Resources
Blog

De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Minutes
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Stephen Coveys bok “7 Habits of Highly Effective People” eller “De 7 goda vanorna” kom ut 1989 och har sålts i över 40 miljoner exemplar världen över. Boken hittas fortfarande på topplistor kring böcker om ledarskap och personlig utveckling. 

Företaget FranklinCovey skapades 1997 och utbildar ledare och företag i över 160 länder, och har funnits i Sverige sedan 2005. Företaget är en sammanslagning av bolagen Franklin Quest, ett bolag med fokus på time management och lärdomar från Benjamin Franklin, och Covey Leadership Center, med fokus på Stephen Coveys principer. Tillsammans blev de FranklinCovey, och har sen dess utbildat ledare och företag att utvecklas hållbart med hjälp av engagerade medarbetare.

Vi träffade Henry Rawet, CEO på FranklinCovey North, på ett Lunch & Learn, där han med en stor dos glädje och energi delade med sig av de 7 goda vanorna, och hans erfarenheter kring när de används bäst.

Här kommer Henrys genomgång av vanorna.

1. Var proaktiv

Den första vanan innebär att ta ansvar för sina handlingar. Den handlar om att ha ett positivt mindset där man fokuserar på det som man kan påverka och inte låter omständigheter bestämma över ens välmående eller tankegångar.

Henry menar att det här är den mest provocerande vanan eftersom det är så bekvämt att göra sig till ett offer för sina omständigheter.

Det är ju så skönt att kunna skylla på marknaden, chefen eller vädret, men det blir inte bra i längden. Du kan ju alltid styra hur du väljer att förhålla dig till det som händer, menar Henry. När du inser det så kan du börja ta ansvar och ta fler medvetna val när något händer. Till exempel när en medarbetare är upprörd och kommer inspringandes på kontoret, hur ska du hantera den händelsen? Du kan välja ditt svar istället för att reagera emotionellt, och det kommer göra dig till en bättre ledare och medmänniska.

2. Börja med slutet i åtanke

Du behöver veta hur du vill att ditt liv ska se ut i framtiden för att kunna ta rätt beslut här och nu. På så sätt kan du agera på principer och hela tiden reflektera över om du är påväg i rätt riktning. Stephen Covey menade att innan du gör någonting, till exempel tar ett livsbeslut eller startar ett omfattande projekt, så behöver du gå igenom det rent teoretiskt först. Är det här det du vill göra, och kommer det leda till relevanta resultat?

När du väl börjar ta ansvar för dina handlingar så måste du ju veta vart du är på väg, menar Henry. Och du måste också säkerställa att ditt team har samma bild av målet. Har alla samma definition av framgång och är ni överens om principerna som leder dit? När arkitekter bygger en byggnad så är det en självklarhet att använda en ritning och visualisera slutresultatet, så varför är det inte så i alla projekt i arbetet, och även i ens privatliv?

3. Börja med det viktigaste

I boken “De 7 goda vanorna” gjorde Stephen Covey en klassisk matris som visar vikten i att göra det viktigaste först. Dels det som är viktigt och bråttom, men också komma ihåg att planera in det som är viktigt, men ännu inte bråttom. Det är lätt att hamna i “släcka bränder”-läge, men då glömmer man ofta att göra de viktigaste sakerna som tar företaget, eller ens personliga utveckling framåt. 

Den naturliga följden av att du tar ansvar för dina handlingar och du vet vart du ska, är att du börjar prioritera tiden rätt. De mest framgångsrika planerar in vad som är viktigast, för att säkra att det blir gjort. Och de tränar också på att säga nej till det som är mindre viktigt.

De här tre första vanorna kallas för de privata segrarna. De handlar om personligt ledarskap, och lägger grunden för att du ska kunna addera de 4 sista vanorna. 

De kommande vanorna handlar om hur du agerar kring andra människor.

4. Tänk Vinna Vinna

I varje situation med en annan part, försök uppnå en lösning eller överenskommelse som båda parterna är nöjda med. Att söka Vinna Vinna handlar om att respektera och värdera människor lika mycket som en själv, och det är alltid en bättre långsiktig lösning än att gå “segrande” ur situationen. Det handlar inte om att vara snäll, utan Covey menade att det är en karaktärsbaserad kod för mänskliga interaktioner och samarbete.

Henry menar att den här vanan ofta missförstås. Många tror att de söker Vinna Vinna i sina lösningar, men egentligen är lösningen inte lika jämnt fördelad som de tror.

Det handlar både om att våga stå fast vid sitt ord, och att veta vad man vill få ut av samarbetet, säger Henry. Men det handlar också om omtanke, att vara lika angelägen att den andra parten får vad den vill. Men många gör misstaget att värdera ordet mycket högre än omtanken. Du måste vidga perspektivet för att bygga långsiktiga samarbeten. 

5. Försök först att förstå, sen att bli förstådd

Den femte vanan handlar om att lyssna empatiskt och genuint försöka förstå en person, innan du själv kommer med en åsikt eller ett förslag. Att lyssna först kommer öka chansen att de sedan vill lyssna på dig och vara mer öppna när du väl ger ett förslag. Plus att du kommer ha mer information att grunda din åsikt i. 

Tanken är att den här vanan ska resultera i högre nivåer av omtänksamhet och positivt problemlösande. Något som idag ofta ersätts av en vilja att bara få lufta sin åsikt.

Många har ju en stark vilja att komma med åsikter och råd, och gör det med goda intentioner, menar Henry. Men ofta gör vi det innan vi har förstått den andra personen helt. Därför behöver vi lyssna mer med intentionen att förstå, snarare än att lyssna för att kunna svara. Då kommer också våra råd och åsikter att tas emot bättre och ge starkare effekt.

6. Skapa synergier

Ofta vill vi jobba tillsammans med människor som är lika oss själva. Då flyter ju allt på smidigt. Men för att kunna hitta innovativa idéer krävs det att man kombinerar flera olika perspektiv. Att skapa synergier handlar om att kombinera styrkor hos olika människor genom ett positivt samarbete, för att kunna hitta lösningar på ett sätt som man annars aldrig hade tänkt på. 

Den här vanan bygger egentligen på alla andra vanor, säger Henry. Det är först när du har tryggheten i de tre första vanorna, och kommunikationskunskaperna från vana 4 och 5 som du kan söka synergier. Det är då du slutar motarbeta olikheter och istället ser det positiva, och arbetar med det för att hitta bättre lösningar.

7. Vässa sågen

För att alla de här vanorna ska fungera långsiktigt, behöver du hela tiden balansera och arbeta med dina energiresurser. Tänk dig att om du ska såga ner ett träd så kan det ta flera timmar, men om du hade vässat sågen så hade det gått på 20 min, och krävt mindre kraft. Men du gör det inte, du är för upptagen med att såga.

Du är din egen såg, och du behöver vässa dig själv fysiskt och mentalt för att hålla igång vanorna och nå den framgången du söker. Det här är något som ledare själva tenderar att glömma, och istället bara fokuserar utåt på företaget och sina medarbetare. 

För en del handlar det om att läsa mer, för andra handlar det om att springa ett maraton. Huvudsaken är att man planerar in de här sakerna innan det blir bråttom. När du arbetar med det som är viktigt för dig så kommer det också ha positiva effekter utåt. Du kommer kunna hantera de andra 6 vanorna bättre, du når dina mål lättare och du kommer bli en effektivare ledare för dig själv och dina medarbetare.

Om du vill lyssna på Henry under hans besök i vår Lunch & Learn så kan du göra det här.

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.