LETAR DU EFTER SÄTT ATT ÖKA LÖNSAMHETEN?

Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse

Att skapa en stark medarbetarupplevelse är som att trimma motorerna i en organisation. Genom realtidsdata kan organisationen kalibreras för att påverka medarbetarnas mående och engagemang. I denna guide redogör vi hur du, genom fokus på medarbetarupplevelse, kan påverka din organisations lönsamhet.

Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse

MEDARBETARUPPLEVELSE KORRELERAR MED LÖNSAMHET

Om guiden

Att ha ett helikopterperspektiv över medarbetarupplevelsen i realtid har aldrig varit viktigare. Ledare ska inte behöva gissa sig till medarbetarnas mående, ta beslutsåtgärder på magkänsla, eller höra om rykten som spridits i korridorerna. Idag finns digitala verktyg som visualiserar medarbetarnas situation med proaktiva åtgärdsplaner, något om bidrar till en betydligt högre effektivitet bland ledare.

Guiden svarar på nedan frågeställningar:

  • Vad är medarbetarupplevelse?
  • Varför är fokus på medarbetarupplevelsen viktigt?
  • Hur arbetar man med medarbetarupplevelsen?
  • Hur bidrar medarbetarupplevelsen till en organisations lönsamhet?

Det här kan du förvänta dig:

  • Vilka delar ingår i en medarbetarupplevelse och varför är det viktigt.
  • Fördelarna med att mäta medarbetarupplevelsen i realtid, steg för steg.
  • Hur meningsfullhet bidrar till att stärka medarbetarupplevelsen.
  • Hur OKR målstyrning gynnar medarbetarupplevelsen.
  • Varför feedback är viktigt för medarbetarupplevelsen - samt handfasta tips på hur du som ledare kan ge feedback.
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du kan lära dig av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 4, 2022
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater