Driv medarbetarorienterade organisationer: 6 praktiska sätt att förbättra medarbetarupplevelsen

by
Hannah Wigren
January 7, 2020
3 MIN READ
Driv medarbetarorienterade organisationer: 6 praktiska sätt att förbättra medarbetarupplevelsen

Utflykter med teamet varje månad eller fri tillgång till träningspass är effektivt för att skapa medarbetarengagemang, men är dessa yttre faktorer tillräckliga för att behålla dina topptalanger och hjälpa dem att nå sin fulla potential?Dagens arbetskraft är digitalt kapabel; de vill ha smarta lösningar, snabba svar och är inte villiga att kompromissa på viktiga faktorer som personlig utveckling och arbetssituation. De förtjänar digital support, vägledning och effektiva processer som hjälper dem att växa, både på ett personligt och yrkesmässigt plan.Det är hög tid för moderna organisationer att sätta sina medarbetare i första rum och tänka brett för att förbättra deras totala medarbetarupplevelse.

Forskning visar att organisationer som investerar i medarbetarupplevelsen är dubbelt så innovativa, har dubbelt så nöjda kunder och levererar 25 % högre lönsamhet."

De registrerar högre ELTV (Employee Lifetime Value), visar ansvar för sitt arbete, trivs med samarbete och är djupt involverade i sin arbetsplats framgång.I den här artikeln fokuserar vi på de 6 viktigaste faktorerna som banar väg för stark medarbetarupplevelse.

Lättrörlig arbetsmiljö

Sträva efter att bygga en agil arbetsmiljö som kännetecknas av en platt hierarkisk organisationsstruktur och meningsfullhet, där idéer flödar fritt mellan funktioner. Det är ett tufft mål att sträva mot, utan tvekan. Medarbetarupplevelsen är dock din konkurrensfördel, och att tillhandahålla dina medarbetare med en miljö där de känner sig tillräckligt bekväma för att öppna upp sig, och arbeta hårt för att uppnå sina personliga och organisatoriska mål, är win-win för alla parter.

Insikter från medarbetare

Samla in feedback från medarbetarna vid viktiga beröringspunkter för att ge dem den röst de förtjänar. Skicka kontinuerligt ut relevanta och anpassade frågeformulär (efter betydelsefulla händelser såsom exempelvis medarbetarsamtal och gruppmöten) för att förstå deras tankeprocess och identifiera styrke- och förbättringsområden.

improving employee experience

Utnyttja digitala verktyg för att automatisera frågeutskick och dataanalysprocesser. Att arbeta med insikter i realtid kopplat till hur medarbetarna upplever stegen i medarbetarupplevelsen och organisationen som helhet är avgörande för att bygga framtidens arbetsplats.

Friktionsfria processer

73 % av de medarbetare som arbetar på en helt digital arbetsplats uppgav att det hade en positiv inverkan på deras produktivitet"

Dina medarbetares framgång beror på deras förmåga att prestera i en miljö som inte hindrar deras produktivitet. Gör det lättare för dem att samarbeta och arbeta med smarta verktyg som gör att de kan sätta upp milstolpar, mål och följa framsteg. Gör systemet tillräckligt transparent så att dina medarbetare har möjlighet att följa din organisations mål, och därmed bestämma hur de kan bidra till att uppnå målen som ett team.

Skills development

CFO frågar VD: Vad händer om vi investerar i att utveckla våra medarbetare och de sedan lämnar oss?"VD: Vad händer om vi inte gör det, och de stannar?"

Detta citat har några år på nacken, men tanken bakom uttrycket är fortfarande sant. Dina medarbetare är din viktigaste tillgång; den kompetens som de bidrar med avgör din organisations framgång. Medarbetare måste därmed ges möjlighet att finslipa sina färdigheter och vidareutbilda sig så att de kan utföra sitt jobb på ett bästa tänkbara sätt. Underlätta tillväxt i din organisation genom att investera i kompetensutveckling för medarbetare såväl som ledare. LinkedIns 2018 Workforce Learning Report anger att 93 % av alla medarbetare skulle stanna längre på ett företag om dem investerade i deras karriär och utveckling.

Meningsfulla konversationer

Det mest effektiva sätt att lära känna dina medarbetare är genom medarbetarsamtal eller personliga one-on-ones. Utnyttja värdet i dessa genom att planera och skapa en struktur för samtalen. Ange hur ofta mötena ska hållas, skicka ut frågor i god tid före mötet och skapa en handlingsplan baserat på samtalets utfall. Se även till att ha kontinuerliga samtal för att hjälpa medarbetaren att hålla fokus.

Ledningens ansvar och plikt

Ledare kan göra skillnad genom att ta ansvaret för coachning av sina team, inspirera dem och fira deras framgångar. På deras bord ligger ansvaret kopplat till att stärka värderingar och klargöra organisationens mål och vision. En ledare bör också stötta sina medarbetare, inte bara ur ett professionellt perspektiv, utan också finnas där med stöd och förståelse under personliga kriser.Läs vår senaste guide, ‘Hur ledare driver lönsamhet genom att fokusera på medarbetarupplevelsen’ för att lära dig hur ledare och HR kan förbättra medarbetarupplevelsen som i slutändan påverkar företagets resultat.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Förstå dig själv och olika personlighetstyper
Förstå dig själv och olika personlighetstyper

Hur kommer det sig att vissa personer verkar vara födda till sociala lejon och varför har ordet social blivit lika självklart i jobbannonsering, som ketchup är för en småbarnsfamilj? Oavsett så kan garanterat förståelse för varför vi beter oss olika, öppna många nya dörrar. VAD ÄR EGENTLIGEN SKILLNADEN MELLAN BETEENDE OCH PERSONLIGHET? Enligt författaren och föreläsaren Linus Jonkman har vi en tendens att röra ihop begreppen

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 28, 2020
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp. LIKA NATURLIGT MED VÄLMÅENDESIFFROR SOM RESULTATSIFFROR När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Vad betyder egentligen EVP, medarbetarengagemang och Talent Acquisition? Så hänger du som chef med i HR-snacket
Vad betyder egentligen EVP, medarbetarengagemang och Talent Acquisition? Så hänger du som chef med i HR-snacket

Inom HR-sfären florerar begrepp som för många, inte minst ledare, närmast liknar grekiska. Du är inte ensam om att inte alltid hänga med. Men du kan vara lugn! Vi är här för att hjälpa dig. Det är inte lätt att som ledare hänga med, HR-terminologin är bredare än någonsin. För att hjälpa dig att kommunicera som en HR-expert, gör vi nu ett försök att stötta dig genom en lista på de vanligaste, och klurigaste, begreppen inom HR. 

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
October 4, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater