UPPTÄCK HUR ETT UTVECKLANDE SJÄLVLEDARSKAP LEDER TILL ETT EFFEKTIVARE LEDARSKAP OCH ETT HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR MEDARBETARNA

Självledarskap - konkreta tips till organisationer, ledare och medarbetare

Traditionellt ledarskap fungerar inte längre. Ledarskapet där fokus ligger på att besluta, kontrollera och följa upp, är inte vad dagens medarbetare vill ha. Idag handlar det snarare om att att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och vilja bidra till organisationens mål. För att det moderna ledarskapet ska fungera effektivt, behöver självledarskap och tillit vara en del av ledarnas och medarbetarnas utvecklingsområden. Det leder till högre välmående, produktivitet och i slutändan ett mer framgångsrikt företag.


Men hur leder man sig själv på bästa sätt? Och hur inspirerar man sina medarbetare att ta kontroll över sitt självledarskap? I den här guiden får du lära dig om vad som krävs av en modern ledare, och du får konkreta verktyg över hur du kan börja arbeta med ditt självledarskap redan idag.


Självledarskap - konkreta tips till organisationer, ledare och medarbetare
OM GUIDEN

"En kultur baserad i förtroende ökar produktiviteten med 50%"

Forskningen visar att en kultur baserad i förtroende leder till 50% högre produktivitet. Den här guiden fokuserar på hur ledare och medarbetare kan öka tilliten och leda sig själva med hjälp av konkreta tankesätt och verktyg. Här är några av sakerna du kommer att ta med dig från guiden:

  • Hur en högre grad av tillit automatiskt leder till ökad produktivitet
  • Vad som händer i organisationen när medarbetarna känner ett högt förtroende för sin ledare
  • 7 steg till hur du som ledare bygger tillit bland medarbetarna
  • Vad du som ledare måste göra för att främja självledarskapet i organisationen
  • Hur processen ser ut när du implementerar självledarskap i kulturen
  • En checklista på vad du som medarbetare kan göra för att börja bygga ett starkt självledarskap
  • Hur ett fokus på självledarskap leder till en högre omsättning för företaget
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul
Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul

Vi har byggt en helt ny del i vår plattform som är dedikerad till att stödja självledarskapet och ge medarbetare chansen att börja utveckla sig själva och sina team. Genom denna satsning ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att engagera sig i sitt välmående och ta rätt beslut för att bli mer produktiva och må bättre i sitt arbete.

Product Crew
Product Crew
November 2, 2021
Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?
Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?

Vilken är den mest effektiva processen för att samla in insikter som gör skillnad både för medarbetarnas välmående, men också för företagets framgång?Låt oss börja med att jämföra de två vanligaste typerna av medarbetarundersökningar; årliga undersökningar och pulsundersökningar.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
November 1, 2021
Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap
Hur man driver medarbetarengagemang genom självledarskap

Självledarskap har blivit ett vanligt verktyg på de mest populära arbetsplatserna för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Om medarbetarna kan leda sig själva, krävs mindre styrande av chefen, och mer ansvar läggs på individen. Känslan av kontroll leder då till högre välmående, engagemang och produktivitet.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 21, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater