Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är så mycket mer än en årlig insats för att stämma av att allt ser okej ut. De mest framåtlutade bolagen förstår kraften i att mäta välmående hos sina medarbetare och säkerställa att alla har verktygen de behöver för att prestera på topp.

Download report

Vad är syftet med en medarbetarundersökning?


Syftet med en medarbetarundersökning kan variera beroende på företagets affärsmål. Vissa vill fokusera på ledarutveckling, företagsstyrning eller ta in åsikter från de anställda. Men enligt forskningen finns det ett syfte som gynnar företag mer än andra; Att bidra till medarbetarnas välmående.
'

  • Välmående medarbetare som känner ett starkt förtroende för sin arbetsgivare kommer generera positiva resultat för verksamheten och dess tillväxt. 
  • Företag som skapar en positiv medarbetarupplevelse upplever en minskad personalomsättning och 4 gånger högre lönsamhet.
  • Lyckliga människor är 12% mer produktiva
  • Företag med högt medarbetarengagemang är 21% mer lönsamma.

En investering i dina medarbetares välmående är alltså en investering i din organisations tillväxt.

Årlig undersökning vs pulsundersökning


Dagens medarbetare har högre krav än tidigare generationer. Känslan av att bli hörd och känna att ens åsikter blir tagna på allvar är viktigare än någonsin. Och det är här årliga undersökningar blir ett problem. Om du bara frågar dina medarebetare hur de mår och hur de ser på arbetsplatsen en gång per år, så kommer de knappast känna sig lyssnade på.

Så du behöver skapa en agil kultur, där åsikter tas in, cheferna tar del av dem och skapar sedan en åtgärdsplan. Först då kommer alla känna sig hörda och att de gör skillnad. Det gör du genom att använda frekventa medarbetarundersökningar, eller pulsundersökningar, istället för årliga undersökningar.

  • Du kommer kunna hantera problem innan de blir för stora, eller medarbetare säger upp sig.
  • Du kommer bevisa att du lyssnar på dina medarbetare och tar deras åsikter på allvar.

  • Du kan öka medarbetarengagemanget och få fram åsikter som leder till möjligheter du inte hade upptäckt annars.

Hur du använder din medarbetarundersökning


Att ställa frågorna till dina medarbetare är bara halva ekvationen. För att bygga en framgångsrik, välmående kultur behöver du följa upp genom att faktiskt använda dig av de värdefulla svaren medarbetarna ger dig och visa att du lyssnar. 

Skapa en åtgärdsplan utifrån insikterna från din undersökning, och presentera den för dina medarbetare. De kommer känna sig lyssnade på, och de kommer inse att de är en del av företaget, vilket gör att de kommer att arbeta hårdare för att hjälpa företaget nå framgång.

Om du inte förstår svaren du får in, eller om du vill gräva djupare, så är det smart att välja ett verktyg där du kan ställa följdfrågor. Först då kan du komma till kärnan, så att du faktiskt löser roten av problemet när du väljer dina åtgärder.

Volvos skifte från årliga till frekventa medarbetarundersökningar


Ett exempel på företag som gått från årliga undersökningar till mer moderna medarbetarundersökningar är Volvo Car Retail.


Ledarna inom Volvo Car Retail skickar ut kortare medarbetarundersökningar varje vecka till sina ca 800 medarbetare. Dem har en svarsfrekvens på cirka 70% med många värdefulla kommentarer.

"Vi tror ju på att engagerade medarbetare leder till bättre resultat för företaget. Winningtemp är ett viktigt verktyg i den resan, och därför är det så kul att det används så mycket hos ledare och medarbetare,"

Läs mer om Volvos satsning här >

TA REDA PÅ HUR WINNINGTEMP KAN HJÄLPA DITT TEAM

Ett område som medarbetarnas välmående kan kännas diffust och det kan vara krångligt att mäta en eventuell förbättring av välmåendet. Men det är exakt det som Winningtemp hjälper till med. Winningtemp är en plattform som hjälper dig att “ta temperaturen” på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang och göra mätbara prestationsförbättringar.

Genom att automatisera hela processen och ta hjälp av AI för att skicka ut undersökningar och passande följdfrågor. Resultaten sammanställs sedan till insikter oxh du får forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?