Hybridarbete vs kontorsarbete - Vilket är bäst?

Aldrig har debatten om hybridarbete varit så het. I efterdyningarna av pandemin har många vant sig vid och trivs med hemmaarbete, medan andra suktar efter den sociala kontakten med kollegorna. Men vad borde egentligen företag satsa på?

Download report

Under pandemin blev hemmaarbete normen och att komma in till kontoret ansågs vara en bonus. Vissa företag, som Spotify, har sedan dess låtit alla sinamedarbetare jobba 100% remote, samtidigt som andra företag, som Twitter, fortfarande vill ha sina medarbetare på plats på kontoret.

Hybrid vs kontoret

 Nyligen fick debatten en ny gnista tack vare en stor undersökning om nackdelarna med distansarbete när Boston Consulting Group släppte en undersökning som visade att distansarbete leder till minskad utveckling och att projekten tar längre tid och kostar mer. Det här startade en debatt om distansarbetets vara eller icke vara.

Undersökningen har dock fått en hel del mothugg. Bland annat från forskaren Louise Bringselius som bland annat säger: ”Vi har en demografisk utveckling som gör det svårare att attrahera arbetskraft och de företag som tvingar in medarbetaretill kontoret kommer inte att stå i första leden.”

Den tidigare marknadschefen för Microsoft Sverige, Karin Zingmark, menar att det finns många andra faktorer som spelar in. Exempelvis att företag inte lärt sig än hur man driver ett effektivt hybridarbete och att man behöver anpassa sig utifrån att alla människor harolika behov.

Winningtemps egna data säger samma sak, att alla behöver olika förutsättningar för att leverera sitt bästa på jobbet.

Hur ska man välja mellanhybridarbete eller kontoret i sin organisation?

Ett av de viktigaste stegen är att fråga dina medarbetare. Det är de som sitter på svaren kring vad de behöver, och det är de som kan ge dig åsikter att basera dina beslut på. 

Med Winningtemp kan du skicka ut frekventa, korta medarbetarundersökningar så att du i realtid får reda på hur dina medarbetare mår och presterar - oavsett om de arbetar på distans eller på plats. Du lämnar dessutom utrymme för anonyma kommentarer, vilket kommer ge dig en tydlig överblick kring vad dina medarbetare behöver för att prestera och må som bäst.

Boka en genomgång och se själv >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?