Product Crew
AUTHOR

Product Crew

Get nerdy with us! We are the dynamic team of data scientists and developers who spend their downtime innovating (while playing Fifa). Keep an eye on 'Science Behind Winningtemp' to get a closer look into how the tool works.

Blås i fløyta! – hvordan intern varsling (whistleblowing) styrker bedriftskulturen

Ved å varsle når de ser kritikkverdige forhold, gir medarbeiderne bedriften tillit og sjansen til å gjøre nødvendige endringer før det svekker bedriftens rykte eller skaper usikkerhet hos investorer. Varslingsrapporter bør ses som at medarbeiderne aktivt forsøker å beskytte selskapets interesser, ikke som en trussel mot bedriften de jobber for.

Product Crew
Product Crew
February 16, 2022
Hvordan AI og vitenskapen bak Winningtemp gjør arbeidshverdagen enklere

Nøkkelen til suksess (som i dette tilfellet betyr bedre ytelse, økt produktivitet, gladere og mer engasjerte ansatte) er å stille de riktige spørsmålene og trekke de riktige konklusjonene fra svarene. Det er her årene vi har investert i å kombinere atferdsvitenskap og forskning med kunstig intelligens og dyp læring kommer til sin rett. 

Product Crew
Product Crew
January 25, 2022
Skapa den ultimata pulsundersökningen – hur många svarsalternativ ska du ha?

Ett viktigt beslut du behöver ta när du skapar en undersökning är hur många betyg som ska finnas med i din svarsskala. Och detta kan faktiskt vara avgörande för trovärdigheten i dina resultat. Vi tog hjälp av forskaren Leif Denti för att reda ut hur många svarsalternativ som ger det bästa resultatet.

Product Crew
Product Crew
January 21, 2022
Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul

Vi har byggt en helt ny del i vår plattform som är dedikerad till att stödja självledarskapet och ge medarbetare chansen att börja utveckla sig själva och sina team. Genom denna satsning ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att engagera sig i sitt välmående och ta rätt beslut för att bli mer produktiva och må bättre i sitt arbete.

Product Crew
Product Crew
November 2, 2021
Fra innsikt til handling-Vi introduserer vår nye selvledelsesmodul

Selvinnsikt danner grunnlaget for selvledelse. Det neste trinnet er å handle på den kunnskapen. Det er her Winningtemp Handlinger kommer inn. Målet er å hjelpe bedrifter å ta engasjement og åpenhet til nye høyder.

Product Crew
Product Crew
October 29, 2021
From insight to action — Introducing our new self-leadership module

If you’re familiar with Winningtemp, then you know that we’re passionate about giving leaders a better way to understand how their workforce is feeling and take the right actions to support them. We’re excited to announce the next step of this journey...

Product Crew
Product Crew
October 20, 2021
HR teknologi ‘Smart Prediction’ varsler før dine beste medarbeidere sender over oppsigelsen

Du merker nok på frustrasjonen når både tiden og ressursene som brukes på rekruttering, ombordstigning og opplæring, ikke tjener sin hensikt når den ansatte til sist slutter. Hva om du kunne forutse dette?

Product Crew
Product Crew
September 14, 2021
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

VARFÖR AI OCH FORSKNINGEN BAKOM WINNINGTEMP GÖR DITT ARBETSLIV ENKLARE. Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden. Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
How Winningtemp's employee engagement survey works

The key to success (which in this case means better performance, increased productivity, happier and more engaged employees) is to ask the right questions and draw the correct conclusions from the answers. This is where the years we have invested in combining behavioural science and research with artificial intelligence and deep learning come to play.

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace