Medarbetarengagemang - skiftet och fokus framöver

Medarbetarengagemang - skiftet och fokus framöver

I takt med det ökade distansarbetet har även den psykiska ohälsan ökat i Sverige. Att bibehålla ett högt medarbetarengagemang i sin organisation har kanske aldrig varit svårare. Men det har aldrig heller varit viktigare än nu. Med ett lågt medarbetarengagemang riskerar du att dina anställda slutar, att produktiviteten minskar och att företagets ekonomi blir sämre. Så låt oss guida dig till ett hållbart medarbetarengagemang.

I den här guiden får du lära dig om:

 • Vad är medarbetarengagemang?
 • Vilka vinster kan du se genom en satsning på engagemanget?
 • Vilka är de mest effektiva verktygen för att maximera dina medarbetares välmående och engagemang?
Medarbetarengagemang - skiftet och fokus framöver

"Medarbetare med lågt engagemang löper 60% större risk att göra fel"

Den här stora guiden visar hur pandemin har påverkat vårt medarbetarengagemang, och går igenom exakt vad du kan göra för att vända trenden till det positiva. I längden leder arbetet inte bara till ett mer välmående företag, utan även till ekonomiska vinster för organisationen. I guiden får du ta del av:

 • Vad medarbetarengagemang är
 • De senaste trenderna inom medarbetarengagemang
 • Den nya smittorisken som alla måste vara vaksamma över
 • Fakta kring hur och var dagens medarbetare föredrar att arbeta
 • En framtidsspaning kring hur medarbetarengagemanget kan förändras framöver
 • Varför medarbetare med lågt engagemang löper 60% större risk att göra fel
 • Hur du formar en hybrid arbetsplats på bästa sätt
 • Exempel på företag som har boostat medarbetarengagemanget, och hur de gjorde det
 • Konkreta verktyg som ledare och medarbetare kan använda direkt
 • Hur du får dina största talanger att vilja stanna kvar på företaget

Ladda ner den här kostnadsfria guiden, och visa dina medarbetare att du tar deras välmående och engagemang på allvar. Se ditt företag blomstra på köpet.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul
Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul

Vi har byggt en helt ny del i vår plattform som är dedikerad till att stödja självledarskapet och ge medarbetare chansen att börja utveckla sig själva och sina team. Genom denna satsning ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att engagera sig i sitt välmående och ta rätt beslut för att bli mer produktiva och må bättre i sitt arbete.

Product Crew
Product Crew
November 2, 2021
Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?
Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?

Vilken är den mest effektiva processen för att samla in insikter som gör skillnad både för medarbetarnas välmående, men också för företagets framgång?Låt oss börja med att jämföra de två vanligaste typerna av medarbetarundersökningar; årliga undersökningar och pulsundersökningar.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
November 1, 2021
Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap
Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap

Självledarskap har blivit ett vanligt verktyg på de mest populära arbetsplatserna för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Om medarbetarna kan leda sig själva, krävs mindre styrande av chefen, och mer ansvar läggs på individen. Känslan av kontroll leder då till högre välmående, engagemang och produktivitet.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 21, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater