Resources
Blog

100% fokus på selvledelse

Emma Nilsrud
January 12, 2022
Minutes
100% fokus på selvledelse

Det finnes ikke lenger plass til sjefen som kan alt og vet best. Begrenset med tid og økt krav til kvalitet gjør at ledelse må utføres på en annen måte enn før for å møte kravene til effektivitet.

Selvledelse forflytter eierskapet mer ut til medarbeideren  

I dette nye lederskapet vokser selvledelse frem som en bærende del. Det unike med selvledelse er naturlig nok at det er en form for bevisste forbedringer som er like viktige for lederen som for medarbeiderne. 

Dette handler om å forflytte eierskapet og utviklingen enda mer ut til medarbeiderne, og ha nok tillit til at menneskene i organisasjonen har kunnskap, omdømme og vilje nok til å gjennomføre sitt arbeid på en god nok måte – uten detaljstyringen fra sine ledere.

- forklarer Carl Jacobsson, Vice President Customer Success i Winningtemp.

Nettopp det vi i Winningtemp hjelper med er at virksomheter kan forstå medarbeideres behov, utfordringer og motivasjonsnivåer i sanntid gjennom anonyme medarbeiderundesøkelser

Hvordan kan selvledelse fungere optimalt?

Det er denne helt unike innsikten i egen organisasjon som er en helt åpenbar forutsetning for å kunne få selvledelse til å fungere optimalt.

Vi vil med kunnskap, hjelp og støtte sørge for å styre selvledelse ut i hele organisasjonen, ut til medarbeiderne og ut i bedriftens blodomløp.

- fortsetter Jacobsson.

Selvledelse gjennom hele organisasjonen har en hel rekke fordeler. Det kan være helt avgjørende for utviklingen, forbedringen av resultatene og ikke minst effektiviteten.

Men for at både medarbeidere og ledere skal finne sine nye roller, trenger de gode lederverktøy og god støtte.

- mener Carl Jacobsson.

Er du usikker på hvordan Winningtemp kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang

Pandemien har tvunget oss til å fokusere på selvledelse

Utfordringene har kommet med stadig sterkere kraft etter hvert som virkningene av pandemien har fått rotfeste i norske virksomheter. Det er blitt stadig vanskeligere å være leder når vi får nye hybride arbeidsplasser i kombinasjon med fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor. I dette bildet er lederrollen nødt til å fremstå med en annen tyngde og et nytt innhold.

Fokus for lederne handler nå i større grad om å synliggjøre, tydeliggjøre og muliggjøre. For å få alt dette til å fungere for alle behøver virksomhetene en trygg organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som tar vare på menneskene.

- fortsetter Carl Jacobsson.

7 råd for å bygge tillitten i bedriften

Carl Jacobsson har disse syv gode rådene å komme med for å bygge nettopp denne helt avgjørende tilliten i hele organisasjonen:

  1. Informer tydelig om visjoner, rammer, mål og forventninger.
  2. Oppmuntre til konstruktiv dialog og benytt muligheten til å snakke om problemene.
  3. Aksepter at vi alle gjør mindre feil, ta tak i de som er alvorlige.
  4. Tilstedeværelse er helt avgjørende i hverdagen.
  5. Ha fokus på å skape psykologisk trygghet hver eneste dag.
  6. Bygg team over grensene.
  7. Vær raus med å berømme utvikling og gode resultater.

Vil du vite mer om Winningtemp? Du er veldig velkommen til å kontakte oss for en samtaleEmma Nilsrud er ansvarlig for det norske markedet hvor vi til tross for store distanser fra nord til sør, har et enormt ønske å likevel være der for hverandre - nesten som to gode naboer. Som en ekte nordmann(dame) har hun et oppriktig ønske om å hjelpe bedrifter å fokusere på sine styrker og å overkomme vanskeligheter. Nettopp derfor jobber hun i Winningtemp.

About the author
Emma Nilsrud

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.