Feedbackkultur

Hur ofta ger dina medarbetare varandra feedback? I en framgångsrik kultur är de anställda duktiga på att både ge och ta feedback. Det är ett viktigt kugghjul för att hela tiden utvecklas som individ och som företag. Målet är att bygga en organisation med positiv feedbackkultur och precis som med mycket annat, börjar det hela i ledarskapet.
Ladda ner rapporten

Att utvecklas är en av våra starkaste drivkrafter, och det kanske viktigaste verktyget för att lyckas med detta är feedback. Som ledare behöver du feedback på vad du kan göra bättre, och vilka insatser som uppskattas. Och som medarbetare behöver du få höra både från medarbetare och ledare när du gör något bra, och när något skulle kunna förbättras.

 

Utmaningen ligger i att många organisationer inte har den psykologiska tryggheten, eller de smidigaste processerna, för att medarbetarna ska kunna ge och få konstruktiv återkoppling. Det finns helt enkelt ingen feedbackkultur.

Vad innebär en feedbackkultur?

 

När vi pratar om en feedbackkultur, menar vi att medarbetarna känner sig trygga i att ge och få feedback, och det är uppmuntrat att ge varandra förtjänad beröm. Det här bidrar till en lärandekultur där utveckling prioriteras och feedback blir en naturlig del av arbetsvardagen.

 

 Att skapa en feedbackkultur är inte bara viktigt för att få dina medarbetare att trivas och utvecklas. Det leder till fler fördelar än så!

Ett exempel på vikten av en feedbackkultur är att produktiviteten ökar. Studier har visat att produktiviteten ökar med 14% i företag där man uppmärksammar varandra och att 79% av medarbetare säger att beröm får dem att jobba hårdare.

Ditt jobb som ledare är dels att skapa en trygg plats för dina medarbetare att ge och få feedback, men också att ge välförtjänt beröm till dina medarbetare. På så sätt visar du vägen och ni börjar bygga en positiv feedbackkultur.

Hur skapar man en positiv feedbackkultur? 

 

Så hur bygger du en positiv feedbackkultur? Det handlar inte endast om att visa mer uppskattning på jobbet. Utan det måste finnas ett tydligt system för hur man internt hanterar feedback både till medarbetare och chefer. 

 

Här är tre tips på hur du skapar en positiv feedbackkultur:

 

  • Uppmuntra medarbetare att ge varandra beröm. Du bygger starkare relationer, skapar en positiv teamkänsla och förbättrar samarbetet i organisationen.
  • Agera på feedback. Först då visar du att du tar åsikterna på allvar, och den positiva feedbackkulturen kan börja byggas.
  • Ha individuella samtal när de gör skillnad. Effektiva, individuella samtal hjälper dig att bygga en relation till dina teammedlemmar, och skapar en trygg plats för att ge och ta feedback.

 

För att du ska förstå exakt hur du skapar en positiv feedbackkultur, har vi skrivit en utförlig guide; 8 riktlinjer för att bygga en positiv feedbackkultur - För lyckligare och mer högpresterande team >

Hur Fastighetsbyrån uppmuntrade en positiv feedbackkultur

 

Fastighetsbyrån öppnade upp för en positiv feedbackkultur när de började använda Winningtemp för att få en överblick över medarbetarnas välmående. I plattformen blev det lätt för chefer att samla in feedback, och det blev en trygg plats för medarbetare att dela åsikter.

 

"Via kommentarerna får vi in värdefull feedback, både positiv och negativ. Den stora fördelen här är att det finns ett forum där medarbetarna kan kommunicera med oss chefer anonymt. Det minskar risken för att det blir snack i korridorerna. Även om vi kanske inte kan agera på problemet just nu, så har i alla fall personen fått uttrycka sig, och bara det är en bra grej för arbetskulturen", säger Thobias Green, kontorschef på Fastighetsbyrån Karlstad.

Läs mer om hur Fastighetsbyrån uppmuntrar en positiv feedbackkultur här >

Ta reda på hur Winningtemp kan hjälpa er

Ett område som medarbetarnas välmående kan kännas diffust och det kan vara krångligt att mäta en eventuell förbättring av välmåendet. Men det är exakt det som Winningtemp hjälper till med. Winningtemp är en plattform som hjälper dig att “ta temperaturen” på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang och göra mätbara prestationsförbättringar.Winningtemp automatiserar hela processen och tar hjälp av AI för att skicka ut undersökningar och passande följdfrågor. Resultaten sammanställs sedan till insikter inom 14 forskningsbaserade områden som till exempel personlig utveckling, autonomi, frihet och ledarskap. Och det kanske bästa av allt är att du får forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.