Pulsmätning som medarbetarundersökning

Hur kan du ha koll på välmåendet bland medarbetarna om du bara frågar dem en gång per år? Just den här frågan har gjort att många av dagens framgångsrika företag har gått över till pulsmätningar istället. Med rätt plattform och verktyg kan faktiskt pulsmätningar öka både produktiviteten och välmåendet i hela organisationen.
Ladda ner rapporten

En av de största anledningarna till att Winningtemp startades, var för att vi såg att välmående medarbetare gjorde ett bättre arbete och blev därför en starkare tillgång för företaget. Så att hjälpa medarbetare att må bra blev alltså en win-win för både individen och företaget. Men vi såg också att årliga undersökningar inte var tillräckligt bra på att mäta engagemanget på ett tillförlitligt sätt.

Många av våra kunder har berättat att årliga undersökningar tar för lång tid att följa upp på. Engagemanget fluktuerar under årets gång, problem hinner bli inaktuella innan svaren sammanställs och det är svårt att följa upp svaren från de anställda. Just därför har pulsmätningar blivit en stor succé hos många företag, som helt valt att ersätta den årliga undersökningen med mindre pulsmätningar istället.

Vad är en pulsmätning?

En pulsmätning är en grupp frågor som skickas ut flera gånger per år, till skillnad från de årliga undersökningarna. Oftast skickar man ut dessa frågor 2-4 gånger i månaden, och de tar max ett par minuter för medarbetarna att svara på.

I Winningtemp får du tillgång till ett forskningsbaserat frågebatteri med 9 viktiga kategorier. Där kan du automatisera utskicken, och vår avancerade AI tar emot svaren och omvandlar dem till konkreta insikter. Du får sen förslag på actions du kan ta direkt för att lösa utmaningarna. Dessutom tar AI:n fram följdfrågor du kan skicka ut så att du verkligen kan gå på djupet med pulsmätningarna.

Varför ska man skicka ut pulsmätningar?

Det finns många anledningar till att allt fler går över till pulsmätningar. 

  • Du får en tydligare överblick över hur medarbetarna mår i realtid och kan direkt agera på feedbacken.
  • Det sparar mycket tid genom att automatisera processen, och du slipper den administrativa bördan som kommer med de klassiska, årliga undersökningarna.
  • Medarbetarna känner sig hörda när de får frågor flera gånger i månaden istället för en gång per år.

Det enklaste och mest effektiva sättet att börja med pulsmätningar är att använda Winningtemp. Efter att ha använt Winningtemp ett år, rapporterar våra användare 26% mindre stress och 21% högre arbetsglädje.

Klara Papper har fått en klar bild av medarbetarengagemanget

Redovisningsbyrån Klara Papper märkte att företagsledningens bild av medarbetarengagemanget inte alltid stämde överens med verkligheten. När de började använda Winningtemp fick de snabbt en tydlig bild kring medarbetarnas välmående och engagemang i realtid.

Nu vet vi precis hur medarbetare mår vecka för vecka, och om vi gör någon satsning eller arbetstopp så vet vi precis hur det uppfattas. Det har också gjort det mycket lättare att veta exakt vad vi ska prata om på utvecklingssamtalen. Alla organisationer mår bra av att veta precis hur medarbetare har det – jag rekommenderar det verkligen till andra företag, säger Maria Bjurström Rosén, administrativ chef på Klara Papper.

Läs mer om Klara Papper här >

Se hur Winningtemp kan hjälpa er

Winningtemp är en plattform som hjälper ditt företag att “ta tempen” bland dina medarbetare med hjälp av pulsundersökningar. Vi använder områden och frågor baserade på den senaste forskningen, som du kan skicka ut automatiskt till dina medarbetare. Resultaten sammanställs sedan till insikter inom 14 nyckelområden, och vår avancerade AI ger dig forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in. Boka en gratis genomgång