, men till slut tappar man fokuset. Därför försöker vi hitta gemensamma fokusområden, baserat på datan i Winningtemp. Ett utvecklingsområde för oss nu är att öka parametern “arbetssituation”. För att lyfta den har vi till exempel implementerat ett förebyggande onlineterapi-initiativ för att ge medarbetarna rätt verktyg, samt anordnat “Lunch & Learn” om Resilience. Det här är initiativ som har kommit från Winningtemp-siffrorna, säger Hanna.

Kontinuerligt arbete med resultaten möjliggör de goda resultaten

GetAccept lägger mycket kraft på att utveckla ledarna i bolaget, eftersom de anser att det är en viktig hörnsten för välmående medarbetare.

Winningtemp som ledarskapsverktyg introduceras redan vid on-boardingen av nya chefer. Många chefer har på så vis haft ett bra stöd i att skapa ett starkt ledarskap, på relativt kort tid.

Till exempel har vi haft en ny chef utan tidigare ledarskapserfarenhet som verkligen tagit åt sig all information om ledarskap, arbetar mycket med Winningtemp och jobbar nära med sina medarbetare. Den chefen har verkligen krossat sina Winningtemp-resultat! Det är extra kul att det är en chef som vi rekryterat internt, säger Hanna.

Att löpande arbeta med resultaten, helst en gång per månad, är viktigt, men exakt i vilket format får ledarna själva avgöra utifrån vad som är bäst för sina team.

-Cheferna går igenom resultatet en gång i månaden. Då har vi även en OKR check-in. Men alla team och chefer är olika. Vissa lyfter dem varje vecka och för andra kan större kvartals-workshops fungera bättre, säger Hanna.

Hur gör man då om siffrorna vänder och börjar gå nedåt? Hanna förklarar:

-Om man ser att resultaten ändras så är det lätt att få panik som chef. Men det viktiga är att först lyfta resultatet med teamet istället för att försöka lösa allt själv. Om teamet äger engagemangs-resultaten så blir det inte en “vi och dem”-känsla utan man jobbar tillsammans som ett team, alla är ansvariga och delaktiga.

Hanna peppar även ledare med framgångshistorier och firar cheferna när resultaten pekar uppåt. Då blir det inte heller en lika stor chock vid en dipp. För att se till att målen för hela organisationen uppnås, talar man om dem på ledarforum och i ledningsgruppen.

-Vi lyfter resultaten i ledningsgruppsmöten. Vi har ju ett mål att vi ska vara på 9,0 så vi ser över allt på kvartals- och årsbasis.

Utforska Winningtemp  Skippa magkänskan och lita på din data istället! Boka en demo

Att lyssna på medarbetare bygger tillit

GetAccept sätter ett stort värde i att lyssna på medarbetarna för att stärka förtroendet och relationerna mellan dem och ledarna.

Winningtemp är ett anonymt verktyg vilket gör att man får väldigt ärliga svar. Kommentarerna ger dessutom mycket information som ett komplement till siffrorna, säger Hanna.

Under en period började till exempel faktorn “personlig utveckling” att trenda nedåt. Tack vare dessa insikter så startades ett fokus kring denna fråga och vad man kunde göra för att förändra mot förbättring. En åtgärd var att satsa mer på intern rekrytering vilket givit resultat. 30% av medarbetarna, av vilka de flesta började under år 2019, har fått en rollförändring inom organisationen.

GetAccept har även en ovanligt hög svarsgrad – 93%. Hanna förklarar orsaken till att man nått en sådan svarsgrad och vad andra organisationer kan göra för att nå liknande resultat:

-Det är viktigt att prata om resultatet i organisationen, att ledningen och VD förstår värdet och att man inte följer upp en gång om året, utan regelbundet varje vecka.

Man måste ha en fortlöpande dialog med sina medarbetare och snappa upp signaler för att skapa en lagkänsla och agera därefter. Värdet ligger i den direkta feedback man får från medarbetare.

Med Winningtemp får du konkreta, mätbara bevis på hur din organisation mår. Det blir väldigt transparent och stärker relationerna internt vilket i sin tur bygger tillit, avslutar Hanna.
EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater