PRISJAKT

Prisjakts medarbetarengagemang ökar med Winningtemp

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Under drygt 3 års tid har Winningtemp ett ovärderligt verktyg för Prisjakt. – Det är som anatomi. Organisationen är vår kropp och Winningtemp är vårt nervsystem. Med Winningtemp kan vi känna om det bränns på till exempel handen och då reagera i tid, säger Linus Jonkman, personalchef på Prisjakt.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Prisjakt skapar högt medarbetarengagemang med Winningtemp

Under drygt 3 års tid har Winningtemp ett ovärderligt verktyg för Prisjakt. Med kontinuerlig uppföljning får de hjälp med att förstå och ”ta tempen” på hur organisationen mår.

– Det är som anatomi. Organisationen är vår kropp och Winningtemp är vårt nervsystem. Med Winningtemp kan vi känna om det bränns på till exempel handen och då reagera i tid, säger Linus Jonkman, personalchef på Prisjakt.

Prisjakt har över 200 anställda på sex kontor i Ängelholm, Malmö, Stockholm, Oslo, London och Krakow. Personalansvarig är Linus Jonkman – en av Sveriges ledande föreläsare inom personalfrågor som även skrivit sju böcker inom ämnet. På tre år har Prisjakt ökat sitt engagemang hos medarbetarna från 43 procent till 72 procent. Snittet bland företag ligger på 30 procent. Engagemang och ökad omsättning är absolut något som hänger ihop.

– Jag ser organisationen som en stor amöba där vi har ansvar för att den mår bra. Det gäller från att det är städat till personlig utveckling. Våra medarbetare ska tycka om att gå till jobbet först då kan vi skapa engagemang, säger Linus Jonkman.

Linus Jonkman

Medarbetarundersökningar till Winningtemp

Det normala sättet för att se hur organisationen mår är stora medarbetarundersökningar en gång om året. Ofta saknas det därefter en process att göra något åt de områden som behöver förändras. Winningtemp är istället ett batteri med frågor som man tar fram i samråd med organisationen. Frågorna väljs ut av en unik datorintelligens som anpassar dem efter ”temperaturen” i organisationen.

– Man svarar enkelt med en smiley men man kan också skriva mer om man önskar, säger Linus Jonkman. Total transparens är viktigt för oss på Prisjakt därför så kan alla logga in och se hur teamen mår. Winningtemp ger också en snygg visuell överblick som gör det enkelt att förstå, fortsätter han.

Beröm skapar en feedback-kultur

En annan viktig funktion för Prisjakt är möjligheten att ge beröm med Winningtemp. Berömmet kan ses av alla i teamet och dyker upp som medaljer. Ett enkelt och lekfullt sätt att ge varandra feedback.

– Gamification är ett område som är sin linda inom personalfrågor. Men jag tycker det är oerhört spännande. Det kan handla om att använda gamification inom de områden som organisationen behöver utveckla men också som en viktig kulturbärare, förklarar Linus.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater