UPPTÄCK HUR ETT UTVECKLANDE SJÄLVLEDARSKAP LEDER TILL ETT EFFEKTIVARE LEDARSKAP OCH ETT HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR MEDARBETARNA

Självledarskap - konkreta tips till organisationer, ledare och medarbetare

Traditionellt ledarskap fungerar inte längre. Ledarskapet där fokus ligger på att besluta, kontrollera och följa upp, är inte vad dagens medarbetare vill ha. Idag handlar det snarare om att att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och vilja bidra till organisationens mål. För att det moderna ledarskapet ska fungera effektivt, behöver självledarskap och tillit vara en del av ledarnas och medarbetarnas utvecklingsområden. Det leder till högre välmående, produktivitet och i slutändan ett mer framgångsrikt företag.


Men hur leder man sig själv på bästa sätt? Och hur inspirerar man sina medarbetare att ta kontroll över sitt självledarskap? I den här guiden får du lära dig om vad som krävs av en modern ledare, och du får konkreta verktyg över hur du kan börja arbeta med ditt självledarskap redan idag.


Självledarskap - konkreta tips till organisationer, ledare och medarbetare
OM GUIDEN

"En kultur baserad i förtroende ökar produktiviteten med 50%"

Forskningen visar att en kultur baserad i förtroende leder till 50% högre produktivitet. Den här guiden fokuserar på hur ledare och medarbetare kan öka tilliten och leda sig själva med hjälp av konkreta tankesätt och verktyg. Här är några av sakerna du kommer att ta med dig från guiden:

  • Hur en högre grad av tillit automatiskt leder till ökad produktivitet
  • Vad som händer i organisationen när medarbetarna känner ett högt förtroende för sin ledare
  • 7 steg till hur du som ledare bygger tillit bland medarbetarna
  • Vad du som ledare måste göra för att främja självledarskapet i organisationen
  • Hur processen ser ut när du implementerar självledarskap i kulturen
  • En checklista på vad du som medarbetare kan göra för att börja bygga ett starkt självledarskap
  • Hur ett fokus på självledarskap leder till en högre omsättning för företaget
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
7 konkreta tips till effektiv employer branding
7 konkreta tips till effektiv employer branding

Employer branding har aldrig varit mer på tapeten än idag eftersom det nu är fler än någonsin som söker ny arbetsplats. De organisationer som inte satsar på sin employer branding kommer få det svårt att locka till talangerna. Så, hur kan man komma igång och vad ska man tänka på? Vi frågade experterna.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
April 21, 2022
HR-rollen förändras
HR-rollen förändras

Fokuset framöver kommer ligga på strategiarbete snarare än adminarbete. För att kunna göra det skiftet behöver man hjälp av HR Tech. Men vad är HR Tech och hur kan det transformera er organisation?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
April 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater