Organisasjonskultur

Hvor mange av dine ansatte er engasjerte i sitt arbeid? Majoriteten av foretak kan ikke besvare dette spørsmålet, dels ettersom det er vanskelig å måle, og dels fordi at en ikke forstår de mange fordelene med engasjerte ansatte. Så hvordan arbeide med organisasjonskulturen og motivere ansatte?

Download report

Ifølge en global studie fra Gallup, så er hele 85% av medarbeiderne uengasjerte i sitt arbeid. Det er ikke nødvendigvis de som presterer lavest, men de er likegyldige til foretakets mål og yter skjelden sitt beste på arbeidsplassen. Forskningen gir et klart bilde av ulikheten mellom foretak med uengasjerte og engasjerte ansatte. 

• Foretak med engasjerte ansatte er 21% mer lønnsomme

• Engasjerte ansatte har 41% lavere fravær

• Uengasjerte ansatte er mindre lojale mot sine arbeidsgivere. 

Ulempene med å ha uengasjerte ansatte er mange, med stor påvirkning på foretakets lønnsomhet. Medarbeiderengasjement har dessuten vært et aktivt diskutert emne gjennom 2022, spesielt når termen “stille oppsigelse” ble skapt, som innebærer at ansatte slutter å yte det aller beste av seg selv for sine arbeidsgivere. Hvordan motivere ansatte finnes det ulike svar på. Hva gjelder for akkurat dine ansatte?

En organisasjonskultur med glade, produktive ansatte er relativt enkelt å få øye på, men hvordan ser det egentlig ut når dine ansatte er genuint engasjerte i sitt arbeid? 

Hvordan få til en bedre organisasjonskultur?

Oppsummert, vi kan si at engasjerte ansatte har et sterkt følelsesmessig bånd til sine arbeidsgivere, som gjør at de har en tendens til å arbeide hardere for å bidra til at foretaket når sine oppsatte mål. Spørsmålsstillingen rundt hvordan forbedre organisasjonskulturen og motivere ansatte er derfor høyaktuell.

Det som kjennetegner engasjerte ansatte, er altså ikke hva de mener om sin arbeidsplass, men hvordan de handler på arbeidsplassen. De tar initiativ, de arbeider produktivt og gjør ofte det “lille ekstra”, for kundene eller for sine kolleger. Deres bånd til arbeidsplassen, får helt enkelt positive effekter på deres arbeid på flere måter. Derfor lønner det seg å egne tid på å tenke gjennom hvordan motivere ansatte.

Hva er grunnen til en dårlig organisasjonskultur?

Gallup gjorde en stor undersøkelse i USA blant arbeidstakere under 35 år, der det viste seg at en organisasjonskultur med lite engasjement ofte handler om 4 faktorer:

• De savner utviklingsmuligheter. 

• De har ingen på arbeidsplassen, som oppmuntrer deres utvikling. 

• De kjenner ingen på arbeidsplassen, som bryr seg om de personlig.

• De forstår ikke hva som forventes av de.

Dersom dine ansatte mangler engasjement kan det selvsagt bero på mange ulike ting, og det er viktig å vite hvorfor tallene ser ut som de gjør. Men den eneste måten du som arbeider i HR kan få en oppklaring på, er å stille riktige spørsmål til dine ansatte, eksempelvis gjennom en medarbeiderundersøkelse, en arbeidsmiljøundersøkelse eller individuelle medarbeidersamtaler. Det er først etter at du har sammenstilt svarene at du kan forstå hvordan du kan øke engasjementet hos akkurat dine ansatte.

Interessert i Winningtemp

Hvis du vil lære mer om hvordan Winningtemp kan hjelpe deg med å forbedre medarbeiderengasjementet ditt, hvorfor ikke ta en titt på verktøyet vårt i aksjon?