Resources
Blog

Varför mår kvinnor sämre på jobbet?

Annie Ringefors
March 4, 2024
4
Minutes
Varför mår kvinnor sämre på jobbet?

Vår data visar att kvinnor har lägre siffror i alla viktiga välmåendefaktorer, som t.ex. arbetsglädje, engagemang och meningsfullhet på jobbet. Vad kan detta bero på?

Kvinnor rapporterar lägre nivåer på samtliga områden kring välmående på jobbet. Det är givetvis svårt att ge ett rakt svar på vad detta beror på, men i den här artikeln ska vi göra vårt bästa för att hitta förklaringar på varför fördelningen mellan könen ser ut så här. Men först, låt oss titta på hur vi får fram dessa resultat.

Var kommer datan ifrån?

I Winningtemp-plattformen kan vi titta på data från 90 miljoner insamlade svar från medarbetare globalt, och dra intressanta insikter kring välmåendet på arbetsplatserna. I plattformen finns 9 kategorier + 11 tillvalskategorier där medarbetare får ranka arbetsplatsen och sig själv, och därmed få en bild över organisationens och de anställdas välmående. Kategorierna är:

De grundläggande 9 kategorierna är:

 • Autonomi
 • Personlig utveckling
 • Ledarskap
 • Meningsfullhet
 • Delaktighet
 • Arbetssituationen
 • Arbetsglädje
 • Engagemang
 • Teamkänsla

Hur går det till?

Medarbetare lägger omkring 20 sekunder i veckan på att anonymt fylla i korta, automatiserade frågor som skickas ut regelbundet. Frågorna baserar sig på totalt 65 forskningsbaserade frågor. Medarbetarna kan även få följdfrågor för att hitta och utreda avvikelser.

Resultaten visar…

När vi tittar på datan ser vi alltså att kvinnor rapporterar lägre resultat på samtliga kategorier. Så självklart ställer vi oss frågan: Vad kan det bero på? Alla människor är olika och deras arbetssituation likaså, alltså går det inte att komma fram till ett enkelt svar. Vi har därför tittat på möjliga förklaringar, trender och teorier som kan ge en klarare bild kring resultaten.


Tes 1. Underskattar kvinnor sin förmåga?

Den första frågan vi behöver ställa oss är: Mår kvinnor sämre, eller mår de ungefär som män, men väljer att använda lägre siffror för att beskriva sitt mående? För att undersöka detta närmare ska vi först titta på vad forskningen säger kring män och kvinnors perspektiv på sin egen förmåga, och på sin externa situation.

Kvinnor underskattar sig själva

Både kvinnor och män verkar ha relativt dålig självmedvetenhet, men åt olika håll. Män tenderar att överskatta sina förmågor, medan kvinnor tenderar att underskatta dem, trots att deras resultat inte skiljer sig i kvalitet.

Det kan alltså vara en förklaring till varför kvinnor rankar sig lägre på de områden som bedömer en själv.

Skillnader mellan män och kvinnor

Kan det vara så att en del av orsaken har att göra med biologiska skillnader mellan kvinnor och män? I det klassiska personlighetstestet “The Big 5” mättes 5 olika personlighetsaspekter där resultaten jämfördes mellan män och kvinnor. Kvinnor visade högt resultat i vårdande och extroverta egenskaper, och öppenhet för nya upplevelser. Samtidigt visade kvinnor också högre än män i neuroticism, vilket innebär att man upplever mer ångest och negativa tankar. 

Det här skulle alltså kunna vara en anledning till att män och kvinnor ser på sin arbetsplats med olika perspektiv. 

Tes 2. Mår kvinnor helt enkelt sämre på jobbet?

Här tittar vi mer på den andra tesen, alltså att kvinnor faktiskt mår sämre och trivs mindre på sin arbetsplats. Vad kan det bero på i så fall?

Kvinnor har sämre arbetsförhållanden

Att det är skillnad i arbetsförhållanden mellan mans- och kvinnodominerade branscher är inget nytt. Men kopplingen mellan arbetsmiljö och välmående är värt att titta närmare på.

När Suntarbetsliv tittade på forskningen insåg de att kvinnor i kvinnodominerade branscher upplever:

 • Mer skiftarbete med kort dygnsvila. Detta ökar risken för sömnstörningar, typ 2-diabetes, ryggbesvär och stroke.
 • Högre psykologiska krav, till exempel att arbetet kräver för mycket koncentration, eller att de hamnar i känslomässigt svåra situationer. 
 • Spänt arbete, vilket innebär höga krav med låg autonomi. Det ökar risken för typ 2-diabetes, hjärtsjukdom och nackbesvär.

Alltså kanske det inte är så att kvinnor upplever sin arbetsplats som sämre än män - Deras arbetsplatser ÄR i många fall sämre för välmående än männens arbetsplatser.

För mycket ansvar i hemmet och jobbet

Flera studier pekar på att kvinnor blir allt mer ambitiösa i sina karriärer, samtidigt som de fortsätter ta ett stort ansvar hemma. Pandemin verkar ha bromsat jämställdshetsarbetet, och ökat klyftorna bland män och kvinnor kring vem som ska ta hand om hemmet. Det utspridda ansvaret kan vara en orsak till den negativa känslan mot sitt arbete.

Brist på flexibilitet

En amerikansk undersökning visade 2023 att arbetsglädjen är högre än på 36 år i USA, men det skiljer sig flera procent mellan kvinnor och män - där kvinnor drar det korta strået. Enligt Deloitte kan det bero på en viktig del i arbetslivet: Flexibilitet. Brist på flexibilitet i sina arbetstider är en av de viktigaste faktorerna till varför kvinnor lämnar sina arbetsgivare. Ändå menar 97% av deltagarna att det skulle skada deras karriär om de bad om bättre villkor kring flexibilitet på sin arbetsplats.

Trakasserier och orättvisa på arbetsplatsen

I en ny undersökning visar det sig att 3 av 5 kvinnor har upplevt mobbning, sexuella trakasserier eller verbala attacker på arbetsplatsen. De flesta som upplevt något av detta rapporterar det heller inte på grund av rädsla för att ingen ska tro dem, eller eftersom de tror att det kommer att skada deras karriärer. Därför upplever de alltså låg psykologisk trygghet på en nivå som inte påverkar män i samma utsträckning.

Lösningen? Det börjar med att fråga.

Lösningen på detta är så klart lika svårt som att konkretisera anledningarna, men om det är något vi vet så är det att vi behöver kommunicera mer. Det bästa sättet att få koll på hur dina medarbetare mår, och varför, är helt enkelt att fråga. Med korta, frekventa pulsundersökningar där man har möjlighet att vara anonym blir det enkelt och tryggt för de anställda att svara.

Winningtemp gör det lätt för din verksamhet att samla in ärlig feedback, och få tydliga data och insikter kring hur medarbetare mår och känner kring arbetsplatsen. Därifrån får du forskningsbaserade förslag på hur du ska hantera situationerna och vända negativa trender till positiva.

About the author
Annie Ringefors

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.