Hållbart medarbetarengagemang

Att höja engagemanget hos dina medarbetare är en sak, men vet du hur du ska göra för att nå ett hållbart medarbetarengagemang? För att ditt bolag ska hålla en kontinuerligt stark tillväxt gäller det att engagemanget inte blir en tillfällighet, utan en cementerad del av företagskulturen.
Ladda ner rapporten

Det finns många saker som kan sänka medarbetarnas engagemang. Oroliga ekonomiska tider, hög stress, eller bara en sån sak som en mörk höstvecka. Oavsett anledning så leder det till negativa konsekvenser för både anställda och för organisationen.

De allra mest framåtlutade bolagen vet hur de bibehåller ett starkt medarbetarengagemang över tid, även om oväntade utmaningar dyker upp. De förstår också vikten av en positiv feedbackkultur, där medarbetarna känner att deras åsikter blir tagna på allvar. Kan du lyckas med det så har du en chans att få både tillväxten och dina medarbetare att blomstra.

Hur ser hållbart medarbetarengagemang ut?

För att göra medarbetarengagemanget hållbart över tid krävs det mer än enstaka insatser för att öka arbetsglädjen. Det krävs ett kontinuerligt arbete och en stark företagskultur.

Det är i företagskulturen som riktig skillnad kan skapas, och det enda sättet du faktiskt kan veta hur en positiv arbetskultur ser ut är att prata med dina medarbetare. De vet vad de behöver för att prestera, få tillräckligt med återhämtning, och känna att de utvecklas och mår bra på jobbet.

En förändring som flera företag gör är att byta ut de årliga undersökningarna mot frekventa medarbetarundersökningar. Istället för att få en insyn hos teamet en gång per år, får ledarna istället kontinuerliga uppdateringar och insikter varje månad från sina anställda. På så sätt kan de snabbt förstå vilka utmaningar som finns och vilka handlingar som får positiva resultat.

Vad leder hållbart medarbetarengagemang till?

De företag som lyckas bygga en företagskultur med högt engagemang kan nå många fördelar visar forskning. Företag med högt medarbetarengagemang får:

  • Högre lönsamhet
  • Ökad produktivitet
  • Lägre frånvaro
  • Bättre kundservice

Dessutom visar det sig att medarbetare med lågt engagemang på sitt jobb har 60% högre risk att göra fel, vilket kan påverka medarbetarnas säkerhet, både fysiskt eller integritetsmässigt.

GetAccept byggde medarbetarengagemang med hjälp av data

Utmaningen för GetAccept har varit att bygga ett hållbart medarbetarengagemang i takt med att företaget växer snabbt. Men med hjälp av Winningtemp, och ett datadrivet tänk, har de till exempel lyckats nå höga siffror inom kategorin “Ledarskap” och komma upp i en svarsgrad på 93%.

Det är viktigt att prata om resultatet i organisationen, att ledningen och VD förstår värdet och att man inte följer upp en gång om året, utan regelbundet varje vecka. Med Winningtemp får du konkreta, mätbara bevis på hur din organisation mår. Det blir väldigt transparent och stärker relationerna internt vilket i sin tur bygger tillit, berättar HR-chefen Hanna Malmsten.

Läs mer om GetAccepts medarbetarengagemang här >

Hur Winningtemp hjälper till

Winningtemp är en plattform som hjälper ditt företag att “ta tempen” bland dina medarbetare med hjälp av pulsundersökningar. Vi använder områden och frågor baserade på den senaste forskningen, som du kan skicka ut automatiskt till dina medarbetare. Resultaten sammanställs sedan till insikter inom 14 nyckelområden, och vår avancerade AI ger dig forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.