WÄSTBYGG

Wästbygg förbättrar företagskulturen genom Winningtemp

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Wästbygg har använt Winningtemp sedan 2018, och är väldigt nöjda med effekterna. – Winningtemp kan på ett innovativt sätt underlätta olika former av dialog mellan chef och medarbetare. Det hjälper oss att belysa sådant vi behöver jobba vidare med. Vi valde verktyget för att det har många användbara funktioner och ett kundinriktat upplägg där vi fått känna oss som en samarbetspartner i vidareutveckling av systemet, säger Anders Jansson, HR-chef på Wästbygg.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Byggbranschen är en omtalad yrkesgren i Sverige när det kommer till företagskultur. Diskussionen präglas av frågor om likabehandling och jämställdhet. Wästbygg, ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag, har tagit ett helhetsgrepp runt sin företagskultur och satsar på förbättring genom Winningtemp.

Wästbyggs vision är att förbättra människors livsmiljöer genom att utveckla och bygga flerbostadshus, kommersiella – och samhällsfastigheter samt industri- och logistikanläggningar. Anders Jansson har arbetat som HR-chef på Wästbygg i över två år och ser en bransch i förändring.

– Byggbranschen har varit under högt tryck länge, med stor omsättning av personal och extremt mycket jobb. Vi är en organisation som växer, så just nu har jag mitt fokus på ledarskap och kulturutveckling. Målsättningen är att erbjuda en bättre arbetsplats och upplevelse av oss som arbetsgivare. Det handlar om allt från vilka vi attraherar, till hur vi introducerar nyanställda och sedan utvecklar vår personal, säger Anders Jansson.

Rollen som HR-chef på Wästbygg innefattar att på ett systematiskt sätt bidra till att stärka företagets affär genom att skapa de rätta förutsättningarna för medarbetarna, och succesivt göra koncernen till en bättre arbetsgivare. För att lyckas med det uppdraget behövdes data samlas in för att få kännedom om vad medarbetarna tycker om arbetsmiljön, ledarskapet och hur koncernen lever upp till medarbetarnas förväntningar. Anders första uppgift när han började på Wästbygg var att identifiera ett lämpligt mätverktyg.

Anders Jansson

Bidrar till kompetensutveckling

Tidigare medarbetarundersökningar har bestått av lokala enkäter med fokus på en specifik fråga. Det har saknats koncernövergripande data och relevanta följdfrågor. När det skulle väljas ett nytt verktyg föll valet snabbt på Winningtemp med motiveringen att systemet kan mäta löpande, automatiserat och i realtid. Eftersom det också är baserat på forskning har det en hög grad av trovärdighet. För Anders var det också viktigt att verktyget skulle vara skalbart och lätt att administrera, eftersom organisationen är under förändring.

– Winningtemp kan på ett innovativt sätt underlätta olika former av dialog mellan chef och medarbetare. Det är en funktionalitet vi behöver vidareutveckla och implementera på en bredare front. Vi valde verktyget för att det har många användbara funktioner och ett kundinriktat upplägg där vi fått känna oss som en samarbetspartner i vidareutveckling av systemet, säger Anders Jansson.

I februari 2018 kördes en pilotomgång med delar av organisationen, för att sedan inkludera hela koncernen i september samma år. Enligt Anders finns det redan många exempel på områden där medarbetarnas upplevelser av verksamheten lett till omprioriteringar eller nya initiativ, bland annat inom kompetensutveckling.

– Vårt stora fokus på likabehandling har varit extremt roligt att följa, då vi gör mycket inom området och har en hög ambitionsnivå. Från att upplevelsen varit spretig ser vi nu, efter en större kommunikations- och utbildningsinsats, att upplevelsen blivit betydligt bättre. Winningtemp hjälper oss att belysa sådant vi behöver jobba vidare med, men sedan är det genom att leda förändring och att kommunicera det som vi kan bidra till att ändra beteenden och kultur, säger Anders Jansson.

Bli byggbranschens bästa arbetsgivare

Företagets förhoppning är att Winningtemp ska bli en naturlig del i hur medarbetarna agerar med varandra internt och bidra till att tydliggöra förväntningar.

– Målet är att vidareutveckla oss och bli branschens bästa arbetsgivare. Vi kan direkt mäta detta i Winningtemp och ligger i de senaste mätningarna väldigt bra till jämfört med konkurrenter. All kulturutveckling sker via dialog, där medarbetarna känner att de blir sedda, och där hjälper Winningtemp oss verkligen att lyckas, avslutar Anders Jansson

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater