Resources
Blog

Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?

Hannah Wigren
November 1, 2021
Minutes
Årliga undersökningar vs Pulsundersökningar: Vilka ger bäst resultat?

Att lyssna på medarbetarna har aldrig varit viktigare. Det är svårt att få sin röst hörd, och det är upp till dig som ledare att ta tillvara på allas åsikter inom organisationen. Du har tillgång till en mängd värdefull kunskap hos dina medarbetare, som dessutom är ivriga att få dela med sig av sina tankar. Tankarna kan du sen göra om till data och använda för att föra organisationen framåt.

Det är alltså en win win. Du får värdefull kunskap som du kan ta tillvara på och hjälpa organisationen, och dina medarbetare får göra sina röster hörda, vilket kommer att öka deras välmående och produktivitet.

Frågan är därför inte om ni borde samla in åsikter och data, utan hur. Vilken är den mest effektiva processen för att samla in insikter som gör skillnad både för medarbetarnas välmående, men också för företagets framgång? Låt oss börja med att jämföra de två vanligaste typerna av medarbetarundersökningar; årliga undersökningar och pulsundersökningar.

Årliga undersökningar

Årliga undersökningar är de klassiska frågeformulären som skickas ut en eller två gånger per år för att samla in medarbetarnas tankar kring flera olika områden. Allt från onboarding, tillväxt och utveckling, till ledarskap och mental hälsa. Eftersom frågorna skickas ut så sällan, så brukar de vara relativt ingående.

Pulsundersökningar

Pulsundersökningar är mindre undersökningar, oftast med 1-5 frågor. De skickas ut minst en gång i månaden, och fokus är att “ta pulsen” på medarbetaren. Frågorna brukar handla om nyckelämnen som är viktiga för företaget att mäta och hänga med i, men kan också vara mer “reaktiva” frågor som behandlar aktuella ärenden.

Jämförelse: Årliga undersökningar vs pulsundersökningar

Problemet med årliga undersökningar 

Fördelen med årliga undersökningar är att du får en djup förståelse för varje medarbetares syn på organisationen och sin roll. Men problemet kommer när du ska tolka all data. Det blir en tuff uppgift att förvandla datan till insikter, och insikterna till handlingar som faktiskt gör skillnad.

Åsikter kommer och går, och det gäller även för dina medarbetare. När medarbetarna bara får göra sin röst hörd en gång per år är risken att problemen inte längre är aktuella när lösningen presenteras. Eller ännu värre, problemet har växt sig större eftersom det inte kom till ytan i tid. Då är risken stor att lösningen kommer för sent.

Fördelarna med pulsundersökningar

Med pulsundersökningar får du detaljerad information om vad dina medarbetare tycker och känner just nu. Problem kring dina medarbetares förmågor eller arbetsmiljö kommer upp till ytan och åtgärdas direkt. Lösningen kan därför riktas direkt mot det aktuella problemet, och inga resurser läggs på fel lösningar. Dessutom kan du mäta om lösningen når det önskade resultatet genom konsekventa uppföljningar.

Medgrundaren och IT-Chefen på Winningtemp, Mathias Hansson Fredlund, menar att det är viktigt att vara proaktiv och agera snabbt på feedback. 

Var proaktiv, identifiera tidiga varningstecken och se trender när de uppstår. Det är viktigare än någonsin idag när majoriteten jobbar på distans och vi inte spenderar mycket tid tillsammans. Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång här.

Få snabb feedback på actions du gör i din organisation. Lär dig vad som funkar. Och ge alla i organisationen en röst som blir hörd i det dagliga arbetet.

Genom att få data serverad i realtid så vet du alltid vad som pågår i företaget och du minskar avståndet mellan insikt och handling. 

Om pulsundersökningar är bättre - varför används fortfarande årliga undersökningar? 

Trots att årliga undersökningar många gånger är underlägsna pulsundersökningar, väljer många att fortsätta som man alltid gjort. En stor anledning till att många inte tar steget till frekventa pulsundersökningar är den teknologiska utvecklingen inom HR-världen. Årliga undersökningar kan besvaras i ett Word-dokument, vilket har gjort att de har använts så pass länge. Men pulsundersökningar med digitala system som automatiskt samlar in realtidsdata och serverar resultaten i ett visuellt format? Det är ganska nytt i branschen.

HR-världen har också accelererat sin teknologiska utveckling de senaste åren. Mentaliteten runt ett iterativt arbete med testande och ständig utveckling som har fungerat så bra i tech-världen, har nu implementerats i flera branscher, till exempel HR.

Michael Öhman, Produktchef på Winningtemp, menar att pulsundersökningar är bättre för att ge ledare den support de behöver för att bygga en företagskultur baserad i välmående och produktivitet:

Med pulsundersökningar får ledare uppdaterade insikter i deras organisations välmående. De kommer att förstå vad deras medarbetare kämpar med, vad de skulle vilja göra för att förbättra situationen, och de kommer att kunna se sannolikheten att medarbetare sjukskriver eller säger upp sig.

På så sätt kan ledare agera på tidiga varningstecken för att hindra problem innan de förstoras, istället för att vänta tills problemet har växt och det kräver större resurser för att klara av det.

Utforska Winningtemp  Skippa magkänskan och lita på din data istället! Boka en demo


Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.