Resources
Blog

HR trender i 2023

Alice Henebury
January 17, 2023
7
Minutter
HR trender i 2023

Hvordan HR kan skape magi på arbeidsplassen 2023 [5 fokusområder]

Det føles som om vi har sagt dette om hvert år som har pasert nå, men 2022, var litt av et år. Var det ikke? Restriksjonene på grunn av pandemien er (forhåpentligvis) godt bak oss, men Covid-effektene på arbeidsplassene våre er absolutt ikke - og vil sannsynligvis aldri bli det. 

 

Covid førte til endringer som ikke kommer tilbake i boksen. Nå som den nervepirrende bambi på glattisen perioden er over, har vi en sjanse til å reflektere. Hva fungerer? Hva fungerte ikke? Hvordan har arbeidsdynamikken og arbeidsplassene våre egentlig endret seg?

 

Vi har (selvfølgelig) fulgt nøye med i løpet av året som har gått, og vi har noen tanker om hva HR-ledere vil fokusere på i løpet av det neste året. Ikke minst fordi vi allerede ser fremtidsrettede organisasjoner gjøre store fremskritt, de følger med og lytter til de ansatte og bruker denne innsikten for å veilede HR-beslutninger. 

 

(Som Mary Stevens Hospice, som økte eNPS med 131% på et år ved blant annet å skifte tilnærming til læring og utvikling basert på tilbakemeldinger fra ansatte).

 

Basert på de hundrevis av HR-lederne vi samhandler med regelmessig, våre egne erfaringer og data samlet i løpet av året, er det dette vi forventer at de mest vellykkede HR-teamene vil fokusere på gjennom 2023. 

 

5 fokusområder for HR-team i 2023

 

1. Gjøre suksess med hybridarbeid

Abeidstakere er i det stort sett svært fornøyd med hybridarbeid. ADPs globale studie av mer enn 32 000 arbeidstakere viser at 64% av arbeidsstyrken ville vurdere å lete etter en ny jobb hvis de måtte gå tilbake til kontoret på heltid. Mer enn halvparten (52%) ville til og med ta lønnskutt i bytte mot en hybrid løsning.

 

I lys av slike sterke preferanser vil arbeidsgivere risikere et stort feilsteg med å tvinge ansatte tilbake til kontoret på heltid. 

 

Spesielt gitt den fortsatte økningen i global personalomsetning: midtveis gjennom 2022 rapporterte World Economic Forum at 40% av arbeidstakere globalt vurderte å forlate jobbene sine i nær fremtid. Og 71% av arbeidstakere globalt, fortalte ADP at de hadde vurdert et stort karrierevalg i 2022.

 

På samme måte er mangel på kompetanse fortsatt en av de største truslene for organisasjoner inn i 2023 – så det ser ut som en no-brainer å jobbe målrettet med å holde de riktige menneskene internt.  (Og på baksiden, å gjøre noe som risikerer masseflukt ser ut som dårlig beslutningstaking). 

 

Disse faktorene kombinert antyder en ting: hybridarbeid er på ordentlig kommet for å bli. Men som ordet hybrid antyder, innebærer dette oppsettet både kontor- og fjernarbeid. For å gjøre dette til en suksess, må bedrifter evaluere og være tydelige på når det er fordelaktig å samles fysisk, i stedet for å bare møtes online. Smarte HR-ledere vil gjøre 2023 til året der man kurer barnesykdommene og gjør hybridkontor til en suksesshistorie.

 

Vi forventer også å se mange organisasjoner ta et skritt tilbake og gjennomgå sine retningslinjer for å sikre at de passer inn i denne nye arbeidsverdenen. Vi har alle blitt utfordret og lært mye de siste årene. Så hvis 2021 var året der vi ble tvunget inn i endring, og 2022 handlet om å komme opp på par, gir 2023 litt pusterom for å evaluere, lage nye strategier og vokse. [MC1] [GU2] [MC3] [GU4] [GU5] 

 

Spørsmål å reflektere over og jobbe med:

·      Hvordan tilrettelegger vi for tillit og samarbeid mellom team? 

·      Hvordan beskytter vi og dyrker bedriftskulturen?

·      Hvordan kan vi gjøre prosessene våre mer rettferdige og inkluderende?

·      Hvordan kan vi optimalisere produktivitet?

·      Hvordan opprettholder vi synlighet av mindre synlige arbeidsplasser?

·      Hvordan beskytter vi oss fra personalomsetning på en hybrid arbeidsplass med nye utfordringer?

·      Hvordan sikrer vi at fjernarbeid ikke påvirker likestilling?

 

Gitt at Gartner spår at 25% av mennesker vil tilbringe minst en time i metaverset daglig innen 2026, kan fremtidsrettede bedrifter til og med se 2023 som en mulighet til å ta hybridarbeid videre ved å utvikle en metaverse-tilstedeværelse.

 

SHRM beskriver metaverset som "en oppslukende alternativ virkelighet" - som går utover dagens digitale teknologier som videointervjuer eller on-boarding til fulle virtuelle virkelighetsverdener.

 

Det er potensial for å skape et stort konkurransefortrinn her, da det ofte er slik at de som er tidlig ute, raskt etablerer seg med ett rykte av spennende, innovative rekrutterings- og karriereopplevelser.

2. Behold dine beste folk, med god faglig utvikling  

Negative spiraler har vært en stor utfordring gjennom hele 2022. Selv ett år etter «the great resignation» fant IDC ut at for eksempel 32 % av europeere aktivt søker en ny jobb. Eksperter spår at innen 2030 vil det være en global mangel på talener anslått til mer enn 85 millioner mennesker.

 

Med dette i bakhodet, blir det kritisk å beholde de dyktigste menneskene – og gi dem mulighet til å trives og vokse med organisasjonen din.

 

Vi tror opplæring og utvikling vil vise seg å være en stor del av det i 2023. 94% av  arbeidstakere sier de blir i selskapet dersom det investeres i karriereutvikling: overbevisende tall.

 

Å forbedre opplæringstilbud og karriereutvikling er en vinn-vinn-situasjon da det øker engasjement, reduserer personalomsetning, samtidig som internkompetansen øker. Det lar dere forfremme innenfra, i stedet for å lete etter gode kandidater eksternt, som også kommer med sine utfordringer og kostnader.

3. Stopp utbrenthet 

En av 2022s store utfordringer har vært økningen av utbrenthet. For eksempel gjennomførte Microsoft en stor global studie som så på 20 000 mennesker i elleve land og billioner av datapunkter og fant  at 48% av  de ansatte hevder at de allerede opplever utbrenthet på jobb. 

 

Utbrenthet er en stor utfordring, og viktig å ta på alvor. For til syvende og sist reduserer det produktivitet og engasjement hos kollegene dine. Og for å vende tilbake til personalomsetning, er det mindre sannsynlig at de blir værende i jobben.  På ingen måte bra. 

 

For 2023 bør HR-ledere snarest rette oppmerksomheten mot å løse utbrenthet.  Men vi forventer også å se flere bedrifter aktivt gjøre fremskritt i dette feltet. 

 

I 2022 så vi stort fokus på velvære på arbeidsplassen, som en motgift mot stress og utbrenthet. Ansattes velvære er fortsatt superviktig - spesielt som en mekanisme for å holde de på hjemmekontor integrert i selskapet - men det er ikke en mirakelkur. 

 

I praksis må HR gi ledere mulighet til å oppdage og adressere utbrenthet i teamene sine før det eskalerer. Hvis de tidlige tegnene på utbrenthet (som stress, mistillit og mangel på hensikt) får lov til å ulme, vil de blusse opp å bli større utfordringer i fremtiden. 

 

Å motkjempe utbrenthet bør være en prioritering, og vil innebære en økt investering i software som lar arbeidstakere gi tilbakemeldinger,  dette for å gjøre det enklere for ledere å utnytte denne typen innsikt. Gjennom pandemien så vi hvordan strategisk investering beskytter fremtidig vekst: teknologi som øker synligheten av ansattes følelser og meninger, er et av områdene. Spesielt ettersom fjernarbeid og hybridarbeid gjør synlighet til en større utfordring.  

4. Design kulturen din

2022 brakte starten på et stort perspektivskifte, fra å se kultur som noe som bare skjer organisk, til å se kultur som noe du designer, bygger, måler og foredler. 

 

Vi var nylig  vertskap for et webinar med hovedanalytiker i Forrester, Katy Tynan, hvor hun snakket om akkurat dette: 

 

– Mange toppledere gjør den feilen å tro at kultur bare oppstår på en eller annen måte, på magisk vis. Organisasjonskultur kan måles. Kultur handler om en rekke beslutninger vi tar hver dag om hvordan vi samhandler som mennesker. Det er måten ting blir gjort på her. Intensjonalitet er så viktig – og deretter muligheten til å måle de spesifikke KPI-ene som er viktige for organisasjonen din.

 

Se webinaret her.

 

I webinaret snakker Katy om hvordan ledere ettertrykkelig kommer til å innse verdien av deres menneskelige ressurs - og handle deretter, for å øke verdien av den ressursen. 

 

Gjennom 2022 så vi hvordan de mest vellykkede organisasjonene allerede er langt foran på disse områdene. Men vi forventer at denne utviklingen vil akselerere raskt etter hvert som etternølere begynner å miste talent til lederne i kulturkrigen. 

 

Gjennom 2023 forventer vi å se store HR- og engasjementsinvesteringer, ettersom organisasjoner kappes om å bygge arbeidsplasser som ikke bare styrker produktiviteten, men engasjerer, inspirerer og beholde talenter og dyktige medarbeidere. 

 

5. Gi rettferdig kompensasjon

Siste del av 2022 har ført til massive økonomiske omveltninger, praktisk talt overalt. 

 

·      I Storbritannia kan resesjon spinne inn i et "tapt tiår" med stigende inflasjon, negativ vekst, fallende produktivitet og investeringer.

 

·      I Europe er inflasjonen spådd å vedvare i årene som kommer, med rikelig underliggende prispress. 

 

·      I USA har resesjonen ennå ikke kommet, men de største bankene forbereder seg på en forverret økonomi inn i 2023, ettersom inflasjonen fortsetter å stige. 

 

Dette gir store utfordringer for bedrifter – og for dine medarbeidere. 

 

Stigende kostnader utløser allerede masseoppsigelser, noe som gir store utfordringer for HR i Norge. I den amerikanske teknologisektoren ble for eksempel mer enn 88 000 mennesker permittert i 2022. De svært offentlige scenene som utspilte seg med Twitters dårlig håndterte tap av arbeidsstyrken, er de fleste HR-fagfolks verste mareritt. 

 

Og streikeaksjoner er voldelige og uten sidestykke over store deler av verden: et vitnesbyrd om misfornøyde ansatte som føler at de blir urettferdig behandlet. 

 

Når 2023 begynner å utfolde seg, er dette utfordringene HR-ledere må konfrontere direkte. Du vil sannsynligvis jobbe med spørsmål som: 

 

·      Hvilken økonomisk utdanning og støtte kan vi gi?

·      Hva synes våre ansatte om lønn og goder?

·      Er det likelønn mellom nyansatte og etablerte ansettelser?

·      Hvordan skal vi håndtere eventuelle permitteringer?

 

Du kan ikke gjøre mye med globale finansmarkeder, men du kan støtte, utdanne og beskytte folkene dine så godt du kan. Eller risikere å se økonomiske bekymringer bli en viktig driver for personalomsetning.

 

På denne tiden neste år, hvor vil arbeidsstyrken din være?

Det er en grunn til at det globale markedet for ansattes engasjement og tilbakemeldingsprogramvare forventes å vokse med en forbløffende 14.7% i snitt årlig frem til 2030. 

 

Etterhvert som arbeidsstyrken blir stadig mer spredt og står overfor en haug med nye utfordringer, er det viktig å virkelig forstå de ansattes behov. For å utvikle gode HR-strategier som øker temperaturen på nøkkel KPI’er, trenger du bedre målinger av medarbeiderne gjennom et godt lederverktøy. Da vil du være rustet til å reagere raskt, uansett hva 2023 hoster opp.

 

Winningtemps plattform for medarbeiderengasjement er den enkleste måten å visualisere, lytte og handle på tilbakemeldinger fra ansatte. Fordi kultur kun endres når folk føler seg hørt. 

 

Se Forrester-webinaret for å finne ut hvorfor ekte kulturendring er viktig for 2023.

Alice is the Global Content Directory at Winningtemp and is passionate about creating excellent resources to help HR professionals engage their employees.

About the author
Alice Henebury

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.