Resources
Blog

Så skapar ni en stark företagskultur (7 enkla steg)

Camilla Hällström
February 7, 2022
Minutes
Så skapar ni en stark företagskultur (7 enkla steg)

Hur skapar ni en stark företagskultur - även på distans? En kultur som förenar och engagerar kan öka företagets lönsamhet. Men för att lyckas måste den skapas målmedvetet och upprätthållas flexibelt. Här nedan lär du dig vad en företagskultur är och de 7 stegen för att utveckla en hållbar kultur.

Vad är en företagskultur?

Företagskulturen är de gemensamma normerna, värdena och visionen i en organisation. Den definierar hur man fattar beslut och samarbetar. Med andra ord: En företagskultur är det som beskriver hur man gör saker och ting på ett företag och varför.

Alla företag har en kultur. Vissa bygger och förstärker den medvetet, medan andra inte har en plan för sin kultur. De organisationer som planerar och arbetar förebyggande är även de som ofta har en engagerad och hållbar kultur.

Företagskulturen byggs hela tiden - inte bara då man definierar beskrivande värdeord. Tvärtom: varje möte, fikastund och e-post skapar företagskultur. Den påverkar således både hur medarbetare identifierar sig med organisationen och även hur man bemöter kunder och samarbetspartners.

Coronapandemin har ändå inneburit nya förutsättningar för företagskulturen. Medan man förr kunde lita på att evenemang och umgänge på kontoret skapade en mer personlig kultur, får man nu tänka om. Distansarbetet är här för att stanna för flera företag, i varje fall i en hybrid form, och företagskulturen utvecklas utgående från dessa premisser.

Vikten av en stark företagskultur

En stark kultur är en som medarbetare tydligt kan förstå och artikulera. En svag kultur, å andra sidan, är en som är svår att greppa. En stark kultur lönar sig; det är så organisationen kan fungera optimalt. Arbetskulturen kan även bidra till att medarbetare känner sig mer engagerade, nöjda och produktiva.

Forskning visar detsamma. En studie från år 2014, som genomfördes av psykologer från företaget Wildfire tillsammans med forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och som baserade sig på 300 enkätsvar, visar att det är 3 gånger vanligare för kulturstyrda bolag att ha hög avkastning och 1,5 gånger vanligare att ha positiv tillväxt.

Ett exempel på en organisation med en stark företagskultur är Winningtemps kund, tandvårdskedjan Aqua Dental, som skapar en arbetskultur baserad på medarbetarnas feedback. Som vice VD Niklas Virta noterar: “Det syns tydligt att vi har en bättre patientupplevelse när personalen är glad och mår bra.

”Kulturen bidrar ändå inte bara till lönsamhet. Den kan även göra organisationen till en attraktiv arbetsplats. LinkedIn rapporterar att 70% av medarbetare i USA inte skulle arbeta för ett ledande företag om det skulle innebära en dålig företagskultur. Det är rimligt att anta att även medarbetare i Sverige skulle förhålla sig kräsnare till dylika företag, eftersom 80% av svenska arbetsgivare ser ett employer brand som viktigt för att locka till sig rätt medarbetare. Medarbetare är dessutom allt mer värdestyrda (96% vill att företaget ska stämma överens med de personliga värderingarna) och man vill gärna att arbetsgivaren är värdedriven, vilket möjliggörs med en stark kultur.

Ta Xenit, en av Winningtemps kunder, som exempel. Xenit har skyhögt eNPS (Employee Net Promoter Score), vilket innebär att medarbetare är väldigt villiga att rekommendera Xenit som arbetsgivare till andra. Man har uppnått denna företagskultur genom att bland annat satsa på personlig utveckling och att låta alla få sin röst hörd i organisationen.

Hur ni skapar en lönsam företagskultur (även på distans)

En företagskultur byggs med målmedvetna handlingar och genom att förstärka kulturen som redan existerar. Här är de 7 bästa stegen för att skapa en företagskultur, som även fungerar på distans.

1. Analysera er företagskultur

Det första steget är att göra en grundlig analys av er existerande kultur, samt hurudan kultur ni vill implementera - det vill säga hur ni vill att ert företag ser ut i framtiden. Med en analys kan ni sedan ta fram en plan för att fylla gapet mellan er nuvarande situation och det önskade framtidsläget.Självklart ska analysen inte endast ske i ett slutet rum. Fråga medarbetare hur de ser företagskulturen nu och i vilken riktning de önskar att kulturen utvecklas.

2. Skapa en vision

Efter analysen är det dags för nästa steg, att skapa en vision för hela organisationen - målbilden för vad ni vill uppnå. Medan företagsledningen definierar visionen, är det alla medarbetare tillsammans som arbetar för den. Oavsett om ni skapar en helt ny vision eller om ni bearbetar den ni redan har är det därför viktigt att alla medarbetare involveras i processen.Fundera igenom frågor som:

  • Vem är er kund?
  • Vad gör ni bättre än era konkurrenter?
  • Varför grundade ni bolaget?
  • Hur vill ni att ert arv ser ut?

Här är till exempel är vår vision på Winningtemp:

Vår vision är att i grunden förändra hur människor lyckas tillsammans på sina arbetsplatser. För varje organisation som vi hjälper att förbättra sitt ledarskap och sin styrning av medarbetarna, kommer vi ett steg närmare ett bättre yrkesliv för alla.

3. Definiera era värdeord och principer

Till företagskulturen hör även värdeord och principer. De här är ord som definierar er verksamhet och styr de steg ni tar för att implementera kulturen. Ikea är ett bra exempel på ett starkt DNA. Företaget är noga med att spara på kostnader, så man sprider bland annat inte ut pengar på lyxhotell under arbetsresor. Den här kulturen passar utmärkt ihop med Ikeas varumärke som en billig heminredningsbutik.

4. Kommunicera företagskulturen

Företagskulturen måste även kommuniceras till nuvarande och framtida medarbetare. Ett bra sätt att komprimera kulturen är att skapa ett manifest. Här inkluderar ni visionen, värdeorden, principerna och hur ni som företag förverkligar kulturen. Om er kultur till exempel fokuserar på självledarskap, kan ni inkludera en mening som “Vi fattar självständiga beslut.

”Kommunicera även företagskulturen till nya medarbetare vid er onboarding, det vill säga då ni välkomnar nya medarbetare till organisationen. Vår guide till en digitaliserad pre- och onboarding hjälper dig skapa en effektiv process.

Utforska Winningtemp Skapa en företagskultur baserad på förtroende Boka en demo

5. Led med exempel

Företagskulturen ska inte bara vara tomma ord. Ledarskapet är den första instansen som klart och tydligt visar exempel till medarbetare. Om ett värdeord är empati, men ledarskapet kommunicerar oempatiskt är det svårt att skapa en koherent kultur. Utbilda därför nya ledare att anamma er kultur från start. (Tips: Med Winningtemps kompetensutvecklingsfunktion kan man lägga upp digitalt material för att utbilda medarbetare och ledare.)

6. Tillämpa företagskulturen

När alla pusselbitar är på plats är det dags att förverkliga företagskulturen. Som sagt är kulturen allt ni gör; från e-postmeddelanden till presentationer, möten och evenemang. Och dessa bygger på arbetet ni gjort hittills (manifest, onboarding, utbildning, med mera).

Kulturen förverkligas även i hur ni tar hand om medarbetarna. Vilka förmåner erbjuder ni? Om kulturen hos er inkluderar att ta hand om medarbetares välmående, ska även förmånerna reflektera det här (t.ex. hälsoförmåner och friskvårdsbidrag).

Ett annat sätt att bygga kultur är genom olika evenemang, såsom firandet av framgångar, samarbetsövningar för att bygga starka team och vardagliga fikapauser.Det är klart att det är lättare att bygga kultur om alla medarbetare befinner sig på en och samma plats. Men distansarbete betyder inte att man inte kan bygga kultur. Tvärtom!

Det handlar om att man tänker om och funderar på vad som förenar medarbetarna på distans. Exempel: Gör det lätt för medarbetare att peppa varandra för hur de förverkligar företagskulturen, till exempel med Winningtemps "ge beröm"-funktion.

7. Ta temperaturen

Sist men inte minst: Följ upp på företagskulturen. Endast genom att samla in data kan ni förbättra eller finslipa sättet ni utvecklar er kultur på. Det effektivaste sättet är att ta temperaturen på vad medarbetarna tycker och tänker. Ni kan använda Winningtemps frågeutskick för att göra processen enkel för er. Då skickas regelbundna frågor till medarbetare där ni kan inkludera frågor om vad man anser om kulturen. Bestäm helt enkelt hur ofta ni skickar ut frågorna så skickar Winningtemps smarta och forskningsbaserade verktyg tillbaka all den data ni behöver för att följa upp på kulturen.

Camilla är Content Writer på Winningtemp med en stark tro på det Bill Gates säger om att innovation är till för var och en. Hennes passion är att hjälpa företag att uppnå deras fulla potential och skapa värde för alla.

About the author
Camilla Hällström

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.