Resources
Blog

Uppföljning medarbetarundersökning

Leith Mansour
March 22, 2023
Minutes
Uppföljning medarbetarundersökning

Du har skickat ut er årliga medarbetarundersökning och dina medarbetare svarar i den mån de hinner. Resultaten får du in allt eftersom och inom några veckor eller månader presenterar du siffrorna för medarbetarna. Men vad händer sen? Hur använder du resultaten för att utveckla din verksamhet?

Meningen med resultat från undersökningar är ju att de ska leda någonstans. Men ändå gör många företag misstaget att de inte drar insikter från sina resultat, och sätter ingen plan för att åtgärda och utvecklas. Det här kan lätt leda till minskad arbetsglädje och motivation bland medarbetarna.

I de värsta fallen känner medarbetarna att undersökningarna är bortkastad tid. När ledarna inte agerar på resultaten, känner de att de inte blir hörda, eller att deras åsikter inte är uppskattade. Och enligt en global studie är just bristen på uppskattning den vanligaste anledningen till att medarbetare väljer att sluta.

En viktig anledning till att uppföljningarna är tunga och svåra, är att företag bara skickar ut en stor undersökning per år. För att förenkla uppföljningsprocessen, och av många andra positiva anledningar, går många idag över till frekventa pulsundersökningar istället. När du kan göra kortare undersökningar och följa upp dem i realtid slipper du springa på för många saker samtidigt. Lägg istället energin på de röda trådarna du ser månad efter månad, så undviker du att det blir stora problem att agera på i uppföljningen.

Fördelarna med en effektiv uppföljning

Att välja rätt åtgärder är inte alltid lätt, men om du vill skapa en positiv företagskultur, och behålla dina bästa talanger, bör du alltså ta uppföljningen på högsta allvar, och börja agera.

När företag drar insikter från undersökningsresultaten, och agerar på dem, bidrar det till flera positiva effekter hos medarbetarna.

  • De känner sig hörda, vilket ökar tryggheten i företaget
  • De delar med sig mer, eftersom de vet att deras åsikter tas på allvar
  • De känner sig uppskattade, vilket ökar motivationen och arbetsglädjen
  • De kommer vilja stanna på företaget längre, eftersom de ser utvecklingsmöjligheterna


Vad behöver du för att kunna följa upp en medarbetarundersökning?

Så hur ska du göra när du följer upp en undersökning? Processen kring att följa upp resultaten börjar egentligen innan du har skickat ut den. Följ de här stegen för att säkerställa att du har rätt förutsättningar för att följa upp resultaten och visa dina medarbetare att deras åsikter är viktiga. 


  1. Ställ rätt frågor. Om du ställer fel frågor, eller har fel antal svarsalternativ, är risken att du får svar som inte går att agera på. Det ska heller inte ta över 10 minuter att svara på. Rätt frågor sätter grunden för ett högt deltagarantal och kvalité i resultaten.
  2. Gör det lätt att svara på undersökningen. Undersökningen ska vara kort, enkel att fylla i, och gå att svara på anonymt. Ta bort alla trösklar som kan få dina medarbetare att prokrastinera. Annars är risken att det tar för lång tid innan du får in svar, och resultaten reflekterar inte längre nuläget.
  3. Sammanställ resultaten till insikter. Siffror säger ingenting innan du förvandlar dem till insikter. Har siffrorna gått upp eller ner? Varför? Finns det en röd tråd bland kommentarerna? Ett verktyg som Winningtemp hjälper dig med hela processen här.
  4. Agera. Utgå ifrån insikterna och se vad du kan och borde ta tag i som nästa steg. Presentera sen din plan för dina medarbetare. De kommer känna sig hörda och involverade i företagets framgång, och kämpa hårdare för att nå affärsmålen tillsammans.

Kan du följa de här stegen, och göra det regelbundet flera gånger per år, kommer du ha en god chans att utveckla en positiv företagskultur!

Hur kan Winningtemp hjälpa till?

Ibland kan det vara svårt att välja hur man ska gå framåt efter att man samlat in alla svar. Därför väljer många företag att ta hjälp av Winningtemp. 

Vår plattform har en funktion som hanterar just detta, som tar resultaten, gör dem till insikter, och föreslår konkreta, forskningsbaserade åtgärder åt dig. Du slipper lägga tid på att tänka ut rätt åtgärder, och kan istället låta vår avancerade AI gör jobbet åt dig. Sen kan du enkelt koppla åtgärderna till siffrorna inför nästa medarbetarundersökning.

Vill du veta mer om hur Winnigtemp kan hjälpa er?


Leith Mansour is a Sales Manager at Winningtemp who joined the company in 2019 as an SDR. He became an Account Manager and then a Team Lead, before moving into his current role. Leith holds a bachelor's degree in Economics and believes it’s important (now more than ever) to listen and hear what employees have to say in order to keep them at their current workplace. He feels it is the responsibility of a manager to do everything in their power to make that happen. Leith is also passionate about making an impact and he believes that tools like Winningtemp can help improve the work environment, therefore driving positive change in the lives of employees.

About the author
Leith Mansour

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.