HUR GÖR DU FÖR ATT SKAPA EN VÄRDERINGSSTYRD ORGANISATION?

10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation

Studier visar det är tre gånger vanligare att hitta värderingsstyrda organisationer bland dem med högst vinst. I denna guide redogör vi hur du, genom fokus på värderingar, kan skapa en organisation med en hög känsla av meningsfullhet och engagemang.

10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation

10 STEG TILL ATT BLI EN VÄRDERINGSSTYRD ORGANISATION

Om guiden

Vi ger 10 konkreta förslag och exempel på hur du kan skapa en värderingsstyrd organisation:

 • Visa vilka ni är
 • Dela best practice
 • Värderingsstyrda medarbetarsamtal
 • Skriv i kulturboken
 • Attrahera med rätt värderingar
 • Rekrytera med värderingar
 • Utbilda i värderingsstyrt medarbetarskap
 • Fira era segrar

Ett extra guldkorn är att vi också delar med oss av de bästa tipsen från våra kunder.

Det här kan du förvänta dig:

 • Varför en värderingsstyrd organisation är viktigt för en organisations tillväxt.
 • 10 konkreta förslag med tillhörande exempel kring hur du skapar en värderingsstyrd organisation.
 • Möt Poyan Karimi, rekryteringsbolaget Oddworks VD & grundare och Malin Andersson, Director Customer Service på F.H. Bertling.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du kan lära dig av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 4, 2022
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater