HUR GÖR DU FÖR ATT BYGGA EN VÄLMÅENDE ORGANISATION?

9 forskningsbaserade nycklar till en framgångsrik och välmående organisation

Vad innebär en välmående organisation för dig? Forskning visar nämligen att välmående företag kan öka sin lönsamhet med 25%. I den här guiden delar vi med oss av de 9 forskningsbaserade nycklarna som är grunden till vår plattform. De kommer att hjälpa dig förebygga sjukskrivningar, öka engagemanget, och höja produktiviteten bland dina medarbetare.

9 forskningsbaserade nycklar till en framgångsrik och välmående organisation

VERKTYGEN DU BEHÖVER FÖR EN HÖGPRESTERANDE, VÄLMÅENDE ORGANISATION

Om guiden

Guiden innehåller 9 forskningsbaserade nycklar som vi har tagit fram tillsammans med forskaren Leif Denti på Göteborgs Universitet. Du får konkreta förslag på hur din organisation kan bli så välmående och framgångsrik som möjligt, och du kan effektivt implementera dem redan idag.

Du kommer att lära dig om:

 • Hur du skapar ett engagerande ledarskap
 • Hur autonomi kan öka kreativiteten
 • Varför personlig utveckling är så viktigt för välmåendet
 • Hur du kan öka delaktigheten bland medarbetarna
 • Varför dina anställdas välmående hänger på arbetssituationen
 • Hur du maxar arbetsglädjen
 • Hur fler pauser leder till högre engagemang
 • Varför teamkänslan är en framgångsnyckel
 • Hur meningsfullhet kan öka företagets framgång

Forskningsstudier visar att:

 • Välmående företag kan öka sin lönsamhet med 25%.
 • Organisationer med en engagerad arbetskraft är 21% mer lönsamma.
 • Företag som investerar i medarbetarupplevelsen är dubbelt så innovativa, har dubbelt så nöjda kunder och 25% högre lönsamhet.

Ladda ner vår kostnadsfria guide och börja jobba mot en mer välmående organisation redan idag!


MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du kan lära dig av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 4, 2022
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater