Resources
Blog

De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Matilda Rydén
December 17, 2021
Minutes
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Det finns en avdelning som har behövt ta ett extra stort ansvar under pandemin. Ja, du gissade rätt - det är HR. Tyvärr krävdes en global kris för att HR-rollen skulle få den uppmärksamhet den förtjänar. HR innebär så mycket mer än att följa arbetsmiljölagar, konflikthantering och “mjuka” nice-to-haves.

Inte nog med att HR är ansvariga för att hitta rätt talanger och sätta ihop effektiva team, de är ansvariga för hela medarbetarupplevelsen.

Precis som kundupplevelsen, är medarbetarupplevelsen nu en hög prioritet i de flesta organisationer. Det är toppen. Det är ett ständigt pågående projekt, kopplat direkt till organisationens affärsstrategi som mäts, analyseras och optimeras året runt.

Så vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

“Hur kan vi….

1. Ge medarbetarna en högre meningsfullhet i deras arbetsliv?

Det råder inga tvivel. Millennials - som nu innefattar 50% av den globala arbetsstyrkan - har en stor påverkan på den moderna arbetsplatsen. Saker som man en gång i tiden “stod ut” med (långa arbetstimmar, låg lön) är inte accepterade längre. Även innan pandemin var millennials högljudda om att arbetsplatser behöver ta mental hälsa och andra viktiga värderingar på allvar.

Men det handlar inte om att installera ett bollhav och ha ergonomiska stolar på kontoret och vara nöjd sen. Det handlar om att respektera att jobb bara är en del av en persons liv, och förstå att de andra delarna behöver ges lika mycket näring för ett välmående, balanserat liv.

Rahat Joshi Rishi, People Scientist på Winningtemp, berättar:

Yngre talanger letar efter andra saker än vad generationerna innan värderade. De söker mening och ett högre syfte i sitt liv. Millennials vill till exempel inte arbeta på företag som inte prioriterar hållbarhet. Så utmaningen är att skapa en miljö och jobba med principer som tillåter de nya talangerna att utvecklas och prestera på en hög nivå. Och för att klara av det behöver vi lyssna till deras behov.

Nya studier visar att det viktigaste för millennials när de letar arbetsgivare är en balans mellan bra lön och en känsla av syfte och mening på jobbet.

Elin Hartelius, grundare av Impact Arena, upplever samma sak:

Medarbetare idag söker allt mer meningsfullhet och vill känna att deras arbete gör skillnad och bidrar till en bättre värld.

Tips från experterna: Ge medarbetarna en röst och en chans att påverka hur din organisation utvecklas. På det här sättet kan en äkta känsla av mening och syfte bli en del av företaget, och alla kommer att känna sig ännu mer delaktiga i organisationens framtid.

2. Hjälpa våra medarbetare att bibehålla hög energi och motivation under distansarbete?

Överlag har medarbetarnas engagemang minskat mindre än förväntat under pandemin. Ny data från Forbes visar dock att distansarbetare är mindre engagerade än de som jobbar på kontor. Utan den fysiska närheten till sina kollegor, kan det vara svårt att hålla sig positiv och ha en hög energinivå.

Sara Holmberg, HR-Chef på Winningtemp, menar att:

Tittar man på arbetskulturen så har det varit svårt för vissa ledare att hålla igång energin och teamkänslan när de flesta jobbar på distans.

Vid det här laget har de flesta företag ersatt snacket i fikarummet med digitala träffar, och de håller teambuilding-övningar som blir så bra som internetuppkopplingen tillåter.

Även om det är viktigt att fortsätta de här personliga interaktionerna, så kan den positiva energin snabbt släckas. Så varför inte använda den korta energiboosten till en aktivitet som stärker teamkänslan och samarbetet mellan dina kollegor?

Skapa ett utrymme där de öppet kan prata om hur de känner kring jobbet, både på en individuell nivå och som ett team. Vilka utmaningar finns? Vad skulle behövas för mer effektiva samarbeten? Att prata om elefanten i rummet kan skapa energi. Och efteråt kan alla fortsätta framåt som ett starkare, mer sammansvetsat team.

Tips från experterna: Använd medarbetardata som vattenhålet som alla kan samlas kring. Se det som en neutral men ärlig startpunkt för mer sårbara diskussioner.

3. Skapa ett utrymme för återkommande reflektion för individer, team och hela organisationen?

Produktivitet är ofta det som anses vara mest viktigt när vi mäter framgång i organisationer. Men när vi alltid prioriterar skapande är det lätt att glömma bort att reflektera kring hur framgångsrik vår produktivitet egentligen är.

Som Elin Hartelius säger:

Reflektion är ett otroligt underskattat verktyg för utveckling och skapandet av en effektiv arbetskultur.

I många, många år har ledare ansett att den årliga undersökningen som de utförde var den enda reflektion som behövdes. Och ja, den uppfyller flera viktiga funktioner. Gruppreflektion? Check. Individuell reflektion? Check.

Men ändå ser HR-Team över hela världen samma tendenser. De här årliga undersökningarna blir alltför stor börda för organisationen. De tar lång tid för både medarbetare och ledare att besvara, och de tar lång tid för de egna teamen att samla in och analysera. Och när analyserna är klara, är insikterna utdaterade och irrelevanta. Tacksamt nog så börjar den här typen av reflektion att försvinna från dagens moderna organisationer. Hejdå säger vi till ineffektiva årsundersökningar!

Så hur planerar dagens HR-Team att möta dessa utmaningar, och göra reflektion mer återkommande och relevant under 2022? Det är svårt att reflektera på ett tomt blad. Och det är därför många HR-team har börjat automatisera insamlingen av feedback från medarbetarna, samtidigt som de väver in processen i deras arbetsliv.

Istället för årliga undersökningar ser vi en ökad popularitet kring mer lättsmälta pulsundersökningar som hjälper medarbetarna att reflektera kring deras arbetssituation under hela året. Reflektionen, insamlingen av feedback, och analysen kan då ske nästan samtidigt, i realtid. Man kan se det så här: HR genomgår en förändring där de vill göra reflektion till en agil, lätthanterlig process som ökar chansen för handlingstagande som gör skillnad på riktigt.

Winngtemps demo-video  Upptäck hur Winningtemps lättanvända pulsundersökningar och automatiserade  insikter minskar tiden till effektiva beslut Titta på demon

4. Få ledare att delta i skapandet av enastående medarbetarupplevelser?

Sandra Strindeborn, Onboarding & Learning Design Specialist på Induction säger:

Det viktigaste just nu är att inkludera alla ledare i sin strategi för att skapa medarbetarupplevelsen. Att hjälpa dem förstå vad som är viktigt, och sen jobba ännu mer med ledarna för att nå resultat från HR-aktiviteterna. Om HR inte har en bra relation med ledarna i organisationen, kommer ingen av aktiviteterna att bli framgångsrika.

Precis som i alla andra initiativ, behöver ledarna bli informerade om syftet och strategin bakom deras mål för medarbetarupplevelsen. Och de kommer säkerligen behöva lite förklaring kring vad detta innebär när det kommer till utförandet.

Under 2022 kommer vi se en tightare relation mellan HR-avdelningen och ledningen, och målen för medarbetarupplevelsen kommer att vara tydliga på alla avdelningar och nivåer. Det här arbetet ser till att ditt företag verkligen lever sina värderingar.

Tips från experterna: Inkludera ledare när du skapar eller omdefinierar din strategi, och ge dem verktyg så att de kan mäta och se hur det går. Genom att ge dem realtidsdata om hur deras team utvecklas, och vilka problem som uppstår, så bidrar du till deras arbete mot de högst uppsatta företagsmålen.

5. Skapa och bibehålla en attraktiv företagskultur i dagens hybrida arbetsmiljö?

Under pandemin har alla organisationer upplevt ett skifte som behöver tas på högsta allvar under 2022. De behöver ge medarbetare en högre flexibilitet i hur och var de arbetar, och samtidigt kunna bygga en stark företagskultur. En stor utmaning, men en viktig sådan.

Våra HR-experter vet att det krävs en stark känsla av tillhörighet för att lösa den här paradoxen. Varje medarbetare behöver kunna uttrycka sig, och få sin röst hörd. Både av deras kollegor, ledare och den högsta ledningen i företaget. Att få sina röster hörda är det som skapar känslan av tillhörighet och förtroende, som samtidigt ökar chansen för framgångsrik flexibilitet och en positiv företagskultur.

Elin Hartelius utvecklar:

Våra lärdomar från förra året var att kommunikation inte handlar om information — det handlar om att genuint lyssna, och att vara empatiska och närvarande ledare. Det här är en viktig framgångsfaktor för företag som är redo att ta nästa steg.

Det är upp till HR att skapa kanaler för feedback där alla röster blir hörda och alla flaskhalsar försvinner. HR-team söker i allt större grad efter plattformar som hjälper dem att bygga en process där medarbetarna alltid kan ge feedback och känner sig trygga i att deras åsikter blir hörda.

Avslutningsvis

För att summera, det är en spännande, och utmanande tid att arbeta inom HR. Om 2020 var ett år av kris och 2021 ett år av nytänkande, så kommer 2022 vara ett år av byggande. En tid där vi bygger kanaler för feedback i realtid, och som hela tiden uppdaterar HR kring hur medarbetarna mår. Siffermål och KPI:er som bevisar värdet som HR levererar till organisationen blir den nya normen. Och deras roll inom innovation och ekonomisk vinst för företaget kommer att expandera.

Arbetar du inom HR? Vi på Winningtemp finns här för att hjälpa dig när du börjar bygga nya strategier och processer. Vår plattform ger dig de teknologiska grunderna som bidrar till att bygga en strategi som varje modernt, framgångsrikt företag kan förlita sig på. Vårt Customer Success-team agerar bollplank och kommer med idéer på varje steg under resans gång. Boka en demo med oss så kan vi utforska möjligheterna tillsammans.

Är du en konsult eller teknisk provider som jobbar med att stärka HR-team? Låt oss prata partnerskap! Du kan nå mig på matilda@winningtemp.com

Matilda is the Head of Partnerships at Winningtemp.

About the author
Matilda Rydén

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.