face icon with chat bubbleface icon with chat bubble
AGIL PERFORMANCE MANAGEMENT

Medarbetarsamtal som motiverar på riktigt

FRÅN ONBOARDING TILL OFFBOARDING

Kvalificerade och löpande medarbetarsamtal

Behåll dina topptalanger genom att fokusera på deras mål, utmaningar och prestationer. Genom att hålla kontinuerliga avstämningar utöver det årliga medarbetarsamtalet uppstår flera positiva effekter. Både ledare och medarbetare får möjlighet att ta ansvar och fokusera på utveckling som skapar resultat framåt – både individuellt och för hela organisationen.

STRUKTURERADE MÖTEN I TRE STEG

Planera, dokumentera och utvärdera

Förbered samtalen med mallar

Sätt upp mallar för olika avstämningar – alltifrån utvecklingssamtal till exitsamtal – och förbered strukturen långt före varje möte. Skapa stående tillfällen för samtal i kalendern och låt Winningtemp påminna dig när det är dags. Skicka ut frågor som medarbetaren kan svara på direkt i plattformen så ni båda är förberedda inför samtalet.

Koppla samtalen till målen

Jämför med tidigare avstämningar och se enkelt vilka beslut som fattats och hur medarbetaren uppnått mål eller slutfört uppgifter från gång till gång. Utvärdera framgången och revidera eventuella målsättningar utifrån varje samtal. Med allt samlat i verktyget missar ni inte ett enda steg på vägen.

Kvalitetssäkra besluten enkelt

Anteckna allt ni pratar om under mötet – från måldiskussion till åtgärder och andra beslut. Med utgångspunkt i anteckningarna kan den andra parten bekräfta samtalet direkt i verktyget, och därmed kommer avstämningen markeras som godkänd.

left arrow
right arrow
SÅ HJÄLPER VI ANDRA ATT LYCKAS

Medarbetarnas röst förbättrar ledarskapet hos Nexans

quotes

Vi har kunnat öka medarbetarnöjdheten efter att ha diskuterat de frågor som kommit upp i Winningtemp. Genom att ta upp frågor från gruppen och prata om dem har jag kunnat växa som ledare.

CHRISTER SNÄLL
PRODUCTION SUPERVISOR, NEXANS
Medarbetarnas röst förbättrar ledarskapet hos Nexans
WINNINGTEMPS KUNSKAPSBANK

Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna

WINNINGTEMP ERBJUDER

Utforska våra funktioner

speedometer

Temperaturmätning

Skrota den årliga medarbetarundersökningen och visualisera dina medarbetares välmående i realtid. Istället för att själv analysera insamlad data, tillhandahåller vår plattform dig med trender, förslag på åtgärder och handlingsplaner som ständigt förbättrar organisationen.

magic wand

Självledarskapsmodul

Skapa självledare i alla nivåer av din organisation. Vår plattform hjälper ledare och medarbetare att reflektera över sina prestationer och utöva självledarskap, med smarta funktioner såsom 1:1s, åtgärdsplaner och individuella insikter.

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat