UPPTÄCK HUR FOKUS PÅ VILA OCH ÅTERHÄMTNING KAN LEDA TILL ÖKAD PRODUKTIVITET OCH HÖGRE VÄLMÅENDE

Ta täten som ledare – jobba klokare och få mer gjort

Den globala pandemin har gjort att stressnivåerna på arbetsplatserna ökar och forskningen visar att det påverkar oss mentalt. När välmåendet minskar bland våra medarbetare påverkar det dessutom produktiviteten och företagets tillväxt. Det blir en ond spiral som kan vara svår att få stopp på. Det finns dock en lösning och här är forskningen tydlig. Vi får inte mer gjort genom att jobba hårdare. Vi får mer gjort genom att jobba smartare.

I den här guiden går vi igenom hur Covid-19 har påverkat vårt välmående och vår produktivitet, och du får 7 taktiker som du kan implementera idag för att vända den negativa trenden.

Ta täten som ledare – jobba klokare och få mer gjort

OM GUIDEN

"Lyckliga människor är 12% mer produktiva"

Den här guiden fokuserar på hur vi kan använda bättre återhämtning, tydligare separation mellan arbete och fritid, samt träning och hälsa för att prestera på topp och bidra till företagets tillväxt. Här är några av sakerna du kommer att ta med dig från guiden:

  • Varför du behöver behandla dina medarbetare utifrån deras olika behov
  • Vilka förmåner som uppskattas mest av dagens medarbetare
  • Vikten av schemalagda pauser
  • Hur du kan uppmuntra dina medarbetare till mer hälsosamma vanor, vilket leder till ett bättre välmående och en högre produktivitet
  • Varför meditation är ett av de mest kraftfulla verktygen för företagets fortsatta framgång
  • Hur multitasking skadar dina medarbetares produktivitet och kostar dig pengar
  • Varför du som ledare måste visa att det är okej att vila
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du kan lära dig av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 4, 2022
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater