NEXANS

Medarbetarnas röst förbättrar ledarskapet hos Nexans

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Kabelleverantören Nexans jobbar aktivt med Winningtemp för att förbättra sitt ledarskap, sina anställdas vardag och öka trivseln. – Genom att ta upp frågor från gruppen och prata om dem har jag kunnat växa som ledare, säger Christer Snäll, Production Supervisor, Nexans.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

För ett företag med över 500 anställda kan det ibland vara svårt att få en helhetsbild över hur medarbetarna mår. Kabelleverantören Nexans jobbar därför aktivt med Winningtemp för att förbättra sitt ledarskap, sina anställdas vardag och öka trivseln.

– Genom att ta upp frågor från gruppen och prata om dem har jag kunnat växa som ledare, säger Christer Snäll, Production Supervisor på Nexans.

Nexans är Sveriges största leverantör av kablar och tillbehör. I orten Grimsås i Västergötland finns huvudkontor, tillverkning och logistikcentrum för hela Norden och Baltikum. Med runt 500 anställda på samma plats är det viktigt att både medarbetare och chefer mår bra och känner att de kan påverka på sin arbetsplats. Christer Snäll är produktionsledare för fibertillverkningen på Nexans och hans avdelning var den första på företaget att testa Winningtemp. De har nu jobbat i drygt två år med temperaturmätning och är mycket nöjda med resultaten.

– Vi har kunnat öka medarbetarnöjdheten efter att ha diskuterat de frågor som kommit upp i verktyget. Jag känner att det gör mig till en bättre ledare när jag får feedback från min grupp, säger Christer Snäll.

Christer Snäll

Viktigt att lyfta frågor

Genom att djupdyka i de frågor som handlar om ledarskap ser Christer Snäll stora möjligheter till utveckling. Han menar att det är viktigt att inte vara rädd för att ställa öppna frågor till gruppen om man har fått ett sämre resultat.

– Det gäller att våga lyfta alla frågor, även de som är direkt negativa mot ens ledarskap. Det är bara genom att prata om problem som man kan komma fram till lösningar och bli bättre. Jag tror starkt på ett öppet ledarskap och att bjuda in till diskussion, säger han.

Att svara på de fyra veckoliga frågorna har blivit lika naturligt för medarbetarna som att stämpla in och ut. Svaren sammanställs sedan till en rapport som skickas ut till hela företaget, så att alla berörda produktionsledare kan gå in och läsa. Christer Snälls främsta tips till andra ledare som arbetar med Winningtemp är att ta tillvara på svaren och prata om dem i gruppen varje vecka.

– Vi har jobbat upp en svarsfrekvens på 93 procent genom att varje vecka aktivt visualisera resultaten. Jag känner att diskussionerna och att låta medarbetare vara med och påverka gör mig till en bättre ledare. Hela organisationen får ett lyft av att de som jobbar här känner arbetsglädje och att deras åsikter värderas, säger Christer Snäll.

Möjligheter att påverka

Tidigare hade Nexans medarbetarundersökningar vartannat år. Efter att ha börjat med Winningtemp utökades de till en gång i halvåret, som komplement till de veckoliga frågor som medarbetarna svarar på i den digitala plattformen. Att frekvent få feedback från sina medarbetare ger ledningen möjlighet att ta fram åtgärder snabbare och gör att de anställda känner sig mer inkluderade.

– Vi insåg att när medarbetarna svarar på frågorna utgår de från hur de mår i stunden. När vi då bara frågade vartannat år fick vi ingen bra överblick över hur de mår över tid. Med rapporter varje vecka får vi som ledare nu en mycket bättre bild över hur arbetsglädjen ser ut generellt och har möjlighet att ta till åtgärder, avslutar Christer Snäll.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater