AQUA DENTAL

Hur Aqua Dental använder datadrivna temperaturmätningar för att skapa en utmärkt arbetsmiljö

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Aqua Dental använder Winningtemps temperaturmätningar för att upprätthålla en god arbetsmiljö på alla sina kliniker runtom i Sverige så att arbetstagare, och således även kunder, mår bra. -Winningtemp möjliggör att vi kan ha en öppen kultur. Vi fångar upp synpunkter på saker som är bra och saker som kan förbättras så att vi kan agera snabbt och konkret på den informationen, säger Niklas Virta, vice VD för Aqua Dental.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Tandvårdskedjan Aqua Dental började sin resa till att bli Sveriges tryggaste och vänligaste tandvårdskedja år 2010. Koncernen består idag av 350 medarbetare och har elva kliniker. Målet är att bli Sveriges främsta tandvårdskedja och givet tandvårdens personalintensiva natur ser Aqua Dental arbetsmiljön som A och O för att nå det målet. Winningtemp används idag på varje klinik för att följa upp på hur medarbetarna mår och hur ledarskapet kan utvecklas.

Aqua Dentals fokus på en god arbetsmiljö leder till bättre resultat

Aqua Dental började använda Winningtemp för att förbättra sin arbetsmiljö, som företaget ser som affärskritisk.

-Arbetsmiljön är jätteviktig för oss då tandvården är så personalintensiv, säger Niklas. Vi jobbar mycket med att ta hand om personalen på ett bra sätt och det är viktigt att vår personal trivs och får rätt utvecklingsmöjligheter. Vi har som målsättning att vara en arbetsgivare som tar väl hand om våra medarbetare och vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom tandvård.

Detsamma gäller ledarskapet.

-Ledarskapet är oerhört viktigt. För oss innebär det här ett förtroendebaserat ledarskap som bygger på egenansvar, säger Martin Beiring, tandvårdschef och ansvarig för Aqua Dentals mottagningar i Göteborg.

Enligt Niklas går personalens mående och klinikernas resultat hand i hand.

-Vi ser till exempel ofta att den klinik som har mest nöjd personal också har de absolut nöjdaste patienter – det syns tydligt att vi har en bättre patientupplevelse när personalen är glad och mår bra.

För att upprätthålla medarbetarengagemanget och -trivseln använder Aqua Dental Winningtemp för att fortlöpande samla in data. Datan används för att förbättra medarbetarupplevelsen.

-Med Winningtemp kan man snabbt snappa upp hur verksamheten mår på olika parametrar. Den här informationen kan man sedan agera på, säger Niklas. Vi ser feedback som ett mycket viktigt verktyg och vi önskar ta emot all typ av feedback – både positiv och konstruktiv feedback på saker vi behöver förbättra avseende exempelvis arbetsmiljö eller medarbetartrivsel.

aquadental-winningtemp

Veckovisa frågeutskick mäter i realtid personalens välmående

Innan Aqua Dental började använda Winningtemp fattades ett verktyg för att löpande följa upp på medarbetarnas mående och trivsel på ett strukturerat sätt.

-Innan Winningtemp fanns det inte riktigt något forum att fånga upp kommentarer och det blev inte lika kontinuerligt, säger Niklas. Då fick vi oftast feedback om något redan hade gått så pass långt att det hade blivit ett problem. Genom användande av Winningtemp har vi möjlighet att snappa upp personalens feedback snabbare.

Idag skickar Aqua Dental ut veckovisa frågor till sina medarbetare.

-Vi skickar ut automatiserade frågor och så går jag igenom svaren varje vecka, säger Martin om mottagningarna i Göteborg. Vi följer ett standardupplägg som hela företaget använder sig av.

Enligt Niklas är medarbetarna i regel nöjda med att använda Winningtemp.

Personalen tycker att Winningtemp är ett bra sätt att få uttrycka sig anonymt och att de kan kommunicera allt från saker som är bra till frustrationer som finns ute i verksamheten.
Utforska Winningtemp Bygg förtroende genom ökat engagemang Boka en demo

Winningtemps temperaturmätningar hjälper Aqua Dental att följa upp på hur arbetsmiljön utvecklar sig. Med mätningsresultat över en längre tid får företaget den information som behövs för att förstå hur medarbetarna egentligen mår.

-Varje vecka får vi jättemycket feedback i Winningtemp. Vi tittar mycket på hur temperaturen har gått upp eller ner. En vecka säger kanske inte så mycket, men att se trenderna och vad skiftningarna beror på är viktigt, fortsätter Niklas.

Vissa frågor är förinställda och ibland använder sig företaget av tilläggsfrågor. Den funktionen använde man sig till exempel av vid coronakrisen, vilket hjälpte Aqua Dental att agera enligt medarbetarnas feedback och med att anpassa kommunikation eller adressera frågor som behöver förtydligas.

-Under den senaste tiden har vi fått mer feedback att man behöver mer tydlighet kring coronasituationen. Då har vi använt Winningtemp som ett sätt att fånga in det här och förtydligat vissa policys eller riktlinjer.

Hur Aqua Dental använder Winningtemps temperaturmätningar för att skapa en bättre arbetsmiljö

Aqua Dental använder sina temperaturmätningar för att ständigt jobba för en bättre arbetsplats.

-Vi har jättemånga exempel på hur Winningtemp hjälpt förbättra arbetsmiljön, berättar Niklas. Ibland fångar man upp saker som att det är för mycket stress eller press, behövs ytterligare tydlighet eller att något frustrerar personalen på en klinik, som vi sedan kan jobba på för att förbättra.

Företaget tar temperaturen på varje klinik och följer sedan upp på resultaten så att fokus kan läggas på den klinik som behöver mest stöd.

-Man ser stora skillnader per klinik och det hjälper oss att säga vilken klinik vi behöver fokusera på, säger Niklas. Vi är då mera närvarande vid den kliniken och ger ut mer information. Ifall det till exempel varit stressigt eller turbulent vid en klinik så har vi kunnat styra upp ett personalevent, såsom bowling, och då ser vi ofta att temperaturen även går upp i Winningtemp.

Även ledarskapet har förbättrats tack vare medarbetarnas temperaturmätningar.

-Vi fångar upp om personalen är missnöjd med cheferna i ledarskapet. Då kan vi coacha ledarna bättre och hålla en dialog om att personalen känner att de till exempel inte fått tillräckligt med stöd.

Winningtemp är ännu ett nytt verktyg för Aqua Dental och företaget fortsätter att lära sig från temperaturmätningarna.

-Det är ett väldigt bra verktyg som vi använder väldigt mycket, avslutar Niklas.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater