Resources
Blog

Hvorfor bør man foretage medarbejderundersøgelser?

Alice Henebury
July 14, 2022
Minutes
Hvorfor bør man foretage medarbejderundersøgelser?

Vi ved alle at medarbejderinddragelse er nøglen til en succesfuld virksomhed – virksomheder med engagerede medarbejdere fremviser langt de bedste resultater, på trods af andre faktorer som industritype, virksomhedsstørrelse og de gældende økonomiske vilkår. 

Så det at forstå hvor motiveret dit team er til at yde et godt stykke arbejde, vil give dig en masse forskellige muligheder for at se, hvordan du yderligere kan øge motivationsniveauet. Hvis du ikke er klar over at nogle af dine medarbejdere er uengagerede, demotiverede og generelt ikke har lyst til at være på arbejdspladsen, er der store chancer for at din virksomhed ikke opnår de optimale resultater. 

Men hvordan måler du, hvor engagerede dine medarbejdere er? Den mest almindelige metode til at måle engagementsniveauet er via en engagementsundersøgelse – denne vil hjælpe dig med at få et overblik, så det bliver nemmere at forstå hvad der er vigtigt for dine medarbejdere, hvor engagerede de er i deres roller, samt hvordan du kan booste engagementsniveauet. 

Hvorfor bør man foretage medarbejderinddragelses-undersøgelser?

Der er mange årsager til at medarbejderinddragelses-undersøgelser er et brugbart og vigtigt værktøj på enhver arbejdsplads – nogle af de vigtigste er: 

Medarbejderne bliver hørt:

Det giver ikke meget mening at implementere metoder, du tror vil booste engagementsniveauet, hvis du ikke spørger de mennesker, der bliver påvirket af dem. Engagementsundersøgelser giver dit team en mulighed for at give deres feedback på hvordan de har det, hvad der motiverer dem og involverer dem aktivt i engagementsprocessen fra starten af. 

Forstå hvad der motiverer hvert enkelt individ: 

En medarbejderinddragelses-undersøgelse vil give dig mulighed for at forstå både hvor motiverede dine medarbejdere er, men også hvad der motiverer dem til at yde et godt stykke arbejde. Disse oplysninger er uvurderlige, når du skal finde ud af, hvordan du vil motivere dine medarbejdere.  

En målestok for engagementsniveauet:

Hvis du ved hvor dit teams engagementsniveauet ligger i dag, har du et værktøj, der kan hjælpe dig med at måle resultaterne af de ændringer du eventuelt indfører. At foretage ændringer, uden at vide med sikkerhed hvordan du vurderer resultatet af disse ændringer, betyder at du aldrig vil være helt klar over, hvad der hjælper med at motivere dine medarbejdere og hvad der ikke hjælper.

Værdifulde oplysninger:

En medarbejderundersøgelse vil giver dig mulighed for at få medarbejderfokuserede oplysninger – for eksempel, hvilke teams, der er under mest pres, hvilke medarbejdere, der mangler nye udfordringer og hvor engageret hvert individ er. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at omdirigere ressourcer, give yderligere træning eller støtte, der hvor der er behov for det, eller opdage muligheder for medarbejdere, der ønsker mere ansvar eller har behov for en mentor.  

Hvis du stadig er usikker på hvorfor du bør foretage en medarbejderundersøgelse så tænk over følgende: Hvis du ikke ved hvad der er galt med dit team, hvordan kan du så løse problemerne? Viden er, trods alt, magt.  

Hvordan gennemfører man en medarbejderundersøgelse? 

Første skridt i planlægningen af en medarbejderundersøgelse er at gå i dybden i detaljerne: Hvad bliver målt og hvordan bliver det målt. 

Hvad bliver målt: 

Det er ikke særlig sandsynligt at du kan måle alle aspekter af medarbejdernes engagement på én gang, så start med at beslutte dig for, hvad der er vigtigst for dig – er det hvor tilfredse medarbejderne er? Hvad de synes, der bør forbedres? Hvor motiverede de er til at møde op på arbejde hver dag?  Medarbejderundersøgelser vil typisk komme ind på det fysiske og psykiske velbefindende, psykologisk tryghed samt niveauet af deres daglige, ugentlige og månedlige præstationer. Du skal ikke føle dig presset til at klare alle disse punkter på én gang: Fokuser i starten på de vigtigste områder eller gennemfør en generel undersøgelse, der vil hjælpe dig med at fokusere på nøgleområderne i fremtidige undersøgelser. 

Hvordan bliver det målt:

Når du er klar hvad du måler, kan du beslutte dig for hvordan du vil måle det. Hvis du ser på engagementsniveauet generelt, fungerer åbne spørgsmål rigtig godt og giver medarbejderne mulighed for at åbne op. Spørgsmål med flere svarmuligheder vil hjælpe dig med at definere de parametre du ønsker at måle og vil være mere specifikke. 

Den generelle konsensus er, at undersøgelserne bør gennemføres regelmæssigt – mange virksomheder vælger pulsundersøgelser, der giver dem mulighed for regelmæssigt at få et overblik over situationen i virksomheden og tage pulsen af den generelle stemning. Årlige undersøgelser er langsomt ved at forsvinde, da de betragtes som værende for uregelmæssige til at have en positive indvirkning på virksomhedernes resultater.  

Du kan møde en vis modstand fra medarbejdere, der er usikre på om ”medarbejderundersøgelser virkelig er fortrolige.” Du er nødt til at forsikre dine medarbejdere om at undersøgelserne er fortrolige og at oplysningerne bliver anonymiseret for at sikre et brugbart feedback. 

Brug resultaterne

Nu ved du hvorfor du bør gennemføre en medarbejderundersøgelse og hvordan du gennemfører en medarbejderundersøgelse. Sidste trin i processen er at bruge resultaterne af undersøgelsen. 

Hvis du har brugt tid på at gennemføre en undersøgelse og fået dine medarbejdere til at tage den, bør du nu vise dem, at deres meninger tæller. Er der nogle problemer, der er nævnt flere gange, der kræver din opmærksomhed? Hævder mere end halvdelen af dine medarbejdere at de ikke er tilfredse? Undersøgelsen vil forhåbentlig give dig nogle muligheder for at øge engagementsniveauet. Så brug lidt tid på at overveje hvilke tiltag, der skal implementeres, baseret på de problemer, der er blevet fremhævet i undersøgelsen.                              

Alice is the Global Content Directory at Winningtemp and is passionate about creating excellent resources to help HR professionals engage their employees.

About the author
Alice Henebury

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.