Varbergs Sparbank

Hur en välmående kultur kan ge en bättre kundupplevelse

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Varbergs Sparbank valde under våren 2020 att investera i Winningtemp trots en redan väl fungerande arbetskultur. “Banken har ju funnits i 185 år så vi är ju väldigt stabila, men Winningtemp har ju ändå gjort att vi snabbt och enkelt kan få en känsla för om vi behöver göra något någonstans för att våra medarbetare ska må bra,” säger Christina Jannesson, personalchef på Varbergs Sparbank.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Björkarna har precis slagit ut och längs stranden sköljer vågorna in. Här i västkuststaden Varberg infinner sig lugnet även i den annars stressiga vardagen. Surfentusiaster testar Kattegatts vågor, barn spelar fotboll och familjer är ute på vårpromenad.

Varbergs Sparbank bildades 1836 och har ända sedan start jobbat och bidragit till att bevara det unika lugnet och den familjära stämningen bland stadens invånare.

Här har de valt att lägga mycket tid på sin personal och en stor vikt på sin arbetskultur. Genom att jobba inifrån och ut är de med och påverkar sin omgivning med värdeord som tillsammans, nära och engagemang.

– Vår härliga kultur sitter verkligen i väggarna, berättar privatrådgivaren Athena Wadseth. Det är en väldigt öppen verksamhet och vi har en omtänksam kultur. Det är jättekul att jobba med sådana människor, där man stöttar varandra och tar upp det som är bra och dåligt så att man blir bättre.

Trots den redan goda kulturen valde man under våren 2020 att investera i Winningtemp. De ville göra arbetsklimatet ännu bättre och fortsätta att utvecklas.

– Tidigare hade vi ett verktyg där vi mätte vår temperatur en gång per år. Men vi märkte att det inte gav rätt svar, berättar personalchefen Christina Jannesson. Det säger ju bara om hur man mår just den dagen man svarar på den. Så då började vi titta på plattformar som kunde hjälpa till och vi hittade Winningtemp. Först var jag skeptisk till det här med att svara på frågor varje vecka med tanke på tiden det kräver, men vi provade ändå. Vi märkte snabbt att det inte alls tog så lång tid och det gav väldigt god effekt.

Någon som verkligen tagit till sig kraften i Winningtemp är Anita Novaković, Chef Private Banking.

Det är ett väldigt smidigt system. Det är lättöverskådligt och enkelt att hitta det man behöver, berättar Anita. Nu kan vi ta pulsen ofta, så om någon trend går ner kan vi direkt göra något åt det samtidigt som vi kan lyfta och stärka en trend som gått uppåt. Winningtemp gör det också lättare att agera utifrån fakta istället för att man gissar. Sen älskar jag att vi kan ge beröm till varandra, det bidrar till både glädje och sprider härlig energi. Jag gillar verkligen hela konceptet!

Med Winningtemp kan cheferna få snabb information om välmåendet hos sina medarbetare. Därefter kan HR se hur det går i varje team och erbjuda stöd där det behövs. Christina säger:

– Det är enkelt att lyfta Winningtemp i samtalen med cheferna och ger också cheferna ett bra underlag för att prata kring i sina grupper. Det är så handgripligt, så påtagligt. Så för mig har Winningtemp varit en ögonöppnare. Ett fantastiskt hjälpmedel att snabbt kunna hjälpa cheferna i att öppna samma problem, men också glädjeämnen, att faktiskt fira.

Det tog inte lång tid innan man såg effekten av Winningtemp

– Vi har ju väldigt hög svarsandel, vi ligger på 93-94% någonstans, avslöjar Christina. Det största resultatet vi har sett är att vi kan åtgärda saker snabbare nu. Så fort det skaver någonstans kan vi ta tag i problemet snabbt. Vi har sett tydliga positiva förändringar på flera enheter, där man aktivt arbetat med frågorna.

– Vi har också börjat använda oss av milstolpar i samband med våra medarbetarsamtal, och vi har bara hört positiva kommentarer än så länge. Det gör det enkelt att ha samtal och diskutera relevanta punkter, så årets lönesamtal har varit väldigt mycket enklare på det sättet.

Under hösten år 2020 vann Sveriges Sparbanker priset för “Sveriges Nöjdaste Bankkunder” och frågan är hur mycket en positiv arbetskultur sprider sig ut till kunderna.

– Vi är inga säljare, vi försöker skapa förtroendet genom att bland annat ha glada nöjda, trygga medarbetare, fortsätter Christina. Jag tror det avspeglar sig på kunderna och gör att de känner sig trygga och litar på våra rådgivare. Allt hänger ihop. Flera arbetssökande har sagt att vår positiva kultur känns bara man kommer innanför dörrarna, så det säger ju någonting.

Är du en glad medarbetare som trivs, gör du också bra affärer som i sin tur skapar bättre relationer och nöjdare kunder, avslutar Athena.

Kanske är det just den inre kulturen som gör Varberg till en så speciell stad. Man tar hand om varandra, ser varandra och hjälper den som behöver. Precis som på en välfungerande arbetsplats så börjar arbetet hos människorna. I det här fallet, hos personalen på Varbergs Sparbank.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater