Resources
Blog

Vad är syftet med medarbetarundersökningar?

Leith Mansour
April 21, 2023
3
Minutes
Vad är syftet med medarbetarundersökningar?

Har du koll på varför ni skickar ut medarbetarundersökningar? Det är tyvärr ganska vanligt att företag skickar ut undersökningar varje år “för att man alltid gjort det”, vilket inte blir särskilt effektivt. Kan du istället ta fram definierade syften så kommer ni både se ett tydligare värde med dem, och få fram mer konkreta resultat.

När verksamheter inte har ett tydligt syfte med sina undersökningar, så leder de sällan någonstans. Svar samlas in, siffror och kanske någon insikt sammanställs, men inga riktiga förändringar eller initiativ startas. Och sen upprepas samma procedur nästa år. En sådan process är både omodern och ineffektiv, och kan faktiskt sätta käppar i hjulet för företagets rekrytering, företagskultur och omsättning.

Syftet med medarbetarundersökningen kan ju vara mycket mer positiv än så! Om du gör din medarbetarundersökning på rätt sätt, till exempel genom kortare, mer frekventa medarbetarundersökningar, så blir syftet mycket tydligare.

För att inspirera dig, och få dig att se möjligheterna med en effektiv medarbetarundersökning, har vi här listat 4 syften som dina medarbetarundersökningar skulle kunna ha.

Syftet med din medarbetarundersökning

  1. Var proaktiv
  2. Ge dina medarbetare en röst
  3. Vara ett modernt företag
  4. Spara tid

Vara proaktiv

På många företag tar man tyvärr inte tag i problem förrän de har växt sig stora, och då kan det vara svårt att hitta roten till varför de började. I sådana lägen känns det nästan hopplöst att lyckas lösa grundorsaken till problemet. 

En stor anledning till att detta sker, är för att företagen är omedvetna om de underliggande frustrationerna hos sina medarbetare. Och när de väl får reda på dem, har det redan gått så långt att det blivit ett stort problem.

Ge dina medarbetare en röst

Att inte få sina åsikter lyssnade på är ofta en av orsakerna till att talanger lämnar företag. Man vill ha chansen att påverka, eller åtminstone få bidra med sina åsikter och perspektiv. Utan den här chansen känner man sig instängd, och som att det blir svårt att utvecklas. Om du någonsin har pratat med någon som bara bryr sig om sig själv, så förstår du också den negativa känslan medarbetarna kan känna när ingen lyssnar.

Men om du däremot ger dem chansen att bli hörda, så ökar chansen markant att de kommer att trivas i sitt jobb. Och forskningen här är tydlig: Medarbetare som trivs på sitt jobb, är mer produktiva, och mer beredda att arbeta hårt för att företaget ska nå sina affärsmål.

Vara ett modernt företag

På ett modernt företag 2023 så involverar man sina medarbetare. Ända uppifrån ledningen har man förstått att människorna i företaget är vägen mot tillväxt, och tar därför deras åsikter på allvar. Det gör man genom att ofta be medarbetare om åsikter, och också visa via handlingar att de tas på allvar. Ett modernt företag har ofta också bytt ut de årliga undersökningarna till pulsundersökningar, för att just kunna vara proaktiva och få in realtidsdata i bolaget. 

När man gör de här förändringarna blir man alltså mer attraktiv för dagens talanger, som vill känna att de arbetar på ett modernt företag, som byggs utifrån de viktigaste värderingarna 2023.

Spara tid

En årlig undersökning kan kännas som att den inte kräver så mycket tid, men den får ofta tidskrävande konsekvenser. Till exempel administrationen som krävs för att samla ihop alla svar och göra om dem till siffror och insikter. Och när resultaten är negativa, är det oftast på grund av problem som borde ha hanterats tidigare. Plötsligt behöver du hantera bland annat medarbetarsamtal, uppsägningar och rekrytering, vilket kräver tid från din arbetsstyrka.

Istället är det en bra idé att välja smarta processer för dina medarbetarundersökningar, där frågorna skickas automatiskt, och svaren snabbt förvandlas till konkreta insikter som ni kan agera på. Bara genom att använda rätt tekniska lösningar kan ni vara proaktiva och slippa all onödig administration, och plötsligt känns inte undersökningarna särskilt tidskrävande längre.

Varför är medarbetarundersökningar viktigt?
Få konkreta insikter att agera på med realtidsmätningar.

På Winningtemp hjälper vi företag med just detta. Tack vare avancerad AI och den senaste forskningen, kan du automatiskt skicka ut dina pulsundersökningar, få in tydliga insikter och få konkreta förslag på handlingar du kan ta utifrån svaren. Och välja rätt syfte för just ditt företag.


Boka en demo för att se hur Winningtemp kan hjälpa dig.

Leith Mansour is a Sales Manager at Winningtemp who joined the company in 2019 as an SDR. He became an Account Manager and then a Team Lead, before moving into his current role. Leith holds a bachelor's degree in Economics and believes it’s important (now more than ever) to listen and hear what employees have to say in order to keep them at their current workplace. He feels it is the responsibility of a manager to do everything in their power to make that happen. Leith is also passionate about making an impact and he believes that tools like Winningtemp can help improve the work environment, therefore driving positive change in the lives of employees.

About the author
Leith Mansour

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.