Resources
Blog

Mobbing på arbetsplatsen - hur hanterar man det?

Annie Ringefors
February 8, 2024
3
Minutes
Mobbing på arbetsplatsen - hur hanterar man det?

I stort sett blir företag allt bättre på att sätta sina medarbetare främst, man prioriterar deras upplevelse och engagemang före annat.

Dock finns det fortfarande (och alltid kommer att finnas) arbete att göra när det gäller mental hälsa och välbefinnande. Vi i en värld där mobbning och trakasserier är en del av vissa arbetskulturer, tyvärr.

En rapport från 2023 visade att:

 • 75% av medarbetarna har bevittnat mobbning på arbetsplatsen.
 • 64% av medarbetarna som har varit offer för mobbning är mer benägna att sluta sina jobb.
 • 51% av offren rapporterade brist på ledningsåtgärder för att hantera mobbning på arbetsplatsen...

I den här artikeln kommer vi att förklara exakt vad mobbning är, hur man upptäcker det och hur man hanterar det.

Vad är mobbning på arbetsplatsen?

Tänk dig att du konstant inte blir inbjuden till möten du känner att du borde delta i, eller att du hör skvaller om dig regelbundet på arbetsplatsen. Du kanske känner dig sårad och arg, det kan förstöra din dag, och det kan vara ogrundat, men det är inte mobbning i sig. Om däremot samma kollega kritiserar dig varje dag under en längre tid, då börjar vi närma oss mobbning.

Mobbning på arbetsplatsen är i grunden ett mönster av ovälkommet och aggressivt beteende som riktas mot en medarbetare eller en grupp av medarbetare och skapar en fientlig och skrämmande arbetsmiljö.

Det här beteende kan vara verbalt, fysiskt eller psykologiskt (eller en blandning av alla tre). Det kan vara öppet och synligt eller det kan vara subtilt och osynligt. Oavsett form har det en förödande effekt på det känslomässiga och psykologiska välbefinnande, jobbtillfredsställelsen och prestationen.

När en kultur av mobbning accepteras och inte åtgärdas i en organisation kan det leda till:

 • Ökad stress på arbetsplatsen
 • Ökad frånvaro
 • Lägre produktivitet
 • Högre personalomsättning
 • Ryktesspridning och skada
 • Lågt engagemang

Om du vill att dina medarbetare och ditt företag ska blomstra är det avgörande att känna igen och hantera mobbning på arbetsplatsen för att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Hur man upptäcker mobbning på arbetsplatsen och hur ska man hantera det?"

Här är vårt råd när det gäller hantering av mobbning på arbetsplatsen:

 1. Ha en tydlig antimobbingipolicy. En bra början som hjälper medarbetare att göra rätt och chefer att hantera eventuella situationer som kan uppstå är att ha en mycket tydlig antimobbingpolicy. I många länder regleras detta genom lag.

  Policyn bör innehålla riktlinjer om hur man hanterar mobbning samt göra det tydligt vem medarbetare ska prata med när något sker samt det bästa sättet att hantera situationer av mobbning på arbetsplatsen.
 1. Var supertydlig med dina förväntningar. Gör det klart från början vad du förväntar dig av dina medarbetare och vilken typ av beteenden som inte kommer att tolereras. Genom att främja en kultur där medarbetarna stöttar varandra hjälper du också till att skapa kollektivt ansvar. När du har detta på plats och dina medarbetare lever och andas dina värderingar är risken att mobbning kommer förekomma mycket mindre. Och om det någonsin skulle ske, kommer andra medarbetarna helt enkelt inte att sitta bredvid och låta det hända.
 2. Handla snabbt och beslutsamt. Om det finns rykten om mobbning, eller mobbning tas upp för dig som chef är det avgörande att du agerar snabbt. Det visar medarbetarna vilket beteende som är acceptabelt och vad som inte kommer att tolereras. Att inte agera kan skapa tvivel och underminera ditt teams välbefinnande.
 3. Ha koll på läget. För det första kommer det att vara otroligt svårt för dig att upptäcka problem om du inte har koll på hur dina medarbetare mår. Det innebär att du måste lyssna på dem, ställa frågor om hur de mår, vara intresserad av dem, och bry dig om dem. Dina medarbetare vill känna sig trygga på jobbet och det är en del av ditt jobb att hjälpa dem med det.

För att göra detta behöver du ha rätt verktyg och kommunikationskanaler på plats, tillsammans med en företagskultur som främjar medarbetarnas välbefinnande och gör feedback till er superkraft. Om du kan se hur dina medarbetare mår (och bli meddelad när varningsflaggorna lyfts), kan du agera snabbt och adressera problemet innan det växer sig större.

Exempelvis kan Winningtemp visa dig hur dina medarbetare mår. Boka en demo för att se hur du kan ta arbeta mer proaktivt mot mobbing på arbetsplatsen.

About the author
Annie Ringefors

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.