Resources
Blog

Hur pandemin påverkade och förändrade medarbetarupplevelsen

Hannah Wigren
March 30, 2022
Minutes
Hur pandemin påverkade och förändrade medarbetarupplevelsen

Hur pandemin påverkade engagemang

Medarbetarengagemang har många olika definitioner. Men kärnan i engagemanget är medarbetarens känslomässiga koppling med sin arbetsplats. Denna koppling visar sig i hur mycket energi de är villiga att investera i att se sitt företag lyckas. Så, hur har pandemin påverkat den känslomässiga kopplingen?

Vår kunddata från Winningtemp visar att engagemang-nivåerna dramatiskt ökade runt mars 2020. Engagemanget höll sig starkt i flera månader, men avtog successivt. Nu är vi i början av 2022 och engagemanget är åter på väg upp igen.

Värt att notera att högt engagemang inte nödvändigtvis är positivt i alla situationer. Josh Bersin är en välkänd analytiker, HR-expert, författare och tankeledare. Han menar att engagemang kan ha negativa konsekvenser;

“..Men det finns också höga nivåer av stress, utmattning, psykisk ohälsa och ångest. Ordet ‘engagemang’ innebär att vara engagerad i sitt jobb. Det betyder inte nödvändigtvis att du är lycklig.”

Hur pandemin påverkade stress och arbetsglädje

Vi ser i vår kunddata från Winningtemp att respondenterna var mer positiva kring frågor om stress och inte så negativt påverkade av den under 2020.

En potentiell anledning för dessa lägre stressnivåer kan bero på den extra arbetstiden som hanns med tack vare den minskade pendlingen. Forskning visar att medarbetare loggade in 2 timmar extra varje dag jämfört med innan pandemin. Även om det kan leda till negativa risker kring work/life balance framöver, så betydde det kortsiktigt att medarbetarna hade mer fokuserad tid att göra klart sina arbetsuppgifter.

På frågan “Känner du att du har en rimlig arbetsbelastning” så svarade Winningtemp-användarna mer positivt under 2020, året då pandemin startade, än de gjorde tidigare år. Under 2021 såg vi en skarp nedgång, vilket innebär att arbetsbelastningen ökade avsevärt. Under resten av året fortsatte negativa svar att strömma in.

En viktig take away är att under det andra pandemiåret 2021, då restriktionerna började lyfta, så upplevde medarbetarna extra mycket stress.

En av frågorna i Winningtemps pulsundersökning var “Känner du att du är fri från stress som påverkar ditt arbete negativt?”. Den frågan fick fler positiva svar genom 2020, vilket bevisar att medarbetarna kände mindre stress. Dock ökade de negativa svaren markant under 2021, när medarbetare svarade att stress hade en stark negativ påverkan på deras arbete.

Dags för lösningar, del 1: Vad du kan göra nu

Obligatoriska semesterperioder

I många företag resulterade den ökade stressen och det höga engagemanget i att utbrändhet spred sig i organisationen. Många försökte lösa problemet genom att erbjuda obligatoriska semesterperioder för alla anställda.

LinkedIn gav exempelvis alla deras 15 900 anställda en hel veckas extra semester. Deras Chief People Officer Teuila Hanson sa:

“Vi ville vara säkra på att vi erbjöd något riktigt värdefullt, och det vi anser är mest värdefullt just nu är tid för annat än jobb. Och det som blir extra värdefullt med en kollektiv semester är att du inte kommer tillbaka till en full inkorg eller liknande, som att du har missat något.”

Flera friskvårdsprogram och coaching 

Vi såg också företag ta in externa resurser för att boosta välmåendet hos sina medarbetare, och få in mer inspiration i det dagliga arbetslivet.

Flera industrier började hyra in experter på psykisk ohälsa och andra coacher, vilket adderade en extra dimension till arbetslivet som de anställda oftast inte har tillgång till inhouse.

Justeringar i förmåner och förmånspaket

När arbetet tvingades bli allt mer digitalt, började många progressiva företag att anpassa sig till nya förutsättningar. De behövde agera snabbt för att säkerställa att medarbetarna var bekväma och kände support i deras nya arbetsmiljöer i hemmet.

I maj 2022, exempelvis, berättade Google att de erbjöd att betala upp till 10 000 kr till varje medarbetare för att köpa saker till sitt hemmakontor.

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.