KOLLMORGEN

Hur Kollmorgen arbetar agilt för att skapa en engagerande arbetsmiljö

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Kollmorgen är en agil organisation som ser värdet i att agera på sin data, se trender och på så sätt kunna ta snabbare åtgärder vad gäller medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation. -Att jobba med arbetsmiljön ligger väldigt högt på agendan och finns med i vår strategi. Vi strävar efter att bli det bästa företaget att jobba för och mycket arbete går till att driva och underhålla engagemanget. Winningtemp stöttar i det här arbetet, säger Martin Törnqvist, Application Engineering Manager på Kollmorgen.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Kollmorgen är ett företag som jobbar med automatiserade transportlösningar. Det globala företaget är del av en koncern med tusentals medarbetare. Ett engagerat team är viktigt för Kollmorgen, som fokuserar på att arbeta agilt genom att snappa upp trender i realtid och sedan ta beslut som bygger på denna data.

Insikter i realtid gör det lättare att agera

Kollmorgen började använda Winningtemp för ungefär två år sen. Före Winningtemp var det ofta svårt att identifiera trender i realtid för att kunna förstå vad som kunde förbättras och varför.

-Problemområdena och utmaningarna kretsade kring att det var en fördröjning i engagemangmätningarna och kunde inte agera lika snabbt när det tog tid att få fram datan, säger Martin.

Kollmorgen diskuterar problemområden genom medarbetardialoger.

Var tredje eller fjärde vecka tar Martins team en titt på resultaten i Winningtemp. Då väljer de ett område att fokusera på, antingen ett sådant där de är starka eller där saker och ting kan förbättras.

Teamet samlas för att diskutera hur det önskade läget hade sett ut och var de skulle vilja vara. Martin brukar dela upp teamet i grupper om två och två som först tillsammans pratar igenom hur den bästa av världar skulle se ut. Sedan kopplar man tillbaka till hela teamet och håller en briefing.

Genom att prata om läget utifrån datan får man en väldigt bra förståelse för hur kollegan tänker. Det är sällan så att man tänker likadant. Värdet med datan vi samlar in i Winningtemp ligger väldigt mycket i diskussionerna och dialogerna medarbetarna emellan.”
Utforska Winningtemp Få insikter som engagerar dina medarbetare Boka en demo

Trender visar vad som kan förbättras och varför

Kollmorgen har en årlig medarbetarundersökning som går ut till alla i koncernen. Winningtemp erbjuder företaget ett smidigt verktyg att mäta engagemanget med och se utvecklingen över tid, snarare än att vänta på årliga undersökningsresultat. I ett globalt team utspridda över Europa, USA och Kina är det viktigt med ett agilt mindset där man kan snappa upp på trender.

-Vi jobbar agilt och att kunna köra regelbundna mätningar är värdefullt för oss, säger Martin. Vi har också kunnat knyta ihop den stora undersökningen med Winningtemp-frågorna så man kan se vilka likheter det finns. Det gör ju också att man kan följa trenderna kopplat till ett annat system. På det här sättet har vi kunnat använda den datan som redan finns.

Martin förklarar att datan som företaget samlar in kan användas på olika sätt.

Vi kan till exempel använda den när vi planerar organisatoriska förändringar i mitt team. Man kan ju använda det här för att be teammedlemmarna att var noga med att lägga in data och svara på frågorna så att om vi gör förändringar kan man följa trenderna. Om något sedan blir sämre än det var innan så kommer vi att kunna se när och hur det skedde.”

-Till exempel i mitt team hade vi arbetssätt som vi testade och som upplevdes att de inte blev så bra. Tecknen och informationen fanns ju där i Winningtemp, även om det inte var hela svaret. Lärdomen var att vi ska använda datan och prata om den när vi får indikationer.

Generellt stannar medarbetare längre hos Kollmorgen än andra arbetsgivare. Ett konkret exempel på hur Kollmorgen använt data för att höja på engagemanget och minska risken för hög personalomsättning nu under covid-19-krisen. Martin förklarar:

-Med situationen nu märker man att vissa saker går ner. De medarbetare som normalt reser mycket och hjälper kunder på fältet, den arbetsuppgiften har vi inte kunnat utföra det senaste året. Om man har förväntningarna när man blir anställd att göra det så går engagemanget lätt ner. Då kan vi prata kring de områdena som blivit påverkade och fråga medarbetare hur de skulle vilja att det var. Flera säger att de skulle vilja jobba mer praktiskt. Då har vi kunnat tänka om och gjort vårt bästa för att hitta uppgifter i närområdet genom att fråga våra kunder om vi kan komma in och hjälpa dem. Sedan får man vara okej med att engagemanget kan gå ner och att man inte kan påverka situationen fullt ut.

Att arbeta proaktivt är nyckeln till fortsatta resultat

Kollmorgen slutar inte aktivt jobba för en god arbetsmiljö trots att engagemanget ser bra ut.

-Vi ligger kring index som företag och det är något som vi ska vara nöjda med, men vi slutar ju inte jobba med detta bara för det, säger Martin.

Winningtemp är en del av det arbetet.

Jag skulle rekommendera Winningtemp för man kan ha en agil approach till medarbetarengagemang. Man kan följa upp och prata kring hur man skulle vilja att det såg ut om engagemanget skulle vara på topp och man kan följa upp på trender och se hur de förändras över tid.”
EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater