Lättanvänd plattform för dina medarbetare

Ledares vanligaste problemområden vad gäller medarbetares välmående:

  1. Samla bättre data om medarbetarnas mående
  2. Hantera problem proaktivt
  3. Få medarbetare att känna sig sedda och hörda 

100% anonymitet garanteras via Winningtemp Smart Anonymization

  • Alla svar hanteras anonymt
  • 2-vägschat möjliggör uppföljning samtidigt som anonymiteten upprätthålls 

Enkelt att analysera information på övergripande nivå med möjlighet att bryta ned data per team eller avdelning

Se trender och avvikelser eller djupdyk för att hitta specifika utmaningar och förbättringsområden

Svenskutvecklat i samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers

Winningtemps metodologi bygger på stora mängder internationell data kring engagemang, produktivitet och välmående i arbetslivet. All data har validerats genom Göteborgs Universitet och forskningen fortsätter löpande. Ingenting läggs till i plattformen utan att ha blivit validerat genom forskning.

Personlig integritet och informationssäkerhet i fokus:

  • GDPR-compliant
  • All data processas och säkras inom Europa via AWS 
  • All personlig data pseudonymiseras I Tyskland
  • ISO 27001 & 27701 certifiering under Q1 2022
Få en genomgång av Winningtemp idag!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Learn how to best engage with your team using pulse surveys and AI

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

FÅ EN DEMO AF WINNINGTEMP I DAG!

Skab en velfungerende og engageret arbejdsplads, hvor alle bidrager til gode resultater

quotes

At starte med Winningtemp var nemt, spændende og sjov oplevelse for os hos SiXT. Det en simpel og effektiv måde for vores medarbejdere at gennemføre de ugentlige undersøgelser, og vi er glade for at se en samlet deltagelse er på 95% i løbet af de første tre måneder. Vores ledere har nu et værktøj hvor de kan tilføje værdi til deres teams ved at have temperaturen på medarbejderne ved regelmæssige lejligheder. Dette giver dem et værktøj til proaktivt at arbejde med trivslen.

"For os er vores medarbejdere kernen i vores forretning. Winningtemp hjælper os med at adressere hvor vi præcist skal fejre vores sejre og identificere forbedringsområder”

Sabrina Rosengren Rasmussen
HR Manager hos Sixt Danmark