XENIT

Hur Xenit upprätthåller skyhöga eNPS-värden (även när man arbetar på distans)

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Xenit är ett framåttänkande IT-bolag med stort fokus på medarbetarengagemang och -trivsel. Företaget använder Winningtemps eNPS-funktion för att kontinuerligt mäta hur nöjda medarbetarna är - och resultaten är minst sagt imponerande. -eNPS-funktionen är ett mått på hur väl vår personal trivs. Medarbetarna är det absolut viktigaste vi har. Om vår personal inte rekommenderar oss är vi inte tillräckligt bra, förklarar Carl Ekener, HR Manager på Xenit.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Xenit är en IT-partner inom cloud och digital transformation i Göteborg. Företaget har 53 medarbetare och växer i rask takt. På Xenit ser man att kundnöjdhet och lönsamhet går hand i hand. Att medarbetare ska känna att de stortrivs är prio.

Skyhöga eNPS-värden

Xenit mäter eNPS (Employee Net Promoter Score) varje månad genom att ställa sina medarbetare frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera Xenit som arbetsplats till en vän eller bekant på en skala 1-10?”. Svarsfrekvensen är nästan alltid 100%.

eNPS är ett tal som bygger på metoden för hur man mäter kundlojalitet, Net Promoter Score. De som väljer 0-6 är kritiker, 7-8 är passiva och 9-10 ses som ambassadörer för en arbetsgivare. Man subtraherar andelen kritiker med andelen ambassadörer så att man får ett tal mellan -100 (alla är kritiker) till 100 (alla är ambassadörer).

I oktobers medarbetarundersökning visade företagets eNPS-värde på 79, trots att flera medarbetare arbetade på distans. Som jämförelse ligger snittet bland Winningtemps 600 kunder på 8. För IT-branschen är snittet 9.

-Engagemang är verkligen i Xenits DNA och vi pratar ofta om att en av våra USPar (unique selling proposition) gentemot kund är just våra engagerade medarbetare, säger Stina Perbo, rekryteringsansvarig på Xenit.

xenit-winningtemp

Xenit förstår värdet av nöjda medarbetare

Hur kommer det sig att Xenit toppar de här siffrorna?

Först och främst förstår ledningen och HR-teamet vikten av att jobba med eNPS.

-eNPS är en siffra som har ett påvisat samband med hur länge medarbetare stannar och hur företaget lyckas med sin rekrytering. För oss är det jätteviktigt rent strategiskt att ha koll på den siffran – vi använder den för att mäta hur framgångsrika vi är. Det är ett väldigt bra sätt att få en överblick och sedan gå in och bryta ner och se vad vi gjort rätt eller fel under den senaste tiden, säger Stina.

En orsak till att Xenit har högt eNPS är att man satsar på personlig utveckling och att alla får ta plats i organisationen. Dessutom arbetar man mycket med att få medarbetare att känna sig som hemma på kontoret. Xenit är även ett väldigt medarbetarfokuserat företag.

-Xenits värderingar är briljans, smidighet och närvaro och det ska genomsyra allt vi gör, både externt och internt. Briljans handlar både om att vi ska ha ledande kompetens, men också att vi ska vara det bästa valet av arbetsplats för våra medarbetare. Smidighet handlar om att vi ska vara flexibla och hitta de bästa lösningarna. Närvaro handlar om att vi ska finnas där och stötta varandra. Vi ska vara en så bra arbetsplats att medarbetarna ska längta till jobbet och alltid se fram emot teamaktiviteter, oavsett om det är på kontoret eller på distans, säger Carl.

Xenit ser värdet i att medarbetare känner sig engagerade och nöjda med sin arbetsplats.

Det finns ett samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder, säger Stina.

eNPS hjälper även Xenit att vara konkurrenskraftig i sin rekrytering.

-eNPS är otroligt viktigt för vår vårt employer branding. Vi letar alltid efter de bästa personerna på marknaden och då är vår employer branding viktig för att vi ska lyckas locka till oss dem. Vi vill att vår personal ska vara med och bidra i våra rekryteringar, så då är det självklart väldigt viktigt att de kan genuint rekommendera oss fullt ut, förklarar Carl.

Speciellt under pandemiåret har det höga eNPS-talet varit till stor hjälp.

-Vi är på en tillväxtresa, men det är naturligtvis svårt att få folk att byta jobb och börja på ett annat företag mitt under en pandemi, därför har eNPS varit extra viktigt för att lyckas rekrytera de bästa talangerna under 2020, säger Stina.

Winningtemp hjälper Xenit att lyssna på medarbetarna

Innan Xenit började använda Winningtemp var det svårt att få en kontinuerlig överblick för hur personalen trivdes. Det blev mer gissningar utifrån vad man hörde i dialoger. Men med Winningtemp kan Xenit kontinuerligt samla in konkret data.

Vi har som ambition att skapa en så bra arbetsplats som möjligt för våra medarbetare. Feedback från Winningtemp hjälper oss att hela tiden utvecklas till något bättre. Att vara lyhörda och lyssna på medarbetarna har varit ett viktigt framgångsrecept för oss, säger Carl.

-Jag tror att alla uppskattar att vi gör något konkret och inte bara pratar om att vi satsar på våra medarbetare, utan vi har ett strategiskt verktyg för att jobba med det. Vi har hundraprocentigt deltagande i våra medarbetarundersökningar och bara det visar på ett otroligt medarbetarengagemang. Men det visar också att Winningtemps app är enkel och användarvänlig, säger Stina.

Man får en snabb överblick över hur medarbetarna mår, vilket hjälper att identifiera eventuella problemområden och göra punktinsatser.

-Det är smidigt att göra pulsmätningar och för våra medarbetare att svara på frågorna och lämna kommentarer. Vi kan snabbt identifiera om något har hänt eller om något har en positiv eller negativ trend. För HR och ledningen är det enkelt att gå in och se resultaten och jobba med dem, förklarar Carl.

Genom att lyssna på medarbetare värnar Xenit om medarbetarnas ambition.

-Vi har en låg medelålder och då har många ett stort driv, vill göra karriär, vill visa framfötterna. Den energin måste man verkligen ta tillvara på och ge alla rätt verktyg och plats att få gehör och få sina idéer lyssnade på. Där är Winningtemp superviktigt, fortsätter Stina.

Fortsatt fokus på engagemangmätningar i framtiden

Framöver kommer Xenit att fortsätta använda Winningtemp såsom man gör nu, men även utveckla sig och anamma nya, strategiska sätt att upprätthålla de höga eNPS-talen och arbeta med medarbetarengagemang.

-Winningtemp är ett bra verktyg som hjälper oss framåt på vår tillväxtresa. Systemet utvecklas också hela tiden, så det är ett verktyg som vi kan växa tillsammans med, säger Carl.

-Det jag älskar med Winningtemp är att det är ett strategiskt och konkret sätt att jobba med vårt employer brand, avslutar Stina.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater