UPPTÄCK HUR FOKUS PÅ VILA OCH ÅTERHÄMTNING KAN LEDA TILL ÖKAD PRODUKTIVITET OCH HÖGRE VÄLMÅENDE

Ta täten som ledare – jobba mindre och få mer gjort

Den globala pandemin har gjort att stressnivåerna på arbetsplatserna ökar och forskningen visar att det påverkar oss mentalt. När välmåendet minskar bland våra medarbetare påverkar det dessutom produktiviteten och företagets tillväxt. Det blir en ond spiral som kan vara svår att få stopp på. Det finns dock en lösning och här är forskningen tydlig. Vi får inte mer gjort genom att jobba hårdare. Vi får mer gjort genom att jobba smartare.

I den här guiden går vi igenom hur Covid-19 har påverkat vårt välmående och vår produktivitet, och du får 7 taktiker som du kan implementera idag för att vända den negativa trenden.

Ta täten som ledare – jobba mindre och få mer gjort

OM GUIDEN

"Lyckliga människor är 12% mer produktiva"

Den här guiden fokuserar på hur vi kan använda bättre återhämtning, tydligare separation mellan arbete och fritid, samt träning och hälsa för att prestera på topp och bidra till företagets tillväxt. Här är några av sakerna du kommer att ta med dig från guiden:

  • Varför du behöver behandla dina medarbetare utifrån deras olika behov
  • Vilka förmåner som uppskattas mest av dagens medarbetare
  • Vikten av schemalagda pauser
  • Hur du kan uppmuntra dina medarbetare till mer hälsosamma vanor, vilket leder till ett bättre välmående och en högre produktivitet
  • Varför meditation är ett av de mest kraftfulla verktygen för företagets fortsatta framgång
  • Hur multitasking skadar dina medarbetares produktivitet och kostar dig pengar
  • Varför du som ledare måste visa att det är okej att vila
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?

Digitala möten har blivit vår vardag. Men snart möter vi en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer att tillämpa en hybrid lösning, där både distansarbete och kontorsarbete är möjligt. Så hur kommer den övergången att fungera? Och vad säger egentligen forskningen om hur vi påverkas av att jobba på distans jämfört med på kontor?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 7, 2021
Hur en företagskultur baserad på förtroende kan öka din produktivitet och omsättning

Att bygga ett ökat förtroende på arbetsplatsen är tyvärr inte alltid en prioritet i alla världens företag idag. De flesta lägger mer tid och pengar på att öka försäljningssiffror eller på att bygga sitt varumärke. Men tänk om det här angreppssättet bygger på felaktiga antaganden? Tänk om du faktiskt kan öka din omsättning och tillväxt genom att lägga mer energi på dina anställdas välmående och på att skapa högre tillit på arbetsplatsen?

Robin Heed
Robin Heed
February 15, 2021
Så skapar ni en stark företagskultur (7 enkla steg)

Hur skapar ni en stark företagskultur - även på distans? En kultur som förenar och engagerar kan öka företagets lönsamhet. Men för att lyckas måste den skapas målmedvetet och upprätthållas flexibelt. Här nedan lär du dig vad en företagskultur är och de 7 stegen för att utveckla en hållbar kultur. VAD ÄR EN FÖRETAGSKULTUR? Företagskulturen är de gemensamma normerna, värdena och visionen i en organisation. Den definierar hur man fattar beslut och samarbetar. Med andra ord: En företagskultur är det som beskriver hur man gör saker och ting på ett företag och varför.Alla företag har en kultur. Vissa bygger och förstärker den medvetet, medan andra inte har en plan för sin kultur. De organisationer som planerar och arbetar förebyggande är även de som ofta har en engagerad och hållbar kultur.Företagskulturen byggs hela tiden - inte bara då man definierar beskrivande värdeord. Tvärtom: varje möte, fikastund och e-post skapar företagskultur. Den påverkar således både hur medarbetare identifierar sig med organisationen och även hur man bemöter kunder och samarbetspartners.Coronapandemin har ändå inneburit nya förutsättningar för företagskulturen. Medan man förr kunde lita på att evenemang och umgänge på kontoret skapade en mer personlig kultur, får man nu tänka om. Distansarbetet är här för att stanna för flera företag,

Camilla Hällström
Camilla Hällström
February 4, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat