Uppföljning medarbetarundersökning

Att skicka ut en medarbetarundersökning är lätt, men att sammanställa svaren, följa upp och agera på resultaten är det som gör skillnad i slutändan. Och det är just det som ger förutsättningarna för att skapa en riktigt framgångsrik företagskultur.

Download report

Tidigare har mjuka värden inte ansetts tillräckligt konkreta, svåra att mäta och knyta till företagens affärsmål. Men tack vare digitaliseringen och utvecklingen av HR-tech, har nu även mjuka värden blivit mätbara. Dessutom har många märkt att välmåendet i organisationen leder till positiva affärsresultat.

Som ledare för företagskulturen och företagets värderingar behöver du alltså mäta välmåendet och koppla resultaten via konkreta siffror till affärsmålen. På det här sättet får du med dig hela organisationen i arbetet och säkerställer att du tar rätt beslut. För att lyckas med detta behöver du en tydlig process kring hur du omvandlar datan, från mjuka värden till konkreta insikter.

Det viktigaste att tänka på när du får in resultatet från medarbetarundersökningarna är:

  • Sammanställ svaren
  • Ställ relevanta följdfrågor
  • Agera på svaren och visa för medarbetarna att deras åsikter gör skillnad

Sammanställ svaren

När du får in alla svar från dina medarbetare kan det vara svårt att snabbt förstå vad svaren innebär. Det är en sak att få fram siffror och snitt, och en annan att förstå vad resultaten innebär.

Det du behöver göra är att sätta svaren i rätt kontext. Är 4 av 5 ett bra betyg? Hur såg svaren ut förra undersökningen? Går det åt rätt håll eller fel håll? Varför? Du kan bara få svaren på de här frågorna om du djupdyker i datan framför dig, och de tidigare resultaten. Det är också därför det är så viktigt att vara konsekvent i sina undersökningar, och se hur svaren utvecklas.

Du behöver också hitta röda trådar i svaren. Kanske är det dåligt ledarskap i organisationen, men dina medarbetare väljer att uttrycka det på olika sätt. Om du då bara tar svaren för vad de är, och missar sambandet, så är risken att ni kommer behandla symptomen istället för grundproblemet.

Ställ relevanta följdfrågor

Ett stort problem med årliga undersökningar är att det är nästintill omöjligt att ställa följdfrågor. Men det är bara genom följdfrågor som du verkligen kan gå på djupet. Målet är att vara nyfiken på sina medarbetare, för att få reda på orsaken bakom vissa svar.

Ibland kanske dina anställda inte vill gå på djupet i en snabb undersökning, men om du ställer rätt följdfrågor, som är rätt formulerade och relevanta, så ökar chansen att du får djupare svar. Och det är de här svaren som kan göra skillnad på riktigt, eftersom du kan komma åt grundorsaken till problemen.

Du behöver också hitta röda trådar i svaren. Kanske är det dåligt ledarskap i organisationen, men dina medarbetare väljer att uttrycka det på olika sätt. Om du då bara tar svaren för vad de är, och missar sambandet, så är risken att ni kommer behandla symptomen istället för grundproblemet.

Agera på svaren

Vad spelar en medarbetarundersökning för roll om du inte agerar på resultaten? Syftet med undersökningen är ju att hitta förbättringsområden, och sen sätta en plan att åtgärda utmaningarna och ta tillvara på potentialen i organisationen.

Du kan dessutom ofta bedöma ledarskapet i en organisation baserat på hur de tar tillvara på medarbetarnas åsikter. Om de inte agerar utifrån åsikterna så känner medarbetarna att deras åsikter är betydelselösa. Men i ett ledarskap som agerar på åsikter, och kommunicerar det tydligt, känner sig alla sedda och hörda. I en sån organisation kommer medarbetarna att engagera sig och arbeta hårdare för att företaget ska nå sina affärsmål.

Hur Sigma kopplar sina resultat till affärsmålen

Sigma Technology Consulting är en global leverantör av produktinformation som ligger i framkant inom People Management, och de använder Winningtemp som plattform för att säkerställa en positiv medarbetarupplevelse. När de mäter välmåendet så märker de också hur det hör ihop med företagets ekonomiska mål.

– Ett välmående företag är viktigt och därför är resultatet i Winningtemp den riktiga resultaträkningen. Vi har en budget där vi följer upp de ekonomiska resultaten, men det är i Winningtemp vi ser trenden och prognosen. När vi jobbar med medarbetarna får vi bättre engagemang, något som leder till innovationer hos våra kunder, tillväxt och bättre utveckling för våra medarbetare. Det är viktigt att avsätta tid för den här typen av analys, och göra den till en del av kulturen och belöningssystematiken. Annars är det svårt att hävda sig i konkurrensen om talanger, berättar Daniel Thysell, Vice VD på Sigma Technology Consulting.

Läs mer om Sigmas resultat här >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?