Resources
Blog

Hur mycket kostar oengagerade medarbetare ditt företag?

Mikaela Clavel
June 28, 2023
5
Minutes
Hur mycket kostar oengagerade medarbetare ditt företag?

Du vet att lågt engagemang är dåligt för dina medarbetare, er företagskultur och företaget i stort – men vet du hur dåligt? Och, kan du förklara det för styrelsemedlemmar på ett konkret sätt så att de faktiskt förstår behovet av att satsa på medarbetarengagemanget?

Om du inte kan svara på ovanstående frågor med 100% säkerhet än så passar det här blogginlägget dig. Fortsätt läsa så går vi igenom de verkliga kostnaderna av lågt engagemang och vad du kan göra för att lösa det i din organisation.

Behöver du hjälp att pitcha ett engagemangsverktyg internt? Använd den här vattentäta workbooken för att lära dig exakt vad du ska säga för att få ett rungande “JA”!

Medarbetarengagemang – en global utmaning

Gallups undersökning State of the Global Workplace: 2022 Report visar att bara 21% av medarbetare runt om i världen är engagerade i sitt arbete. Det är lite variation mellan olika länder, men överlag är engagemanget på en läskigt låg nivå.

1.    USA och Canada: 33% medarbetarengagemang

2.    Södra Asien: 27%  

3.    Sydöstra Asien: 24%  

4.    Latinamerika och Karibien: 23%

5.    Afrika söder om Sahara: 21%  

6.    Oberoende stater: 20%  

7.  Östra asien: 17%

8.    Australien och Nya Zealand: 17%

9.    Mellanöstern och Nordafrika: 15%

10. Europa: 14%

Det låga engagemanget världen över är inte något som började efter pandemin. Engagemanget har varit lågt i åratal - det är normen, inte ett tillfälligt undantag. Tyvärr är den hårda verkligheten att majoriteten av anställda världen över räknar ner veckodagarna fram till fredagen och blir som lyckligast när de får sin lön.

Och det här stämmer förmodligen hos dina medarbetare också, även om du har ett inspirerande syfte, fantastiskt varumärke, yogaklasser och gratis lunch på fredagar.

Den här statistiken kring det sviktande engagemanget leder till oro hos många företagsledare, men det krävs mer än oro för att börja skapa förändring. Låt oss titta närmare på hur mycket ett lågt medarbetarengagemang kostar dig rent ekonomiskt.

Konkreta kostnader från lågt engagemang

Överlag säger Gallup att lågt engagemang kostar den globala ekonomin 94 miljarder kronor Så här ser kostnaderna ut:


1. Ökad frånvaro

Det finns gott om bevis för att lågt engagemang ökar frånvaron dramatiskt (Gallup säger att det ökar med 81%). Det är ett dyrt problem – titta bara på följande kostnader.

·      Övertidsarbete

·      Dyra vikarier

·      Adminkostnader för att hantera frånvaro

·      Lägre teamproduktivitet

·      Säkerhets- och kvalitetsfrågor (otillräcklig utbildning, överbelastad personal, trötthet)

·      Sjunkande lagmoral och engagemang

Överlag visar rapporter att oplanerad frånvaro kostar 3600 dollar per år för varje timarbetare och 28,450 kr för medarbetare med månadslön. Låt oss räkna lite.. 500 medarbetare = 14 miljoner kronor i bortkastade utgifter årligen (!!).

2. Lägre produktivitet

Oengagemang påverkar produktiviteten hos både individer och team, och enligt Gallup leder det till 18% minskad försäljning. Tänk om det var tvärtom - Vi gissar att du skulle vara superglad om du kunde öka försäljningen med 18% genom att öka produktiviteten.

Lågt engagemang är också kopplat till chefer och deras engagemangsnivå. Om du har en engagerad chef är det 59% mer sannolikt att du själv är engagerad.

En bra chef skapar glada, högpresterande team - och en oengagerad chef kan snabbt förstöra engagemang och produktivitet. (Därför fokuserar Winningtemps plattform på att utveckla ledare och därigenom öka engagemanget i hela organisationen).

  

3. Högre personalomsättning

Låt oss prata om uppsägningar. Gallups undersökningar visar att lågt engagemang ökar personalomsättningen med 18% för organisationer med hög omsättning och 43% för organisationer med låg omsättning. Även i det lägre spannet är det en stor kostnad.

Med andra ord blir den här kostnaden för personalomsättningen runt 1,5x – 2x av en anställds årslön, beroende på befattning och hur länge man arbetat på företaget.

Men det finns hopp! Winningtemps kunder får i genomsnitt 30% minskad personalomsättning efter ett år. Med hjälp av exempelsiffrorna ovan kan det motsvara en besparing på ca 10-14 miljoner kronor.

4. Ökade rekryteringskostnader

Lågt engagemang leder också till långsiktiga kulturella problem, vilket skadar ditt employer brand och kan öka rekryteringskostnaderna.  

Under 2022 kämpade 3 av 4 med att hitta rätt rekryter till företaget. De här svårigheterna att hitta rätt match innebär att det blir allt dyrare att rekrytera.

Låt oss titta på lite siffror...

Undersökningar från Linkedin visar att företag med ett dåligt employer brand har en 46% högre kostnad per anställning än företag med ett bra employer brand. Och SHRM säger att kostnaden för en anställning kan kosta 3x till 4x rollens årslön.

Om vi tänker en månadslön på 40 000 kr per år, innebär det att du spenderar upp mot 1,300 000 kr varje gång du anställer. Med en höjning på 46% blir det ytterligare 600 000 kr per anställning. Och sen tänker du på hur många du anställer varje år..

 

5. Minskad customer lifetime value (CLV)

Men konsekvenserna av lågt engagemang påverkar inte bara dina medarbetare – det påverkar också dina kunder. Team som är mindre produktiva tenderar att missa deadlines, och göra leveranser med låg kvalitet!

Och vad leder det till för kostnader? Om vi säger så här, dålig kundservice är dyrt. Och om du skulle förlora en kund är det 5 gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en nuvarande kund.

I slutändan vill du ha engagerade, glada medarbetare eftersom det även leder till kunder som spenderar mer hos ditt företag, över en längre tid. Det är en fördel du behöver ha i åtanke när du överväger att börja använda en mjukvara för medarbetarengagemang.

 

Så vad kostar lågt engagemang DIG?

Nu har du förhoppningsvis en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenser ett lågt medarbetarengagemang kan ha, men också vilka möjligheter som finns när du satsar detta område. Nu när du bygger ditt case för att öka engagemanget i organisationen blir det mer övertygande att översätta benchmarks, uppskattningar och medelvärden till konkreta siffror för din organisation.

Använd vår engagemangskalkylator nu för att komma igång. Sen kan du chatta med oss när du inser vilken no-brainer Winningtemp är 😉

About the author
Mikaela Clavel

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.