Resources
Blog

Driv medarbetarorienterade organisationer: 6 praktiska sätt att förbättra medarbetarupplevelsen

Hannah Wigren
January 7, 2020
Minutes
Driv medarbetarorienterade organisationer: 6 praktiska sätt att förbättra medarbetarupplevelsen

Utflykter med teamet varje månad eller fri tillgång till träningspass är effektivt för att skapa medarbetarengagemang, men är dessa yttre faktorer tillräckliga för att behålla dina topptalanger och hjälpa dem att nå sin fulla potential?Dagens arbetskraft är digitalt kapabel; de vill ha smarta lösningar, snabba svar och är inte villiga att kompromissa på viktiga faktorer som personlig utveckling och arbetssituation. De förtjänar digital support, vägledning och effektiva processer som hjälper dem att växa, både på ett personligt och yrkesmässigt plan.Det är hög tid för moderna organisationer att sätta sina medarbetare i första rum och tänka brett för att förbättra deras totala medarbetarupplevelse.

Forskning visar att organisationer som investerar i medarbetarupplevelsen är dubbelt så innovativa, har dubbelt så nöjda kunder och levererar 25 % högre lönsamhet."

De registrerar högre ELTV (Employee Lifetime Value), visar ansvar för sitt arbete, trivs med samarbete och är djupt involverade i sin arbetsplats framgång.I den här artikeln fokuserar vi på de 6 viktigaste faktorerna som banar väg för stark medarbetarupplevelse.

Lättrörlig arbetsmiljö

Sträva efter att bygga en agil arbetsmiljö som kännetecknas av en platt hierarkisk organisationsstruktur och meningsfullhet, där idéer flödar fritt mellan funktioner. Det är ett tufft mål att sträva mot, utan tvekan. Medarbetarupplevelsen är dock din konkurrensfördel, och att tillhandahålla dina medarbetare med en miljö där de känner sig tillräckligt bekväma för att öppna upp sig, och arbeta hårt för att uppnå sina personliga och organisatoriska mål, är win-win för alla parter.

Insikter från medarbetare

Samla in feedback från medarbetarna vid viktiga beröringspunkter för att ge dem den röst de förtjänar. Skicka kontinuerligt ut relevanta och anpassade frågeformulär (efter betydelsefulla händelser såsom exempelvis medarbetarsamtal och gruppmöten) för att förstå deras tankeprocess och identifiera styrke- och förbättringsområden.

improving employee experience

Utnyttja digitala verktyg för att automatisera frågeutskick och dataanalysprocesser. Att arbeta med insikter i realtid kopplat till hur medarbetarna upplever stegen i medarbetarupplevelsen och organisationen som helhet är avgörande för att bygga framtidens arbetsplats.

Friktionsfria processer

73 % av de medarbetare som arbetar på en helt digital arbetsplats uppgav att det hade en positiv inverkan på deras produktivitet"

Dina medarbetares framgång beror på deras förmåga att prestera i en miljö som inte hindrar deras produktivitet. Gör det lättare för dem att samarbeta och arbeta med smarta verktyg som gör att de kan sätta upp milstolpar, mål och följa framsteg. Gör systemet tillräckligt transparent så att dina medarbetare har möjlighet att följa din organisations mål, och därmed bestämma hur de kan bidra till att uppnå målen som ett team.

Skills development

CFO frågar VD: Vad händer om vi investerar i att utveckla våra medarbetare och de sedan lämnar oss?"VD: Vad händer om vi inte gör det, och de stannar?"

Detta citat har några år på nacken, men tanken bakom uttrycket är fortfarande sant. Dina medarbetare är din viktigaste tillgång; den kompetens som de bidrar med avgör din organisations framgång. Medarbetare måste därmed ges möjlighet att finslipa sina färdigheter och vidareutbilda sig så att de kan utföra sitt jobb på ett bästa tänkbara sätt. Underlätta tillväxt i din organisation genom att investera i kompetensutveckling för medarbetare såväl som ledare. LinkedIns 2018 Workforce Learning Report anger att 93 % av alla medarbetare skulle stanna längre på ett företag om dem investerade i deras karriär och utveckling.

Meningsfulla konversationer

Det mest effektiva sätt att lära känna dina medarbetare är genom medarbetarsamtal eller personliga one-on-ones. Utnyttja värdet i dessa genom att planera och skapa en struktur för samtalen. Ange hur ofta mötena ska hållas, skicka ut frågor i god tid före mötet och skapa en handlingsplan baserat på samtalets utfall. Se även till att ha kontinuerliga samtal för att hjälpa medarbetaren att hålla fokus.

Ledningens ansvar och plikt

Ledare kan göra skillnad genom att ta ansvaret för coachning av sina team, inspirera dem och fira deras framgångar. På deras bord ligger ansvaret kopplat till att stärka värderingar och klargöra organisationens mål och vision. En ledare bör också stötta sina medarbetare, inte bara ur ett professionellt perspektiv, utan också finnas där med stöd och förståelse under personliga kriser.Läs vår senaste guide, ‘Hur ledare driver lönsamhet genom att fokusera på medarbetarupplevelsen’ för att lära dig hur ledare och HR kan förbättra medarbetarupplevelsen som i slutändan påverkar företagets resultat.

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.