Anders Holmquist
AUTHOR

Anders Holmquist

Anders Holmquist är grundare av do-be consulting och har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys och strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.

Hur ska organisationer ställa om till ökat strategiskt fokus i pandemins spår? 3 steg som hjälper er på vägen

Pandemin har inneburit ett flertal omställningar för organisationer, och konsekvenserna riskerar att bli stora om inte verksamheten tar tempen på organisationen och anpassar den för det nya normaltillstånd som väntar efter pandemin.

Anders Holmquist
Anders Holmquist
June 14, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace