TEMPERATUR­MÄTNING

Smart medarbetar­undersökning baserad på AI

Skrota den årliga medarbetarundersökningen och se medarbetarnas välmående i realtid. Analysera trender över tid och få automatiserade förslag på åtgärder som ständigt förbättrar organisationen – och hela medarbetarupplevelsen.

AUTOMATISKA FRÅGEUTSKICK OCH RAPPORTER

Medarbetar­undersökning driven av AI

Winningtemp hämtar och analyserar data utifrån totalt 60 forskningsbaserade frågor som skickas ut till medarbetarna. Baserat på svaren får varje person följdfrågor som syftar till att hitta och reda ut avvikelser - positiva som negativa. Varje vecka skickar plattformen automatiskt ut rapporter till respektive ledare med insikter och kommentarer utifrån resultaten. Svaren mäts mot index som bygger på Winningtemps insamlade statistik.

Research-based employee surveys
ANALYSERA OCH UTVÄRDERA

En totalbild över hela organisationen

Winningtemp ger dig inblick i hur hela verksamheten mår och presterar – från det övergripande perspektivet ner på detaljnivå. Se hur olika grupper, kontor och avdelningar skiljer sig åt i en omfattande matris och gå ner på djupet för att analysera avvikelserna. Utifrån svaren kan du enkelt föra dialog med specifika grupper och medarbetare för att utveckla och förbättra förutsättningarna.

TIPS PÅ ÅTGÄRDER

Hantera utmaningar med råd från experter

Med Winningtemp får du snabb feedback på vad som kan förbättras i organisationen, och konkret stöd i vad ni behöver prioritera för stunden. Winningtemp genererar automatiskt åtgärdsförslag baserat på råd från experter inom de områden där ni behöver hjälp, och låter dig skapa aktiviteter som hjälper er höja medarbetarengagemanget framöver.

FÖRBÄTTRA TEMPERATUREN PÅ DIN ARBETSPLATS

Smarta funktioner som guidar er rätt

Chatta anonymt

En kanal där medarbetare anonymt kan uttrycka sina tankar. Ledare kan sedan i kanalen svara på kommentarer samt erbjuda support och vägledning.

Jämför olika grupper

Upptäck skillnader och likheter mellan avdelningar eller team, och se i detalj vilka frågor eller områden som behöver diskuteras och förbättras närmare inom olika grupper.

rising engagement levels

Se trender över tid

Jämför resultat och utvecklingen månad för månad. Utvärdera vad ni gjort annorlunda och arbeta vidare med de positiva eller negativa trenderna.

SÅ HJÄLPER VI ANDRA ATT LYCKAS

Prisjakts medarbetarengagemang ökar med Winningtemp

quotes

Det är som anatomi. Organisationen är vår kropp och Winningtemp är vårt nervsystem. Med Winningtemp kan vi känna om det bränns på till exempel handen och då reagera i tid.

LINUS JONKMAN
HR-CHEF, PRISJAKT
Prisjakts medarbetarengagemang ökar med Winningtemp
WINNINGTEMP ERBJUDER

Utforska våra funktioner

speedometer

Temperaturmätning

Skrota den årliga medarbetarundersökningen och visualisera dina medarbetares välmående i realtid. Istället för att själv analysera insamlad data, tillhandahåller vår plattform dig med trender, förslag på åtgärder och handlingsplaner som ständigt förbättrar organisationen.

magic wand

Självledarskapsmodul

Skapa självledare i alla nivåer av din organisation. Vår plattform hjälper ledare och medarbetare att reflektera över sina prestationer och utöva självledarskap, med smarta funktioner såsom 1:1s, åtgärdsplaner och individuella insikter.

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat