Feedbackkultur

Hur ofta ger dina medarbetare varandra feedback? I en framgångsrik kultur är de anställda duktiga på att både ge och ta feedback. Det är ett viktigt kugghjul för att hela tiden utvecklas som individ och som företag. Målet är att bygga en organisation med positiv feedbackkultur och precis som med mycket annat, börjar det hela i ledarskapet.

Download report

Att utvecklas är en av våra starkaste drivkrafter, och det kanske viktigaste verktyget för att lyckas med detta är feedback. Som ledare behöver du feedback på vad du kan göra bättre, och vilka insatser som uppskattas. Och som medarbetare behöver du få höra både från medarbetare och ledare när du gör något bra, och när något skulle kunna förbättras.

 

Utmaningen ligger i att många organisationer inte har den psykologiska tryggheten, eller de smidigaste processerna, för att medarbetarna ska kunna ge och få konstruktiv återkoppling. Det finns helt enkelt ingen feedbackkultur.

Vad innebär en feedbackkultur?

 

När vi pratar om en feedbackkultur, menar vi att medarbetarna känner sig trygga i att ge och få feedback, och det är uppmuntrat att ge varandra förtjänad beröm. Det här bidrar till en lärandekultur där utveckling prioriteras och feedback blir en naturlig del av arbetsvardagen.

 

 Att skapa en feedbackkultur är inte bara viktigt för att få dina medarbetare att trivas och utvecklas. Det leder till fler fördelar än så!

Ett exempel på vikten av en feedbackkultur är att produktiviteten ökar. Studier har visat att produktiviteten ökar med 14% i företag där man uppmärksammar varandra och att 79% av medarbetare säger att beröm får dem att jobba hårdare.

Ditt jobb som ledare är dels att skapa en trygg plats för dina medarbetare att ge och få feedback, men också att ge välförtjänt beröm till dina medarbetare. På så sätt visar du vägen och ni börjar bygga en positiv feedbackkultur.

Hur skapar man en positiv feedbackkultur? 

 

Så hur bygger du en positiv feedbackkultur? Det handlar inte endast om att visa mer uppskattning på jobbet. Utan det måste finnas ett tydligt system för hur man internt hanterar feedback både till medarbetare och chefer. 

 

Här är tre tips på hur du skapar en positiv feedbackkultur:

 

  • Uppmuntra medarbetare att ge varandra beröm. Du bygger starkare relationer, skapar en positiv teamkänsla och förbättrar samarbetet i organisationen.
  • Agera på feedback. Först då visar du att du tar åsikterna på allvar, och den positiva feedbackkulturen kan börja byggas.
  • Ha individuella samtal när de gör skillnad. Effektiva, individuella samtal hjälper dig att bygga en relation till dina teammedlemmar, och skapar en trygg plats för att ge och ta feedback.

 

För att du ska förstå exakt hur du skapar en positiv feedbackkultur, har vi skrivit en utförlig guide; Skapa en positiv feedbackkultur

Hur Fastighetsbyrån uppmuntrade en positiv feedbackkultur

 

Om man tittar i Fastighetsbyråns siffror så ser man direkt att det är ett välmående företag. De tar medarbetarhälsan på allvar, vilket verkligen har gjort en positiv, vinnande skillnad.

Vi är stolta över våra höga siffror, och 68% av våra kommentarer är positiva, vilket visar att vi gör något rätt.. Men det är så klart viktigt att inte bli passiv för det. Vi vill fortsätta utveckla arbetet.

Läs mer om hur Fastighetsbyrån uppmuntrar en positiv feedbackkultur här >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?