face icon with chat bubbleface icon with chat bubble
ALLA KAN VARA EN LEDARE

Frigör innovation genom självledarskap

Ge dina medarbetare verktygen för att skapa högre engagemang

Engagemang måste inte vara endast chefernas ansvar. Vår plattform ger alla medarbetare verktygen de behöver för att själva förstå hur engagemang fungerar och hur de kan höja engagemangsnivån - både personligen och inom sina team.

Översiktsvyn är ett smidigt verktyg för att hantera den inkommande strömmen av insikter och rekommenderade åtgärder. Med verktygen i händerna på medarbetarna kan de känna sig delaktiga och driva sina frågor framåt.

Ge dina medarbetare verktygen för att skapa högre engagemang
Automatiserad guidning baserad på forskning

Automatiserad guidning baserad på forskning

Det går inte att komma ifrån att problem uppstår. Men det är hur du hanterar problemen som gör skillnaden mellan en dysfunktionell organisation och en effektiv, hållbar verksamhet.

Winningtemp minskar svarstiden mellan problem som uppstår, och åtgärder som löser problemen. De föreslagna handlingarna är skapade av vårt People Science Team, och är grundade i forskning och har testats i verkliga HR-strategier hos olika företag.

Tillsammans kan ni skapa en inspirerande och engagerande arbetskultur

Ingenting inspirerar till engagemang som ett meningsfullt arbete. Åtgärdsförslagen i Winningtemp ger medarbetare och ledare verktygen att själva kunna förvandla idéer till verklighet.

Med Winningtemp kan både individer och team arbeta för de förändringarna de själva vill se - och mäta resultatet av sina handlingar via insiktsfull data.

Ongoing evaluation and feedback sessions
Utveckla din potential

Driv personlig utveckling med 1:1:s

Custom-built templates to prepare for one-on-ones

Dokumentera resan mot din högsta potential

Winningtemp sätter medarbetarna i förarsätet när det gäller engagemang och personlig utveckling. Med våra milstolpar och uppföljningsverktyg kan medarbetarna begära olika typer av individuella möten med deras närmsta chef. De här förfrågningarna och det efterföljande mötet loggas och sparas i Winningtemp, vilket ger dig en detaljerad historik kring varje medarbetares utveckling på jobbet.

Set goal-oriented follow-ups

Struktur för en meningsfull dialog

Det kan finnas mycket att gå igenom i ett personligt möte. Därför behöver du förbereda dig bra inför mötet, så att ni kommer till skott med de viktigaste frågorna snabbare. Winningtemp skickar underlag för mötesfrågor till dig i förväg, så att båda mötesdeltagarna har tid att skriva in sina svar. När grundarbetet är gjort, så kan du dyka rakt in i samtalet.

Confirm and record discussions easily

Integritet genom verifikation

När det gäller att komma vidare i processer på ett effektivt sätt, så är det viktigt att alla har koll på överenskommelser och företagets värderingar. När mötet är slut kommer du få frågan att verifiera mötesnoteringarna. Här har du en möjlighet att ge feedback på hur mötet blev dokumenterat. Fördelen med det är att när en ny chef blir introducerad i processen, så har de en full dokumentation att titta på, som har verifierats av båda mötesdeltagarna.

left arrow
right arrow
SÅ HJÄLPER VI ANDRA ATT LYCKAS

Medarbetarnas röst förbättrar ledarskapet hos Nexans

quotes

Vi har kunnat öka medarbetarnöjdheten efter att ha diskuterat de frågor som kommit upp i Winningtemp. Genom att ta upp frågor från gruppen och prata om dem har jag kunnat växa som ledare.

CHRISTER SNÄLL
PRODUCTION SUPERVISOR, NEXANS
Medarbetarnas röst förbättrar ledarskapet hos Nexans
WINNINGTEMP KUNSKAPSBANK

Tips och inspiration för att stärka din organisation

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat