Resources
Blog

HR-rollen förändras

Cecilia Holmblad
April 4, 2022
Minutes
HR-rollen förändras

Mer fokus framöver kommer att ligga på strategiarbete snarare än adminarbete. För att kunna göra det skiftet behöver man hjälp av HR Tech.

Vad är HR Tech?

HR Tech är tekniska tjänster och system som hjälper HR i sin roll att sätta företagets kultur och ta tillvara på medarbetarnas potential och välmående.

Personio är ett HR-system som täcker medarbetarens hela livscykel. De analyserar och skapar data och rapporter som hjälper HR i sitt dagliga arbete.

Hur har de anställdas värderingar förändrats under Covid-19?

Personio gjorde en undersökning hos 2000 anställda och 500 chefer i olika länder i Europa, och här är några av resultaten.

50% vill byta jobb under kommande året

Minskad jobbsäkerhet och ökade uppsägningar öppnade ögonen för många anställda.

Distansarbete blev allt mer accepterat, och möjligheter har därför öppnats som inte fanns tidigare.

Produktiviteten gick upp, säger de anställda

Med mindre pendlingstid och färre distraktioner, upplevde anställda att de fick mer gjort hemma under pandemin.

Produktiviteten gick ner, säger chefer

Distansarbetet gjorde det svårare för chefer att veta vad medarbetarna gör under dagarna, och kunde inte fysiskt se dem jobba.

Psykiska ohälsan ökade

Allt fler lider av psykisk ohälsa på grund av pandemin. Några anledningar är färre sociala träffar, otydlig gräns mellan jobb och fritid, och många nya digitala system att lära sig.

2 saker som är viktigare än allt annat för de anställda:

  1. Att ha en hälsosam “work/life balance”
  2. Att ha chans till utveckling

Hur HR Tech kan transformera er organisation.

  • Du kan få feedback från hela organisationen på ett enkelt sätt så att du kan skapa en effektiv People Strategy
  • Du kan mäta medarbetarnas engagemang, vilket underlättar för cheferna så de vet hur jobbet går och hur de anställda mår
  • HR Tech kan sköta administration så att medarbetarna kan lägga mer tid på viktigt strategiarbete
  • Rätt system kan hjälpa HR visa sina behov för resten av organisationen, och få data över hur HR-arbetet går så att man fokuserar på rätt saker

Tänk på...

Våga diskutera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det får inte vara tabu att prata om när man mår dåligt. Rätt system kan hjälpa dig att få en överblick över hur dina medarbetare mår, så att ni kan föra viktiga samtal och må bra och prestera bra på jobbet.

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.